top of page
Search

Cobrir les necessitats

Updated: Sep 28, 2021

Continuació del nou tram de la CG3 a Llorts.S’ha finalitzat un nou tram de l’eixamplament i rectificació de la CG3 en el tram del Cresp fins al Vilaró del PK 12 + 670 al 13 + 314,07 a la parròquia d’Ordino, per cobrir les necessitats de mobilitat i circulació del país.

Les obres han consistit en l’eixamplament de fins a 15 metres i modificació del traçat de la Carretera General 3, en un tram de 644 m de longitud. Es realitza mitjançant l'execució de nous murs de maçoneria i de formigó armat per a la conformació de la nova plataforma.


El tram està delimitat pels punts quilomètrics del PK 12 + 670 fins al PK 13 + 314,07.

Les obres més significatives a realitzar són les següents:


- Del PK 12 + 670 fins al PK 13 + 314,09 costat riu. Construcció del mur de maçoneria de fins a 9 m. d’altura.

- Del PK 12 + 670 fins al PK 12 + 880 costat muntanya.

Construcció del mur de maçoneria de 1,5 a 6 metres d’altura i atalussat al darrera. S’ha revegetat el talús de la muntanya. Construcció de dos accessos a parcel·les veïnes.

- Del PK12 + 880 a PK 12 + 940, costat muntanya. Construcció d'un mur de formigó armat d’una alçada màxima de 9 metres. El parament de formigó s’ha acabat amb un relleu d'imitació de pedra natural. En aquest mur s’ha inclòs la rampa d’accés al camí del Vilaró.

- Del PK 13 + 010 fins al PK 13 + 080 costat muntanya. Construcció d'un mur de maçoneria de fins a 3.5 metres d'altura, en el tram entre les dues cases.

- Del PK 13 + 130 fins al PK 13 + 160 costat muntanya.

Construcció del mur de maçoneria de fins a 3 m d’altura. En aquest tram es canalitza el torrent del Cresp a través de la Carretera General.

- Del PK 13 + 240 fins al PK 13 + 330 costat muntanya. Construcció del mur de maçoneria de fins a 5 m d’altura.Pel que fa a l’aigua potable, mantenint la canalització existent, s’han realitzat 4 noves escomeses.

Per facilitar el drenatge de l’aigua pluvial, s’han col·locat reixes de drenatge i canalització a dues bandes de la carretera.


La canalització de l’aigua residual es posa tota nova i es repara la existent, i realitzen noves escomeses a les parcel·les.


Altres serveis importants són l’ampliació de la canalització de Nordandorra o el manteniment de la xarxa d’Andorra Telecom, ja existents, realitzant noves escomeses. També es col·loca canalització nova al llarg de tot el vial dels serveis de mobilitat i enllumenat.

La finalització de l’obra és va dur a terme amb l’estesa de terra vegetal de talussos i restauració vegetal, així com la col·locació de baranes, barreres i senyalització.


"Estesa de terra vegetal de talussos i restauració vegetal"


PROJECTE: MILLORA CG-3 LLORTS

ENGINYERIA: ENGITEC / Josep Ma Planes Obiols

CONSTRUCTORA: UNITAS

4 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page