top of page
Search

REFORMA GLOBAL

REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS
Al juliol es van finalitzar els treballs de reforma de l’antic edifici de l’escola espanyola de Ciutat de Valls per a ser cedit al sistema francès, els quals van tenir una durada de cinc mesos. L’encàrrec consistia en rehabilitar la planta baixa, la segona i la tercera, destinades a institució educativa. A la planta primera, cedida al Comú d’Andorra la Vella, només es van realitzar intervencions normatives.Els treballs han consistit en l’actualització de la instal·lació elèctrica, s’ha canviat el sistema contra incendis perquè compleixi amb la normativa, s’ha realitzat un encalaixat de les bigues, un canvi dels paviments, la redistribució dels interiors, i un important canvi dels tancaments exteriors perquè l’edifici millori l’eficiència energètica."S’HA ACONDICIONAT L’ESPAI PER FER-LO MÉS ACCESSIBLE, ACOLLIDOR I SEGUR"

S’HA INSTAL·LAT UN SISTEMA D’ENVANS MÒBILS PER DONAR MÉS VERSATILITAT ALS ESPAIS.


REDISTRIBUCIÓ I ACCESSIBILITAT El projecte va partir de les necessitats que va marcar el Lycée Comte de Foix quant a distribució d’espais. A la planta baixa hi ha la consergeria, l’administració i la infermeria, és on es situen els elements pròpis de funcionament del centre. Al segon nivell es troben les aules i a la tercer pis trobem la biblioteca i l’aula d’informàtica. En la tercera planta, sotacoberta, degut a l’alçada, al sostre s’han instal·lat lluminàries led directament a la superfície, i per compensar la manca d’aïllament acústic, s’ha pintat amb una pintura especial que proporciona un cert micratge i aconsegueix una certa absorció del soroll. S’han realitzat modificacions de la distribució original, algunes van implicar fer enderrocs i tancaments nous, i d’altres simplement s’han basat en la col·locació d’envans mòbils, que serveixen per dividir l’aula segons les necessitats. S’han instal·lat dos, el sistema dels quals permet un tancament pràcticament hermètic, assegurant un bon aïllament acústic i per tant una correcta separació de les aules. Anteriorment hi havia una recepció feta amb fusta que no complia amb l'accessibilitat, per aquesta raó, s’ha acondicionat l’espai per fer-lo més accessible. Als sanitaris, s’han fet petites adaptacions per adaptar-los a mida adulta, perquè antigament l’edifici era de maternal, i s’han enderrocat per adaptar-los. A més, s’han creat un parell de banys per a usuaris amb mobilitat reduïda, distribuits en les plantes superiors.

ABANS DE LA INTERVENCIÓ


DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ


NORMATIVA DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS Hi hagut un condicionament normatiu, perquè l’estructura original d’aquest edifici són bigues metàl·liques que es van revestir amb plaques resistents al foc, a més d'actualitzar tot el sitema, inclosa la primera planta. S'ha acondicionat tot el sistema antiincendis: l’alarma d’incendis, la senyalètica, els extintors, és a dir, tota la part d’instal·lació.

Les portes interiors, acabades en HPL verd per a resistir impactes i ratllades, també presenten resistència al foc segons normativa actual, ja que s'han aplicat criteris de seguretat per sobre dels obligatoris aplicables a una reforma.


ABANS DE LA INTERVENCIÓ


DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ


"S’HAN RENOVAT TOTS ELS TANCAMENTS EXTERIORS, ASSOLINT UN GRAN ESTALVI ENERGÈTIC"


TANCAMENTS EXTERIORS Les portes exteriors responen tant a eficiència energètica com a incendis (són d'alt trànsit per a resistir impactes).

S’han substituit totes les finestres, per unes de pvc amb triple vidre, amb molt baixa transmitància tèrmica, sent unes que minimitzen per tant, les pèrdues energètiques. Es van haver d'adaptar alguns premarcs i esculpidors.

"LA INTERVENCIÓ HA MILLORAT LA FUNCIONALITAT DEL CENTRE EDUCATIU."

ENLLUMENAT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Les lluminàries estan distribuides de forma regular per les aules perquè tingui el mateix nivell d’il·luminació, i són de llum led per reduir el consum. Tenen una mida de 60 x 120 cm perquè alhora de posar la lluminària, el que han fet ha estat substituir la placa per un plafó de led.ABANS DE LA INTERVENCIÓ


DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ


També s’ha incorporat un sistema d’àudio, general, a través d’altaveus. L’actualització de la instal·lació elèctrica es va realitzar canviant el cablejat tot de zero, tant l’elèctric, com el de telecomunicacions, incendis... Per economitzar, s’han reaprofitat endolls, estacions de treball, rajoles, els tancaments de col·lectivitats dels banys i les cortines. La despesa s'ha basat en les accions importants: eficiència energètica, incendis, acústica, accessibilitat, il·luminació i una millora en paviments i sostres.
PAVIMENTS El terra s’ha fet amb paviment vinílic per evitar els sorolls d’impacte, per l’acústica i per la facilitat de muntatge.


L’intervenció, ha durat 5 mesos, i l’arquitecta Sònia Palau destaca que l’empresa constructora, Coansa, no només va complir un termini molt reduït per acabar la intervenció, sinó que es va lliurar dues setmanes abans del previst.


ARQUITECTURA: SÒNIA PALAU ARQUITECTE

INTERIORISME: E+D INTERIORISME

ENGINYERIA INSTAL·LACIONS: JAVIER JIMENEZ TIERNO JJT ENGINYERIA CONSTRUCTORA: COANSA

32 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page