top of page
Search

Integració paisatgística

Nou aparcament prat de la vena - Encamp.El Comú d’Encamp, ha dut a terme l’execució d’un aparcament horitzontal exterior i altres espais lúdics. També s’ha realitzat una millora de la parcel·la entre l’Avinguda Joan Martí i el carrer de la Vena, a més de l’adequació del dret de pas, situat a la mateixa zona, que permet l’accés dels vianants al nou aparcament.


En aquest projecte es contempla l’excavació de la parcel·la, per aconseguir la plataforma per a la construcció del nou aparcament i les mesures d’estabilització necessàries per mantenir el terreny d’una forma estable, així com, la definició de totes les instal·lacions hidràuliques i elèctriques que permetin el funcionament de l’aparcament.


“UNA PLATAFORMA PER A L’ESTACIONAMENT AMB ZONES VERDES INTERIORS, PERIMETRALS I EXEMPTES, AMB VEGETACIÓ AUTÒCTONA”

El fil conductor de tot el projecte ha estat la integració paisatgística del nou espai, a partir d’un prat amb una forta pendent, s’ha dissenyat una nova plataforma per a l’estacionament de vehicles on s’han realitzat els càlculs necessaris per arribar a la compensació de terres, a més, s’han dissenyat zones verdes interiors, perimetrals i exemptes, amb vegetació autòctona.


Els murs de sosteniment necessaris, s’han executat amb la modalitat de mur de maçoneria, per aconseguir una major integració i menor impacte visual respecte l’entorn en el que es troba.Totes les instal·lacions executades, és a dir, enllumenat, reg, càmeres, barreres... es gestionaran través d’un sistema telemàtic central, que permetrà una regulació i control més ajustats a les necessitats reals, optimitzant consums d’aigua i electricitat.


A més, s’han executat dues zones d’esbarjo: una al costat de l’aparcament, a la part alta de la parcel·la, que aprofita el desnivell natural del terreny, on es diferencien dues parts, una dedicada a jocs infantils, i una altra amb aparells d’exercicis per a adults.


La segona zona és al principi del carrer de la Vena on s’ha aprofitat una part de la parcel·la que estava sense manteniment per donar-li un nou ús. Pel seu mal estat, s’ha restaurat i fins i tot reconstruït una part del mur perimetral de l’àrea.


També s’ha arranjat l’accés al camí del Riu Blanc i s’ha construït un pipicà.


L’aparcament dotarà de noves places d’estacionament a una zona del casc urbà amb necessitat de les mateixes, amb la facilitat d’accés tant per a vianants, des de l’avinguda de Joan Martí, carrer de la Vena i CG2, com per als vehicles, des del carrer de la Vena i des de la CG2, per tant, és un equipament situat en un punt estratègic, amb molta accessibilitat i permeabilitat.
PROJECTE: NOU APARCAMENT PRAT DE LA VENA · ENCAMP

DIRECCIÓ FACULTATIVA: ENGINESA

CONSTRUCTORA: COPSARecent Posts

See All

Comments


bottom of page