top of page
Search

INTERVENCIÓ EXPRÉS

CALLISSA CIUTAT VALIRA · ANDORRA LA VELLA

La rampa de la Callissa Ciutat Valira, que uneix la part alta de l’Avinguda Meritxell (a l’altura del número 34) amb la part baixa del Carrer Fiter i Rossell, ha estat remodelada després de 50 anys de servei. L’objectiu de la remodelació ha estat doble; d’una banda, s’ha embellit la rampa i per altra, s’ha dut a terme una revisió estructural de la mateixa.


L’estructura general de la rampa està formada per dos pòrtics de formigó armat sobre el qual es recolzen una sèrie de bigues d’acer que són les que van formant la pròpia rampa. D’aquestes bigues n’hi ha dues a cada tram de rampa de manera que entre elles hi ha una forja de biguetes i revoltons que és el que forma la superficie de la rampa.

"LA REFORMA HA INCLÒS LA REPARACIÓ I REFORÇAMENT DE L’ESTRUCTURA I ELS ANCORATGES, I LA RENOVACIÓ DEL SOSTRE I EL PAVIMENT I LES BARANESS’ha sorrejat tots els perfils d’acer estructural per retirar mostres d’òxid. També s’han repintat tots els perfils d’acer amb pintura antiòxid i envelliment. Els elements de formigó danyats per oxidació s’han reparat. Els dos trams superiors de forjat de la passarel·la s’han enderrocat i reposat per estar els revoltons i les bigues en mal estat.

Dita reposició s’ha fet a base d’un forjat de xapa col·laborant. A més a més, s’ha tornat a impermeabilitzar tota la rampa. També s’ha aprofitat per fer una nova recollida d’aigua pluvial i per reacondicionar el local d’escombraries de la part de sota. La passarel·la i la paret mitgera també han estat repintades. Una intervenció en una infraestructura urbana molt popular, per la seva cèntrica ubicació, i amb una alta densitat de trànsit de vianants.

ENGINYERIA: JORDI GAJAS

ENGINYERIA LA CLAU

CONSTRUCTORA: MODERNES CONSTRUCCIONS

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page