top of page
Search

Millora del servei

Remodelació planta baixa de la CASS.Per donar un millor servei i atendre els usuaris amb més celeritat, la CASS ha dut a terme la remodelació de la zona d’atenció al públic de la planta baixa.


Les directrius del projecte van ser la de millora de l’accessibilitat, el confort general dels usuaris, i la redistribució de l’espai d’atenció al públic (telefònica i presencial) de la zona de passadís de treball intern i la compartimentació de l’àrea d’arxiu, pel que fa a protecció contra incendis, donant una nova imatge.


La superfície construïda ha estat de 326,22 m2 , amb una configuració aproximadament rectangular. La façana que dóna al carrer Joan Maragall també ha format part de la reforma.


S’ha confeccionat un moble de recepció a mida, que s’ha col·locat enmig de l’espai, amb tres llocs d’atenció, un d’ells adaptat a persones amb mobilitat reduïda, definint les zones de circulació, atenció, d’espera, per omplir documentació, organitzant les circulacions al seu voltant. I s’ha ampliat la zona d’entrada per a una millor circulació.


L’àrea original comptava amb un passadís posterior tancat per una mampara separadora de vidre que connectava amb l’arxiu. Aquest pas s’ha eliminat per fer l’espai central més ampli i s’ha tancat l’arxiu amb una divisòria resistent al foc (per requeriment de la propietat).


La paret que va quedar un cop eliminat el passadís, s’ha utilitzat com un element de nova imatge, tractant la seva materialitat i il·luminació.


Per fer més acollidor l’espai, s’han col·locat principalment revestiments i elements decoratius de fusta.


A causa dels problemes acústics que presentava la zona d’atenció telefònica, s’ha instal·lat un nou fals sostre atenuador.


Per a una millor eficiència energètica, els tancaments i vidre de façana s’han substituït per un doble vidre corb, i un triple en el lateral de l’accés. També s’ha realitzat una millora en l’aïllament tèrmic de façana i en el retorn dels forjats.


La il·luminació a base de LEDs crea un ambient confortable i càlid, aportant un estalvi energètic considerable.PROJECTE: Remodelació planta baixa de la CASS

ARQUITECTURA: Bau Arquitectura

CONSTRUCTORA: URCOSA


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page