top of page
Search

EMBELLIMENT EFICIENT

REFORMA I EMBELLIMENT DEL CARRER PRAT DE LA CREU I XARXA DE CALOR FEDA ECOTERM · ANDORRA LA VELLAEl projecte es basa en els treballs relatius a les obres de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu - Fase 1 a Andorra la Vella. El plantejament contempla la reforma del carrer Prat de la Creu en una primera fase, entre el nou carrer d’accés a l’estació d’autobusos a la vorera sud fins al carrer Dr. Vilanova, i del carrer Dr. Vilanova per la vorera nord fins al pont del carrer Bonaventura Armengol.


Aquesta imatge correspon a l'aspecte del carrer Prat de la Creu abans de la intervenció.


L'embelliment consisteix en la

substitució del paviment existent per un nou paviment de pedra

natural.

La rigola s'ha desplaçat cap al

trànsit rodat i la voravia ara té una amplada de 4,5 metres. També s'ha canviat mobiliari urbà com papereres i jardineres.

A més a més, s'ha implementat un nou enllumenat públic que relleva completament el que hi havia abans. S'han substituït els embornals de pluvials per uns de nous. Les voravies s'han ampliat per mantenir els carrils de 3,5 metres en ambdós sentits. D'aquesta manera s'anul·len les places d'aparcament i es mantenen els estacionaments de càrrega i descàrrega, els aparcaments per a mobilitat reduïda i les parades de bus i hotels.
S'ha instal·lat la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, que entra dins de la intervenció de la 3a fase de la instal·lació. Dita actuació és clau per desenvolupar la calefacció urbana i avançar en l'objectiu d'Andorra i global de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

La tecnologia de la xarxa és eficient, més sostenible que les alternatives tradicionals i valoritza els residus de CTRASA, alhora que esdevé un pas més per no incrementar la quantitat d'electricitat importada. Actualment, hi ha 49 edificis connectats a la xarxa de calor d'Andorra la Vella. Quan es posi en marxa la nova zona d'aquesta fase es donarà un servei equivalent al consum en calefacció de 785 llars tipus. Les infraestructures de FEDA Ecoterm a la parròquia permetran, en finalitzar aquestes obres, deixar d'emetre 5.000 tones de CO2 a l'atmosfera.S’ha millorat la circulació de les persones cegues o amb importants deficiències visuals o cognitives mitjançant la implantació d’unes franges de paviment tàctil, que gràcies al seu acabat aporten informació sensorial.


Arquitectura i Enginyeria: ADSERÀ GORUP

Constructora: LOCUBSA
34 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page