top of page
Search

COMPLIR LES PREMISSES MEDIAMBIENTALS

NOU ENLLÀÇ A LA C.G. – 1 A L’ALÇADA DE LA BORDA SABATÉ. ROTONDA DE LA JOBERUSADins del marc de gestió de vialitat entre el poble de Sant Julià de Loira i la frontera espanyola, va sorgir la necessitat de generar un punt de canvi de sentit, sortida i incorporació a la carretera general no 1. Aquesta actuació es va plantejar a l’alçada del P.k. 9+700, entre la rotonda del torrent de la “ RIVEROLA ” (P.K. 8+900) i la rotonda de la EDAR SUD (P.K. 10+700).Els autobusos de transport públic que cobreixen la línia en aquesta zona, havien de fer el canvi de sentit a la rotonda de la EDAR SUD. Amb aquest nou punt de gir, el recorregut s’escurça uns dos quilòmetres en aquest trajecte, amb el consegüent estalvi de temps pels usuaris i optimització del servei públic.

Per cobrir aquesta necessitat, es va optar per la construcció d'una rotonda sobre la plataforma de la CG1 i el riu Gran Valira. La situació de la nova estructura, permet que la secció hidràulica resultant al riu, pugui evacuar el cabal de referència definit pel riu Gran Valira en aquesta zona. L’estructura està formada per dos taulers independents, enllaçats a la part central de la rotonda.
El conjunt dels dos taulers està conformat per 51 bigues prefabricades de formigó pretensat. La superfície total del tauler resultant és de 2.150.- m2. A la zona central de la roton- da les bigues i els Inter es- pais s’han deixat descoberts, per a complir amb les pre- misses mediambientals, que recomanen disposar d’entra- da de llum natural a la llera del riu, i afavorir d’aquesta manera el trànsit de la biodi- versitat del riu Valira.
Des de la nova rotonda s’ha reconstruït també l’accés a la Borda Sabaté, perquè l’antic accés ha quedat fora de servei per motius geomètrics, donat que la secció del pont existent no permetia el desguàs del cabal de referència.

Els treballs executats han respectat les instal·lacions de Medi Ambient i de la CHE (Confederació Hidrogràfi- ca de l’Ebre), que disposen d’una estació de control de la qualitat de l’aigua i d’aforament de cabals, a l’entorn de l’estructura. El pressupost total dels treballs ha estat de 2.640.000 €. El termini total d’execució dels treballs ha estat de 16 mesos.


ENGINYERIA: SUPORT EC CONSTRUCTORA: PIDASA

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page