top of page
Search

INDUSTRIAL - LOGISTIC - COMERCIAL

EDIFICI MULTIFUNCIONAL · NAUS GRILLAIRE SUD · LA MASSANALa Massana compta amb un nou edifici multifuncional destinat a diversos usos de tipus industrial, logístic i comercial. L’edifici està emplaçat sobre l’antic Prat de la Rivera, a la sortida del poble en direcció a Arinsal. L’edifici, amb una superfície construïda de 7.292 m2, està estructurat en tres nivells: el primer nivell,amb més de 3.000 m2 construïts i 1.500 m2 de plataforma d’acompanyament exterior, estarà destinada a usos comercials, logístics i industrials.

El segon, amb poc més de 2.100 m2 construïts i 960 m2 de superfície d’acompanyament exterior està ja actualment destinat a magatzem.

En el tercer nivell, amb 2.000 m2 construïts, s’han construït 7 naus industrials de superfícies variables entre 200 i 350 m2 aproximadament i una petita vivenda. Finalment, la coberta s’ha dissenyat per tal de poder allotjar una instal·lació fotovoltaica de 300 kWp de potència.Els murs d’acompanyament associats als accessos revestits de pedra, juntament amb la disposició de petites zones enjardinades han permès una millor integració en l’entorn de l’edifici.L’elecció dels materials de les façanes permeten llegir la distribució d’usos interiors: pedra i vidre pels usos comercials i logístics en els nivells 1 i 2, i xapa industrial per les naus industrials del tercer nivell.

Aquesta mateixa lectura es pot observar a les obertures de façana; els grans finestrals del nivell 1 i 2 segueixen les línies de les portes de les naus industrials i de les finestres del nivell 3.

La façana reflecteix la multifuncionalitat de l'edifici seguint una línia d'estil industrial.


Façana Nord. Alçat i resultat final.
Vista de l’edifici des del Sudoest. S’aprecia la coberta preparada per a rebre la instal·lació fotovoltaica amb una potència prevista de 300 kWp. La instal·lació ha de permetre generar 330.000 kwh/any, suficient per alimentar 100 llars del poble de La Massana de forma sostenible.


L’accés a les naus del tercer nivell es realitza a través de portes seccionables de 5 m d’amplada i 4,50 m d’alçada lliure.Les naus del tercer nivell presenten un accés directe des del nou vial construït per darrera de l’edifici.


Tot i estar en tercera planta, les naus permeten l’accésde vehicles pesants de finsa 19 T. Tanmateix, també és possible l’emmagatzematge de mercaderies de fins a 1500 Kg/m2.

Totes les naus estan impermeabilitzades i pavimentades per tal de protegir la pròpia estructura i l’ús del nivell inferior.L’estructura de l’edifici s’ha resolt amb murs i pilars de formigó armat amb unes llums de 10 m en sentit longitudinal i 5,65 m en sentit transversal. Aquesta pauta permet disposar dels 10 m d’amplada útil sense pilars en les naus superiors així com una gran polivalència en les distribucions dels locals dels nivells 1 i 2.Els forjats de planta primera i segona s’han resolt amb un forjat reticular de formigó armat que permet evitar la presència de bigues despenjades i facilita el pas de les instal·lacions. En planta coberta, la tipologia utilitzada és de plaques alveolars de formigó pretensat.

La fonamentació de l’edifici ha estat resolta amb pantalles de formigó armat de fins a 18 m de fondària, que porten les càrregues de l’edifici finsa una capa de graves competents situades sota de les argiles d’origen glacial situades en superfície.

Tot l’edifici ha estat aïllat per l’exterior amb 10 cm de llana de roca a l’espera de rebre els eventuals aïllaments interiors addicionals en funció de l’ús finalment assignat a cada zona.L’edifici s’ha equipat amb nuclis verticals disposats cada 10 metres, situats a la façana riu i a la façana muntanya.

Aquest nuclis permeten l’accés de les instal·lacions necessàries a cada una de les naus i garanteixen la ventilació de l’edifici de forma creuada en totes les plantes.
La construcció de l’edifici i la urbanització es va iniciar al març del 2021.


La urbanització i les 7 naus del nivell superior es van posar en funcionament al maig del 2023 , 26 mesos després.

Al llarg d’aquests darrers mesos, s’han anat completant modificacions associades als usos previstos en els dos nivells inferiors que encara estan en curs.PROPIETAT: CASA GRILLAIRE

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: DESPATX D’ENGINYERIA AUREA

PROJECTE DE FAÇANES COMMENÇAL: CINC STUDIO (EULÀLIA BADIA)

CONSTRUCTORA: T.P UNITAS AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ATECI

45 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page