top of page
Search

NOVA ZONA URBANITZADA

NOUS VIALS EL SOQUÉ A ENGOLASTERSValdés Enginyers SL ha estat l’empresa encarregada de redactar el projecte i fer la direcció de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació anomenada EL SOQUÉ, situada a la zona d’Engolasters. L’obra civil ha constat de dos vials i una zona urbanitzable apta per vivendes unifamiliars i plurifamiliars. Dit projecte es va començar ara fa més de 10 anys, i ha patit diferents canvis de normativa durant la seva tramitació. A títol d’exemple en aquell moment la zona de cessió obligatòria contemplava una reserva d’espai per a desenvolupar una escola de secundària, però finalment es va descartar la idea. Al 2015 es van engegar els tràmits iniciant un llarg camí administratiu fins la seva aprovació definitiva l’any 2018. Malgrat tot, després d’un any i mig d’execució d’obra, els dos vials d’EL SOQUÉ ja són una realitat.


Es disposava d’una Unitat d’Actuació aproximada de 62 mil metres quadrats que tradicionalment havien tingut usos agrícoles i sense accés, i que finalment ha quedat en una superfície neta d’uns 50 mil metres quadrats privats, dels quals aproximadament 7.400 m2 s’han cedit al comú com a cessió obligatòria.


En aquest sentit el Consell General estableix un marc jurídic a on hi ha la llei del sòl, Govern fa uns reglaments d’aplicació d’aquesta llei i després, cada comú estableix un pla d’ordenació i urbanisme parroquial. El 85% (uns 40 mil metres quadrats) del terreny està destinat majoritàriament a parcel·les unifamiliars i a 8 parcel·les plurifamiliars.EL CAMÍ QUE HI HAVIA (CAMÍ D’ENGOLASTERS) S’HA DESVIAT PARCIALMENT. D’AQUESTA MANERA ES CONVERTEIX EN UN VALOR AFEGIT TAN PELS CIUTADANS COM PELS PROPIS FUTURS VEÏNS, QUE TINDRAN UN ACCÉS MOLT RÀPID A AQUEST CAMÍ QUE S’HA FET I QUE S’HA RESTAURAT.S’han dut a terme tots els treballs pertinents per a la incorporació de serveis corresponents a les aigües pluvials i residuals, mobilitat i electricitat corresponent a una zona habitable residencial de baixa densitat.
Degut a la forma natural del terreny i al seu context geològic, aquest presentava molta aigua soterrada que ha hagut de drenar-se i reconduir al llarg del traçat dels vials retornant els cabals naturals al torrent existent.
«EL TERRENY PRESENTAVA MOLTA AIGUA SOTERRADA QUE HA HAGUT DE DRENAR- SE I RECONDUIR AL LLARG DEL TRAÇAT DELS VIALS RETORNANT ELS CABALS NATURALS AL TORRENT EXISTENT.»VISTES AÈRIES REALITZADES DURANT L‘OBRA, ON S’APRECIA LA COMPLEXITAT PER LES PENDENTS, LA ROCA I LES CORRENTS D’AIGUA, I PER A MINIMITZAR L’IMPACTE AMBIENTAL.
Les zones afectades han estat restaurades mitjançant la repoblació d’arbres i zones verdes. El projecte tenia dos vessants, la dels vehicles perquè la gent pugui accedir a les futures parcel·les i la de desviar el camí d’Engolasters (xarxa de camins GR), per tal de crear un recorregut nou i el més rùstic possible, amb la qual cosa s’ha mantingut el seu ús, s’ha millorat i s’ha potenciat. I es que el valor afegit d’un lloc com aquest és el valor natural. La persona que vindrà a viure aquí busca rodejar-se d’un entorn natural protegit. L’amplada de cada vial és l’estàndard, 7 metres de calçada i un metre i mig de voravia a cada costat.
>> LES VORERES SÓN DE QUITRÀ. A LES ZONES A ON HI HA RISC DE CAIGUDA S’HAN INSTAL·LAT BARRERES DE PROTECCIÓ REVESTIDES AMB FUSTA QUE S’INTEGRA DINS L’ENTORN NATURAL.
Les baranes de la voravia segueixen el model de normativa actual del comú escaldenc, tots els fanals tenen un sistema de control d’enllumenat i regulació pilotat amb un sistema de la xarxa del comú. D’aquesta manera, el comú pot controlar la intensitat, encès i apagat, així com si hi ha una avaria dels fanals. Tot està instal·lat seguin la darrera tecnologia.
L’estructura de la propietat ha quedat escripturada al notari per la qual cosa no es preveu una ampliació en un futur. Tan sols hi ha la possibilitat que al vial inferior, si algun dia els veïns fora de la Unitat d’Actuació, es posessin d’acord, aquest podria tenir una continuïtat i embrancar més avall la carretera secundària d’Engolasters. Això permetria un sentit únic d’entrada i sortida. Malgrat tot, això implicaria altres agents i no està previst a curt termini.Ha estat un projecte molt complex per els pendents que presentava i l’entorn natural, qualsevol desviació que no fos d’integració òptima dels vials en el terreny natural hagués suposat un impacte visual i ambiental important, per la qual cosa, es van dur a terme uns 8 estudis de traçat abans d'aprovar el definitiu amb l’agravant, que unes zones es presentaven amb roca viva i d’altres zones amb molta aigua.DIRECCIÓ FACULTATIVA: VALDÉS ENGINYERS SL CONSTRUCTORA: UTE UNITAS-LOCUBSA

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page