top of page
Search

NOVA ZONA DE JOCS

RENOVACIÓ DE LA ZONA DE JOCS DEL PARC CENTRAL D’ANDORRA LA VELLAAbans de la intervenció, el Parc Central, albergava una zona de jocs de més de 30 anys, que amb el pas del temps s’havia anat modificant i reparant. Es tractava de jocs de construcció amb fusta que s’havien malmès i presentaven problemes d’estabilitat a curt termini en algunes de les estructures. Alguns elements de fusta d’aquests ginys, s’havien deteriorat i presentaven irregularitats contraproduents. Diversos trams de paviment ja s’havien malmès i requerien una renovació.


Dels antics jocs se n’han conservat alguns i s’han adaptat a la normativa actual. La resta s’han substituït i adaptat a jocs més inclusius, amb sistemes constructius homologats i duradors. L’antic parc tenia els jocs dispersos, ocupant molta superfície en detriment de les zones verdes i de descans. Amb la nova distribució s’han agrupat i actualitzat en dues zones a banda i banda del nou vial de pas.La zona més propera al riu, alberga un nou vaixell, de dimensions majors a l’antic, i altres estructures per infants a partir de 0 anys, com un nou sorral i més jocs adaptats per infants amb mobilitat reduïda.Dades generals de l’obra · DURADA: 2 MESOS

· COST TOTAL: 464.358,93 € · ENDERROCS DE PAVIMENTS I JOCS ANTICS = 800 m3 · MOVIMENTS DE TERRES = 250 m3 · PAVIMENTS FLEXIBLES = 1.100 m3 · PAVIMENTS DE LLAMBORDES = 400 m3 · NOVA SUPERFÍCIE DE GESPA = 1.700 m3 · NOUS ARBRES D’OMBREIG = 12 unitats · RENOVACIÓ DE BANCS I PAPERERES · NOVA FONT D’AIGUA · NOUS SISTEMA DE DRENATGE AMB REIXES per a l'evacuació d’aigües pluvials

· NOU SISTEMA DE REC PER ZONES VERDES

L’altra zona, de l’altre costat del passeig, alberga diversos gronxadors adaptats i no adaptats, un llit elàstic, motlles, un rocòdrom d’escalada i un multi joc per a infants més grans de 6 anys, amb rampes d’escalada, xarxes, passarel·les fixes i mòbils, sostres, tobogans i jocs interactius. Es nous paviments de totes les zones de jocs són EPDM amb cautxú per esmorteir les caigudes. Estan formats per diferents colors i formes. També s’hi troben jocs com una xarranca, un laberint i diverses figures d’animals amb relleu.


Destaquen, tres tipus de gronxadors per a infants de diverses edats i adaptats.


D'altra banda, diversos motlles, un balancí i una estructura multijoc amb espais de sostre, tobogans, escales i jocs interactius. El nou vaixell de veles, està format per una gran estructura amb diferents nivells i inclusiu per la part inferior. Alberga jocs interactius en tots els nivells, tobogans de diferents formats, xarxes d’accés i diversos equipaments lúdics existents en un vaixell de l’època.


Amb la nova distribució, els jocs s’han agrupat i actualitzat en dues zones a banda i banda del nou vial de pas.
Les zones de vials de pas per a vianants que dibuixaven diversos itineraris interns, s’han substituït per un camí de pas principal de 4 metres d'amplada , que permetrà l’accés rodat en cas d’urgències o manteniment. També, s’ha creat un accés directe amb una zona de pas des de l’entrada des de l’avinguda Tarragona, així com la connexió amb el vial d’accés de les pistes de vòlei, existent abans de la intervenció. S’ha previst una xarxa de drenatge, per millorar l’evacuació de les aigües de la nova zona de jocs. S’ha instal·lat una nova font per cobrir les demandes de la zona sud del parc, ja que tan sols n’existia una a l’interior de les pistes de volei i a la zona d’accés propera als ponts.

S’han retolat totes les zones d’accés amb la informació dels nous jocs infantils, les explicacions de les distribucions, els noms dels jocs i l'edat, així com normes per un bon ús i d'altres informacions d’interès. La gestió de la runa d’enderroc dels antics jocs i paviments flexibles o durs, s’ha dut a terme traslladant-la a un abocador autoritzat, amb la corresponent separació, segons la naturalesa del residu.


Vista de la conformació de figures i colors del paviment flexible.

La plantació dels nous arbres s’ha fet seguint la demanda d’ombreig de les zones de descans a la gespa i de la protecció de les àrees assolellades de les zones dels jocs. Aquests arbres, any rera any donaran un major ombreig a les zones requerides. La plantació de la nova gespa s’ha fet en tota la resta de zones on no s’han construït paviment flexibles i paviments durs. Aquestes parts s’han equipat amb el corresponent rec per aspersió. La superfície de la zona verda de descans, ha augmentat respecte a l’existent abans de la intervenció.DIRECCIÓ D’OBRA : SUPORT EC ·

CONSTRUCTORA: SIMCO

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page