top of page
Search

PRIORITZANT L’ÚS PER A VIANANTS

CARRER LA LLACUNA ANDORRA LA VELLA


El Comú d’Andorra la Vella, ha volgut renovar totalment l’espai del C/ de La Llacuna, prioritzant l’ús per a vianants. L’amplada del carrer és limitada a (6-7 m), per aquesta raó s’ha prioritzat la circulació de vianants, convertint l’esplanada en plataforma única amb restricció del pas de vehicles, permetent-se únicament els de serveis i els de veïns.


L’embelliment del Carrer de la Llacuna ha comportat en primer lloc una sèrie d’enderrocs per tal d’accedir al subsòl i poder realitzar la renovació i adequació de les canalitzacions de serveis: comunicacions d’Andorra Telecom, aigües residuals, aigües pluvials, aigua potable i enllumenat públic. S’ha efectuat també l’enderroc del local de recollida selectiva, situat per sobre de la font i amb accés pel carrer dels Espuis, i s’ha realitzat també l’adequació i millora del Camí dels Espuis, i l’entorn de la Font de la Llacuna, per tal de millorar l’espai del carrer.


Una vegada enllestits els treballs del subsòl, s’ha renovat totalment el paviment del carrer, utilitzant un nou paviment de granit, amb pendents vers el centre, on s’ha situat la recollida de l’aigua de pluja i escolaments.

Al Camí dels Espuis s’han realitzat també reparacions i millores puntuals de l'empedrat del camí, així com la neteja global i reparació puntual del sistema de drenatge existent, per evitar la circulació d’aigua superficial fins al carrer de la Llacuna. A la plaça resultant de l’enderroc de l’edifici comunal, s’han col·locat unes estructures prefabricades de fusta per encabir els contenidors de reciclatge. S’ha remodelat també el mobiliari existent a la zona, instal·lant bancs nous, papereres i jardineres.


La remodelació de la façana de l’edifici de l’estació transformadora de FEDA, i la ornamentació dels entorns amb jardineres de peu i enllumenat indirecte, ha estat també un dels objectius de l’obra realitzada.PROJECTE, SEGUIMENT I DIRECCIÓ: SUPORT ECSA CONSTRUCTORA: PIDASA

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page