top of page
Search

Modificació del tram

Eixamplament de la carretera d'Aixovall.S’han finalitzat les obres corresponents a l’Eixample parcial de la CG6 del PK 0 + 040 al PK 0 + 500, a la Parròquia de Sant Julià de Lòria. En aquest projecte s’ha realitzat l’eixamplament i urbanització de la CG6 en els primers 500 metres des de la Carretera General 1 al seu pas per Aixovall.


La carretera original s’ha eixamplat fins a 14 metres, guanyant espai als prats del marge dret. La calçada té una amplada d’uns 9 metres, amb una voravia totalment nova de 3 metres d’ample, al costat del poble d’Aixovall. La calçada disposa de dos carrils i una filera d’aparcament.


Una part de la voravia esquerra s’ha fet nova, i l’altra s’ha pavimentat amb aglomerat bituminós, com tota la resta.


Al tram mig del costat esquerra, s’ha disposat una cuneta de 140 metres de longitud en lloc de la voravia.


“AQUESTES OBRES A LA CARRETERA, SÓN IMPORTANTS PER AL CENTRE DE FORMACIÓ D’AIXOVALL I TAMBÉ PER LES CREIXENTS INDÚSTRIES QUE S’ESTAN INSTAL ·LANT A LA ZONA”

S’ha mantingut com estava el paviment del davant del centre de Formació Professional, i s’ha tornat a pavimentar de nou l’espai d’enfront de l’Hotel Barcelona, a tocar amb la Carretera General 1.


Al límit de la voravia amb els camps, s’ha instal·lat una tanca metàl·lica i un seguit de portes en previsió d’una futura urbanització dels terrenys i a la nova vorera s‘han col·locat fanals d’enllumenat públic amb llums LED.


Sota la rasant també s’han realitzat les canalitzacions de serveis corresponents a les aigües pluvials i residuals, mobilitat e il·luminació, amb les corresponents escomeses a les parcel·les veïnes.
PROJECTE: EIXAMPLAMENT DE LA CARRETERA GENERAL 6 A AIXOVALL

ENGINYERIA: ENGITEC

CONSTRUCTORA: CEVALLS


20 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page