top of page

Enginyeria

L’enginyeria té com a objectiu l’aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. Ara bé, els enginyers de la construcció supervisen les instal·lacions i el funcionament de les diferents edificacions. Es tracta de sistemes d’aire condicionat, calefacció, il·luminació i electricitat. Els enginyers han de trobar sistemes que redueixin al màxim la utilització d’energia.

bottom of page