top of page
Search

Plurihabitar el casc antic

Updated: Sep 28, 2021

Habitatge plurifamiliar a Vila - Encamp.Els nuclis antics d'Andorra, tradicionalment estan configurats per petits habitatges unifamiliars de baixa densitat, no obstant, perquè no es poden configurar també com habitatges plurifamiliars?


El casc antic com es el de Vila presenta molts condicionants per l'encaix d'un plurihabitatge, degut a que els edificis existents no tenen separació entre ells i en molts casos les parets mitgeres son compartides. Un altre condicionant, que és el requeriment més exigent per fer plurihabitatge, és el compliment de normatives d'accessibilitat, ventilació, seguretat industrial, ...
En aquest projecte es parteix d'una parcel·la neta de 90 m2 de planta, i amb la possibilitat de fer planta baixa, més dues plantes per pis i espai sota coberta. Una de les limitacions més importants d'aquesta parcel·la és que només es disposa d'una façana per realitzar obertures, la façana sud, on de forma immillorable es contemplen les muntanyes d´Engolasters, i on es gaudeix d´un assolellament perfecte gràcies a l'orientació de la població configurada pels primers habitants de Vila.


Aquesta falta de façanes, limitació de m2 de planta i les exigències normatives, va condicionar que el projecte es solucionés fent habitatge tipus dúplex, combinant en algunes plantes estances dels dos habitatges existents.


"Aquest creuament en planta dels dos habitatges va solucionar que totes les estAnces tinguin ventilació natural i assolellament"

Aquest creuament en planta dels dos habitatges va solucionar que totes les estances tinguin ventilació natural i assolellament, sense tenir que recórrer a patis interiors de ventilació/il·luminació.


Els materials emprats a l'exterior s´ha intentat seguir amb l'estètica del casc antic, utilitzant la pedra, la fusta i el ferro, també la geometria segueix aquesta estètica compositiva.
Un dels elements destacats es el filtre de fusta en les suitEs simulant la ventilació dels antics assecadors de tabac, ventilant i il·luminant el bany que es troba a la part posterior, aixi com deixar entre veure el paisatge.


A l'interior també s´ha volgut crear un ambient càlid amb materials naturals com són la fusta, els granets i el ferro. Un dels elements destacats és el filtre de fusta en les suites simulant la ventilació dels antics assecadors de tabac, ventilant i il·luminant el bany que es troba a la part posterior, així com també deixa entreveure el paisatge.

S'ha optat per la cuina oberta amb colors foscos, integrant el conjunt de cuina i bany com un únic element.


A l'edifici l´energia per a l´aigua es soluciona amb una aportació solar tèrmica i un dipòsit d’inèrcia, la calefacció amb emissors elèctrics domotitzats. Però el punt més important és l'aïllament i les finestres d´altes prestacions que fan que l´edifici tingui una classificació energètica amb lletra A. Aquest edifici no disposa de caldera de combustió, ni dipòsit de gasoil, fent que les parts comunes siguin el més reduïdes possibles, ja que tota l'energia es fa amb energies renovables. El consum, gràcies significativament a l’aïllament, és tant baix que l'amortització econòmica es recupera en pocs anys.


"CREAR un ambient càlid amb materials naturals com són la fusta, granets i el ferro"PROJECTE: HABITATGE PLURIFAMILIAR A VILA · ENCAMP

ARQUITECTE & facilities management: IMR /IVAN MORANTE

Col·laboradors: Ana Marzal, Carlota Ubach

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: JJT Javier Jiménez Tierno

Recent Posts

See All
bottom of page