top of page
Search

Forma i entorn singular

Edifici la noguera · Escaldes-Engordany.La noguera comú és un arbre de fulla caduca, corpulent, generalment silvestre, però que antigament s’havia conreat de manera aïllada gràcies als seus usos medicinals. A part de l’aprofitament de les nous tant a nivell humà com pels animals. L’edifici té el nom en honor d’una noguera que existia en el solar on està construït actualment.


Com a resultat del desenvolupament del Pla Especial promogut pel Comú d’Escaldes-Engordany, a fi de per poder efectuar el vial, nomenat Pont del Copríncep Joan Martí Alanis, que connecta els carrers de l’Avinguda del Pessebre amb el carrer Josep Viladomat, es va generar una parcel·la amb un emplaçament, forma i entorn molt singular.


Per una banda, es troba el cementiri d’Escaldes-Engordany, un lloc amb una càrrega emocional important i amb un caire tranquil que no es va voler distorsionar amb la presència de l’edifici. Per altra banda, hi ha un enllaç viari molt important que ha permès descongestionar un punt molt singular del tràfic escaldenc, i entre mig, com un arbre a quatre vents, sorgeix l’edifici.


El repte més important, ha estat poder donar solucions a incorporar en el programa: tres habitatges per planta, dins d’una parcel.la que té una superfície molt continguda. A més a més, el fet que, degut a les seves preexistències, tingui una forma irregular i la superfície que es perd pel gran percentatge de superfície de façana, respecta la zona útil en planta, ha estat un imperatiu buscar solucions no convencionals a fi de poder donar resposta.


«LA FAÇANA VA REDUIR EL GRUIX EN 13 CM, MILLORANT LA PROTECCIÓ ACÚSTICA I EL PES DE LA FAÇANA, OPTIMITZANT L’ESTRUCTURA DEL PROPI EDIFICI»

S’ha assolit el màxim confort tèrmic de l’edifici, per això s’ha treballat el projecte i l’obra des de dos punts importants; per una banda assolir una pell que aïlli el màxim possible l’interior habitable de l’edifici de la climatologia exterior, i per l’altra, intentar buscar sistemes que permetin el màxim estalvi energètic a nivell de producció d’energia.


Amb el primer factor, la solució a priori és clara i senzilla, aïllar adequadament la pell de l’edifici (façanes, finestres, teulades i en resum, qualsevol superfície en contacte entre les parts habitades de l’edifici i les inclemències exteriors).Aquest fet ha obligat a efectuar finestres amb un alt aïllament tèrmic, vidres de doble càmera, i una façana que permeti aïllar tèrmicament l’edifici. En aquest darrer punt, s’ha optat per una façana ventilada, la qual genera una càmera d’aire entre la pell exterior de l’edifici i la pròpia façana, fent que protegeixi a aquesta de les inclemències extremes.


El gran repte ha estat assolir el màxim aïllament amb el mínim gruix de façana, ja que aquest darrer factor afecta directament a l’habitabilitat interna de l’edifici. Degut a això, i fugint de les solucions tradicionals de façanes pesades (efectuades amb parets portants ceràmiques o blocs de formigó), per efectuar una façana seca, molt més lleugera, amb elements industrialitzats, i que permeti optimitzar el gruix de l’aïllament de la façana enfront al gruix total d’aquesta. S’ha optat pel sistema de façana ventilada Placotherm® Integra de la marca Saint-Gobain, i s’ha treballat amb els tècnics i assessors de la pròpia marca. Amb això, s’han assolit els 32,5 cm de gruix; una façana amb altes prestacions tèrmiques, amb un gruix reduït de façana (reducció de 13 cm), amb una construcció en sec, més ràpida en obra (reduint costos i energia en la seva execució), es millora la protecció acústica, i es redueix el pes, permetent optimitzar l’estructura del propi edifici. Tot aquest sistema, a part de les millores tèrmiques i acústiques, s’ha traduït en poder recuperar un espai habitable a l’interior, molt important en un edifici amb un programa molt ajustat.EL CAP DE CASA ÉS UN ÚNIC HABITATGE. AQUÍ ES PROJECTA EL RECORD DE LA NOGUERA, I S’HA RESOLT EVOCANT UNA “CABANA SOBRE UN ARBRE”.


A l’interior, també s’ha optat per renunciar al sistema convencional de construcció d’envans, efectuant-los amb estructures d’acer galvanitzat i plaques de guix laminat estàndard, amb característiques millorades a nivell acústic i duresa, donant solucions més efectives que els envans convencionals, reduint l’espai ocupat per aquests.


El fet d’aïllar l’edifici, és contradictori amb un concepte que a poc a poc, i més encara aquests darrers dos anys amb la presència de la COVID-19, ha agafat importància: la ventilació dels espais.


Tradicionalment, els edificis tenien una “ventilació natural”, és a dir, no eren tant hermètics com actualment, fet que permetia que hi hagués una renovació de l’aire interior. Actualment, i més encara amb els materials emprats, els quals aïllen l’interior de l’exterior de l’edifici (tant a nivell d’aïllament tèrmic com a nivell d’hermeticitat), provocant que l’aire no renovi l’aire interior, fent que cada vegada es trobi més carregat, el que s’anomena “edifici malalt”. De fet, hi ha estudis dels quals es desprèn que en un habitatge sense una correcta ventilació, l’aire interior es troba entre 4 i 8 vegades més contaminat que l’aire exterior, generant al·lèrgies, alts nivells de CO2, i concentració de microorganismes com virus o bacteris. Això obliga a ventilar les estances interiors, tradicionalment obrint les finestres o generant obertures de ventilació creuada amb l’exterior, ambdós solucions generen l’entrada no controlada de l’aire exterior, provocant una pèrdua del confort tèrmic i conseqüentment distorsionant-lo i augmentant-lo a la despesa, per poder climatitzar l’interior. En aquest edifici, tot i que la normativa no obliga, s’ha optat per efectuar una ventilació mecànica controlada de doble flux amb recuperador de calor. Aquest sistema de ventilació permet que el propi sistema reguli de manera controlada la ventilació de l’habitatge, renovant de manera contínua l’aire, amb filtres que controlen la qualitat de l’aire que els usuaris respiren, i que a més, aprofiten la temperatura de l’aire interior que s’expulsa per escalfar l’aire net exterior que entra, recuperant fins un 85% de l’energia tèrmica que normalment es perdria.


Amb el segon factor, producció de l’energia, s’ha optat per un sistema individual de climatització, on la producció de l’aigua calenta sanitària com de la pròpia calefacció, s’efectua per màquines d’aerotèrmia: les unitats exteriors estan estratègicament a la coberta per minimitzar el seu impacte visual i acústic. La producció es complementa amb un sistema de plaques solars, que alimenta el consum elèctric de les zones comunes de l’edifici.


FAÇANA VENTILADA PLACOTHERM® INTEGRA DE LA MARCA SAINT-GOBAIN«TOTA LA COBERTA DE L’EDIFICI ÉS DE FUSTA LAMINADA, REDUINT NOVAMENT EL PES DE L’EDIFICI I OPTIMITZANT EL GRUIX DE LA COBERTA A NIVELL D’AÏLLAMENT TÈRMIC.»
PROJECTE: EDIFICI LA NOGUERA · ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTE: CARLES GRAS FERNANDEZ DACG

CONSTRUCTORA: URCOSAComentarios


bottom of page