top of page
Search

NOU ESPAI PÚBLIC A LA PART ALTA

PLAÇA ROCACORBA · SANT JULIÀ DE LÒRIA
El passat maig va tenir lloc la inauguració de la nova plaça Rocacorba a Sant Julià de Lòria. Un nou espai públic a la part alta de Sant Julià. Aprofitant el desnivell entre l’Avinguda Verge de Canòlich i l’Avinguda Rocafort, el Comú de Sant Julià ha dotat, una part de la parròquia molt faltada d’espais públics, d'una nova plaça connectant els dos carrers amb un nucli de comunicacions verticals, i oferint un espai públic volant sobre el riu Gran Valira d’uns 700 m2 de plaça i 100 m2 d’accessos.
A NIVELL INFERIOR S’HA COMPENSAT L’OMBRA DE LA PLATAFORMA AMB UNA IL·LUMINACIÓ DISSENYADA PER EVITAR L’ENLLUERNAMENT DELS VEHICLES.

LA PLAÇA TÉ UN DISSENY OBERT AL RIU ON EL PASSEIG HA QUEDAT REFORÇAT PER UN MURET DE PROTECCIÓ DAVANT INUNDACIONS. EL NUCLI DE COMUNICACIONS VERTICALS DISPOSA D’UN ASCENSOR PÚBLIC I ESCALES PANORÀMIQUES EN VOLADÍS PER SOBRE DEL RIU GRAN VALIRA.

La nova infraestructura pública ha suposat un repte interessant per als tècnics, donat que a la zona on s’ha bastit la nova plaça confluïen diversos condicionants. Per un costat aquesta zona estava considerada com una zona de risc d’inundació,

condicionant l’edificabilitat de la pràctica totalitat dels solars de l’Avinguda Rocafort, i per altre costat l’Avinguda Rocafort és un dels accessos alternatius al País en cas d’emergència, i ha de permetre el pas de tota mena de vehicles en situacions de tancament provisional del túnel de la Tàpia. Així el projecte resol aquests dos aspectes tècnics mitjançant la creació d’una barrera de canalització en els voladissos del riu, i uns murs de canalització per resoldre els problemes d’inundabilitat de la zona, i projectant una estructura a una alçada suficient per permetre un gàlib de pas de 4,50 metres en el punt més baix.
Dos altres forts condicionants han estat el manteniment del trànsit rodat durant tota la

durada de les obres, i l’existència de nombrosos serveis públics concentrats en un espai molt reduït. Aquests factors combinats, han convertit el projecte en un autèntic trencaclosques que ha obligat als projectistes, constructora i companyies implicades a treballar de forma coordinada per aconseguir completar l’encàrrec del Comú tot minimitzant el màxim possible les molèsties als veïns de la zona. En particular, la necessitat de mantenir el trànsit rodat ha forçat a utilitzar una solució amb elements prefabricats, que es van col·locar en dues operacions nocturnes un cop acabats els treballs de fonamentació, columnes i nucli de comunicació vertical sobre els quals reposen els elements de la plaça.Així l’estructura de la plataforma superior està formada per un entramat de bigues prefabricades recolzades sobre les columnes i el nucli de comunicacions, i els espais entre bigues està format per plaques alveolars. Aquest conjunt queda solidaritzat per una xapa de formigó armat col·locada in situ, sobre la qual s’ha col·locat la impermeabilització i la pavimentació de la plaça. Conceptualment, la nova plaça combina la creació d’un nou espai cívic que posa en valor la bellesa natural de l’entorn marcat pel pas del riu Gran Valira al peu d’un massís rocós molt prominent, amb la millora de la comunicació urbana entre les Avingudes Verge de Canòlich i Rocafort, apropant també la zona residencial de la part alta de Sant Julià a l’edifici

Comunal.

AL NIVELL SUPERIOR, LA PLAÇA COMBINA UNA PLAÇA DURA AMB COLORS CLARS I BANCS DE PEDRA AMB UNES ZONES ENJARDINADES, PERMETENT UNS USOS DIVERSOS DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ESTÀ PREPARADA TANT PER ACOLLIR ESDEVENIMENTS PÚBLICS COM PEL REPÒS INDIVIDUAL.Complementàriament, la plaça ha estat dissenyada i calculada per permetre la construcció d’una passarel·la per als vianants unint el nucli de comunicació de la mateixa amb l’altre marge del riu Gran Valira, on es preveu l’adequació d’un circuit fins a l’antic colomer, i la reintegració dels passejants dins de la xarxa urbana fins a la plaça Laurèdia, completant així un circuit urbà i de natura.

La plaça està protegida tot el voltant per una barana amb una part suplementària, oferint al mateix temps una barrera de dos metres d’alçada però cercant una màxima transparència per tal de poder contemplar les vistes al riu. Vistes que queden potenciades per un disseny amb un gran voladís de sis metres acostant la plaça a la muntanya, per

sobre del riu. Per tal d’oferir un punt de repòs atractiu una gran part de la plaça ha quedat enjardinada, i aviat els arbres plantats oferiran zones d’ombra i aixopluc als usuaris de la plaça. Una nova àrea, per a una zona de la parròquia molt mancada d’espais públics.ENGINYERIA: VALDÉS ENGINYERS SL CONSTRUCTORA: PIDASARecent Posts

See All

תגובות


bottom of page