top of page
Search

NOVA FISONOMIA

PASSAREL·LA D’UNIÓ ENTRE L’AVINGUDA MERITXELL I LA COBERTA DEL CENTRE UNNIC A TRAVÉS DEL ROC DELS ESCOLLS.El Centre Unnic es va concebre com un projecte vertical, una central vertical d’oci. A l’accés per la part de superior es va fer una entrada a través d’una expressió mínima del badalot. El projecte és una continuació de l’entrada del Centre Unnic que pretén simular la façana de l’edifici. D’aquesta manera es va disposar d’unes baranes de vidre que pretenen projectar la muntanya de davant, tal com es va voler fer a la façana del Centre Unnic.


S’han col·locat unes bigues metàl·liques fetes a mida que segueixen el recorregut practicable pels usuaris, des de la sortida del Centre Unnic fins al passatge del Roc dels Escolls.

S'han col·locat unes bigues metàl·liques fetes a mida i col·locades amb l’ajuda d’una grua, que fan un vol des de la sortida del Centre Unnic fins al Roc dels Escolls, sense cap mena de suport vertical i amb la complexitat afegida que hi havia una diferència elevada de cota entre ambdues distàncies. S'han potenciat al màxim les zones verdes al llarg de l’itinerari practicable dels usuaris. El paviment està confeccionat amb peces de granet i dona connexió entre l’Av. Meritxell i l’obra nova que s’ha fet al passatge Roc dels Escolls fins a arribar a la passarel·la, en la que s’ha emprat el mateix tipus de material.


Una de les peculiaritats de la plaça a la coberta de l’edifici del Centre Unnic a través de les baranes i els elements que la confeccionen, és que es vol aconseguir que sigui un mirador de 360 graus, amb l’objectiu de fugir d’opacitats, aconseguir el màxim de transparència, i aprofitant l’altura, donar la sensació d’obertura a la vall.


Amb els diferents elements dels quals es disposava es transmet la sensació de mirador de 360 graus.El projecte es va realitzar en un temps rècord, tot i la complexitat d’aquest. Per a la seva execució es van haver de tenir en compte una sèrie de requisits que tenien molta importància.


La passarel·la connecta la plaça del Poble amb la coberta del Centre Unnic, i transcorre per la part del darrere de l’edifici d’habitatges situat al costat del pàrquing Vinyes. A l’altra banda, a la zona de Roc dels Escolls, hi ha el pas que uneix la coberta de l’edifici del Centre Unnic amb el passatge que mena fins a l’avinguda Meritxell.

Un altre element de la materialització de la plaça és l’acer còrten que acaba de lligar la materialitat de tot el conjunt. De tal manera que hi hauria la vegetació per un costat i l’acer còrten, el granet i el vidre, per un altre.ARQUITECTURA I ENGINYERIA: PERE ESPUGA SORRIBES / ENGITEC

ALTURA ARQUITECTES CONSTRUCTORA: CEVALLS

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page