top of page
Search

REHABILITAR CANONADES SENSE RASA, DE MANERA EFICIENT I RENDIBLE

REVESTIMENTS DE TUB DE PRFV PERSONALITZATS AMB COMPORTAMENT D’EXTENSIÓ ÚNICTICC és una empresa andorrana que comercialitza i instal·la un sistema per rehabilitar canonades de manera eficient i rendible. S’eviten les feines d’excavació que requereixen molt de temps; l’impacte a la infraestructura és menor i de curt termini. En comparació amb altres mètodes, el consum d’energia es redueix significativament gràcies a les condicions optimitzades de producció, transport i instal·lació.


TICC ha produït amb èxit mànigues reforçades amb fibra de vidre. Hi ha diferents tipus de revestiment disponibles per a gairebé tots els requisits de canonades que necessiten rehabilitació. Es tracta d’un sistema amb certificació de qualitat, mediambientalment sostenible i que hem implantat durant els darrers anys al Principat.TICC és un proveïdor innovador en el camp de la rehabilitació de canonades sense rases. La fabricació de revestiments protectors de canonades amb polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) així com productes per a la rehabilitació de canonades de connexió domiciliàries per a aigües residuals domèstiques completen l’oferta de l’empresa. Aquest sistema proporciona beneficis òptims per a la rehabilitació sense rases de clavegueres d’aigües residuals per a tots els usuaris. La canonada, que s’impregna de resina a fàbrica, s’introdueix al tub a rehabilitar, es pressiona contra la canonada existent mitjançant aire comprimit i es cura amb llum ultraviolada. D’aquesta manera, la canonada de clavegueram se segella des de l’interior i se’n restaura la capacitat de càrrega estructural.


FOTOS REALITZADES A PROJECTES ON S’HA APLICAT AL PAÍS LA TECNOLOGIA TICC


Depenent dels requisits, les làmines de vidre del revestiment s’impregnen amb resines de vinilester o polièster insaturat d’alta qualitat. Estan disposats de manera que se superposen i es desplacen entre dos tubs de pel·lícula hermètics a l’aigua i al poliestirè. L´orientació del vidre també s´adapta a les forces de tracció existents del revestiment. Gràcies al reforç de fibra de vidre, els petits gruixos de paret són suficients per enfortir la canonada vella de forma permanent. D’aquesta manera, la pèrdua de secció transversal d’una canonada rehabilitada es redueix al mínim i alhora es millora la capacitat hidràulica i de càrrega del sistema de canonades. Les velocitats d’assecat varien segons el diàmetre i el gruix de la paret, arribant a produccions de fins a 200 m al dia. La gran adaptabilitat és deguda a una extensibilitat particular. La construcció inicial sense costures i de mida inferior a la canonada a tractar, fa que el revestiment tingui un alt grau de variabilitat i una extensibilitat o elasticitat particular, cosa que li permet quedar al ras amb una canonada vella feta de qualsevol material, quedant adherida mecànicament. Si es planifica i es premunta adequadament,

el fabricant ens pot fer els càlculs de resistència estructural segons la normativa europea vigent, per cada cas i projecte concret.
Els petits canvis de secció transversal o de perfil fins a un màxim del vuit per cent del diàmetre nominal generalment no són cap problema. L’orientació del vidre estructural a la direcció circumferencial optimitza el flux de força sense restringir l’extensió. Tots els revestiments es fabriquen amb una pel·lícula interior protectora, que és particularment resistent i fàcil de treure després de la instal·lació. La pel·lícula exterior hermètica als raigs UVA adherida al revestiment també està estandarditzada. A petició del client, els revestiments de canonades també es poden oferir opcionalment amb seguretat millorada integrada (IES), en substitució a la pel·lícula lliscant llisa convencional, per clavegueres menys danyades. A més a més, tenen una capa protectora contra l’abrasió a l’interior. Ambientalment compatible i eficient. En el cas dels revestiments únicament fotopolimeritzables, no cal afegir aigua de procés (o eliminar-la més tard) ni utilitzar energia tèrmica. La producció, emmagatzematge i transport no requereixen energia addicional per a la refrigeració. El polimeritzat és gairebé lliure d’emissions. D’aquesta manera, es crea una nova canonada dins la canonada vella, compatible amb el medi ambient i en el menor temps possible, sense moviments de terra que consumeixin molt de temps i amb un impacte molt baix a la infraestructura. Es produeix “sense fi”, es pot empaquetar en una sola peça fins a 1000 metres de llarg i es pot introduir clavegueram directament des del palet. En general, la instal·lació requereix poc espai, ja que tots els equips rellevants per a la instal·lació caben en un camió. L’assecat controlat amb llum ultraviolada permet temps d’instal·lació curts i assegura que es compleixin els requisits d’alta qualitat del fabricant. A causa de l’ajustament perfecte del revestiment, les escomeses en general es destaquen molt clarament dins la canonada; L’obertura completa de les entrades és possible directament després de l’asseca.

