top of page
Search

Nova rambla

Embelliment de l’Avinguda d’Enclar Santa Coloma / Fase 3. Tram final de la xarxa de separativa d'aigües a l’àrea de Santa Coloma.En 2016 començaven les obres per a la millora de la xarxa de separativa d’aigües de Santa Coloma, un projecte que es duria a terme en tres fases.


Abans de començar les obres, només hi havia un sol tub que recollia les aigües residuals i pluvials, que feia molts anys que estava en funcionament i es va detectar, que per resoldre problemes de recepció d’aigua era necessari fer aquesta separativa, que al mateix temps descarregava la xarxa existent aigües avall.


Així doncs, amb la tercera i última fase (de l’actuació A2) finalitzada a l’estiu, culmina aquesta millora de separativa.


Els treballs que s’han dut a terme al tram entre la Borda Mateu i la cruïlla fins al carrer Gil Torres, de poc més d’un quilòmetre, han consistit en la continuació de la segona fase, és a dir, la separació i recollida de les aigües pluvials i residuals d’aquesta zona, i l’embelliment de l’avinguda ha continuat exactament igual, amb la diferència que en aquesta fase es va demanar que s’integressin els arbres existents, i en lloc de fer com una jardinera més o menys contínua, s’ha optat per respectar els arbres que hi havia, fent unes 4 jardineres.


Pel que fa a serveis (aigua potable, aigua residual, aigua pluvial), aquesta fase ha tingut una longitud de 300 m. En un inici estava previst un total de 123 metres linials de galeria tècnica de formigó armat, que finalment han estat 48, a petició del Comú d’Andorra la Vella, donada la demanda dels veïns d’agilitzar les obres, ja que el tenir una rasa oberta durant molt de temps, feia molt complicada l’entrada de camions als locals adjacents.


Els 75 metres restants es van fer amb 2 tubs de 1000 mm de diàmetre.


Quant als serveis d’Andorra Telecom, es va construir una rasa d’uns 210 metres.


Pel paviment d’acabat, també s’ha treballat una longitud de 300 metres, més alguns carrers transversals, on s’ha millorat la voravia, com la del carrer Camp Pauet.


>>>A la part de muntanya, trobem la carretera, aparcament i voravia, amb algun arbre aïllat ja existent, que s’ha respectat.>>>A la part del costat del riu hi ha una jardinera d’uns 40 cm d’amplada, que delimita amb la carretera, seguida d’un carril bici i la voravia.


De mobiliari urbà s’han col·locat bancs, i algun fitó d’acer inoxidable, per evitar que els vehicles circulin per la voravia.


PROJECTE: Av. Santa Coloma/ AV. d'Enclar. Fase 3

ENGINYERIA: Sinusenginy

COL·LABORADOR: Aurea

CONSTRUCTORA: COPSA13 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page