top of page
Search

Necessitat de places

Updated: Sep 28, 2021

Aparcament horitzontal Hort de Godí - Parròquia d'Encamp.El Comú d’Encamp, ha dut a terme l’execució d’un aparcament a la zona del Torrent Estret, al peu de la Urbanització Turó de Vila / Hort de Godí, per tal de donar resposta a les necessitats de places en aquesta zona.

L’aparcament s’ha situat en un terreny d’aprofitament agrícola, situat al costat avall de la urbanització. amb accés directe al Carrer Hort de Godí.

A banda de l’aparcament, s’ha dotat el projecte d’una superfície dedicada a jocs infantils i jardí.L’aparcament té dos accessos per a vianants, un situat a l’extrem baix del terreny, al costat de l’entrada de vehicles, i l’altre al costat alt, amb sortida al costat del parc infantil.

S’ha executat una zona de parc infantil a la part alta de l’aparcament, protegida mitjançant tanques i amb accés des de l’aparcament.
Es tracta d’un aparcament horitzontal d’un sol nivell, amb entrada per un extrem, per la zona baixa de la parcel·la, formant una entrada i sortida de vehicles amb barreres. La superfície de l’aparcament és de 1211 m2. El nombre de places d’aparcament (de vehicles lleugers) que pot allotjar es de 37 uts.

L’esplanada un pendent longitudinal del 7 %, i un pendent transversal del 4%, per tal de permetre un ús adequat per l’aparcament, minimitzant el moviment de terres.

Ha estat necessària la formació de noves canalitzacions pels circuits d’enllumenat a la zona de l’aparcament, amb les arquetes de derivació i registre dels 8 fanals. S’han executat també totes les canalitzacions necessàries per un sistema de video-vigilància així com els serveis necessaris per alimentar la caseta de gestió de l’aparcament (barreres, parquímetre, etc).


"S’ha dotat la zona amb una superfície dedicada a jocs infantils i jardí"


Els treballs necessaris per la realització global de l’aparcament han estat:

• Excavació i ompliment per ubicar l’esplanada a la seva cota definitiva.

• Execució de nous murs de maçoneria i reforç de l’existent

• Enderroc de la voravia per ubicar el nou mur de maçoneria

• Formació de les riostres / impostes d’acabat sobre els murs

• Instal·lació de les canalitzacions de les xarxes d’abastaments sota les plataformes (aigua pluvial i canalitzacions elèctriques i de telecomunicacions).

• Col·locació del paviment.

• Execució de voravies i illetes de l’aparcament

• Col·locació d’abalisaments, senyalització vertical i horitzontal

• Execució de la plataforma per ubicació del parc infantil

• Enjardinaments

• Subministrament i col·locació de fanals, cablejat i video-vigilància

• Formació de caseta per l’aparcament


L’import total de l’obra ha estat de 278.000 euros.€


Els treballs es van executar en un termini total de 4 mesos, tenint en compte el volum de l’obra definida, la tipologia de la mateixa, les fases d’execució necessàries, i les condicions climàtiques hivernals, en les que es va haver de realitzar una part de l’obra.PROJECTE: APARCAMENT "TORRENT ESTRET" · HORT DE GODÍ · ENCAMP

ENGINYERIA: SUPORT EC

CONSTRUCTORA: SIDECO

11 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page