Avantatges comuns a totes les mànigues PRFV (Plàstic Reforçat de Fibra de Vidre)

Disseny sense costures.

Elasticitat especial.

A punt per instal·lar fins a 500 metres.

Es pot emmagatzemar durant almenys 5 mesos.

Assecat ràpid (especialment en comparació amb els revestiments de feltre).

Superfície llisa.

Adequat per a tots els perfils de canonada habituals.

Gestió de qualitat segons DIN EN ISO 9001: 2015.

Superar petits canvis al perfil i la secció transversal.

Tipus de resina segons les necessitats (resina de polièster o vinilester lliure d'estirè).

Capa protectora contra l’abrasió.

12 PASSOS PER A LA CANONADA REHABILITADA ACABADA

1. Assegurar el lloc de construcció

2. Neteja a fons de la canonada a rehabilitar

3. Inspecció prèvia de la canonada de CCTV

4. Introducció de la pel·lícula lliscant

5. Llençar el revestiment mitjançant un cabrestant

6. Tancar els extrems dels tubs amb llaunes

7. Introducció de la font de llum ultraviolada

8. Col·locació del revestiment contra la paret de la canonada amb aire comprimit

9. Assecat de la màniga per mitjà d'una font de llum amb una velocitat definida

10. Obertura dels extrems de la canonada (treure els empacadors i tallar-los

11. Retirada de la pel·lícula interior

12. Fresat de les escomeses, són fàcils de localitzar


PROJECTES REALITZATS EN LLOCS MEDIAMBIENTALMENT SENSIBLES, ON S’HA APLICAT LA TECNOLOGIA DE REVESTIMENTS PROTECTORS DE CANONADES AMB POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE.ES TRACTA D’UN SISTEMA ON L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL ÉS MOLT INFERIOR, JA QUE S’EVITEN EXCAVACIONS, ENDERROCS I FORMIGÓ.1. Pel·lícula interior. Pel·lícula multicapa composta amb una capa de barrera de poliestirè. Només és necessària per al procés d’instal·lació i es treu després que el revestiment s’hagi assecat.

2. Capa protectora contra l’abrasió. Capa rica en resina, composta per no teixit de PES impregnat amb resina, que serveix com a capa protectora contra el desgast.

3. Diferents capes de vidre. Compost per estores i teixit de fibra de vidre, impregnats amb resina de polièster o resina vinilester.

4. Pel·lícula exterior amb pel·lícula protectora UVA. La pel·lícula multicapa composta amb capa de poliestirè i adherida a una pel·lícula de protecció contra la llum protegeix contra els efectes externs durant el transport i la instal·lació. A més, preveu la fugida de resina, contacte amb la llum i l'assecat prematur no desitjat.

5. Opcional: Seguretat integrada millorada (IES) Confeccionat en teixit de polietilè d’alta qualitat resistent a l’esquinçament. No es requereix protecció d’instal·lació addicional, la instal·lació té lloc entre la pel·lícula exterior i la pel·lícula de protecció UV.

Aconseguint l’objectiu amb baixa pressió. També es fa servir en canonades de pressió d’aigües residuals. Mitjançant l’ús de vidre molt resistent i la disposició estructural particularment favorable de les fulles de vidre, és possible una pressió de funcionament interna màxima de 3 bars. Normes de qualitat Per poder assegurar alts estàndards de qualitat,


cada lot de producció és documentat i verificat. Només es lliuren els lots que compleixen els requisits i resisteixen totes les proves. Això garanteix l’alt nivell de qualitat constant.

Control regular i producció certificada.

El sistema de gestió de qualitat està alineat a nivell mundial i està certificat segons EN ISO 9001 (2015). Les auditories de seguiment anuals realitzades per la DQS i els organismes internacionals d’aprovació garanteixen els nostres alts estàndards.

Els paràmetres de producció controlen contínuament; les proves en línia permanents garanteixen la qualitat del material, la dosificació i la qualitat del revestiment; cada lot de producció és acceptat individualment.

La instal·lació del revestiment també està subjecta a un control de qualitat integral, per exemple, mitjançant una inspecció de TV assistida per càmera abans, durant i després de l’assecat. Tots els passos d’instal·lació es poden documentar i enregistrar electrònicament mitjançant programari.

25 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page