top of page
Search

EDIFICI AMB ZERO EMISSIONS

LA SOSTENIBILITAT, PREMISSA PRINCIPAL DEL DISSENY

EPIZEN ANDORRAEls criteris de sostenibilitat són un dels grans eixos d’Epizen, els quals han suposat un autèntic “repte”, en paraules del doctor en enginyeria Jordi Llovera. “La sostenibilitat de l’immoble era la premissa, amb majúscules, que havien fixat els propietaris per al projecte”, assegura. El resultat de les actuacions és contundent: Epizen és el primer edifici d’Andorra amb zero emissions de diòxid de carboni.Les obres per millorar l’estalvi energètic del complex s’han desenvolupat en diferents àmbits, començant per l’aïllament de façanes i cobertes. “S’han col·locat 30 centímetres d’aïllament en tots els tancaments. Cal tenir en compte que a la instal·lació anterior no hi havia cap tipus d’aïllament enlloc”, indica el director d’innovació i eficiència energètica d’Enginesa.

Per altra banda, cal ressaltar que a l’antic Punt de Trobada hi havia una caldera de gasoil per a calefacció i aigua calenta, i també unes màquines d’aire condicionat que funcionaven tot l’any i que servien per evacuar la calor generada pel sistema d’il·luminació del centre. “L’aire condicionat extreu la calor d’un lloc i la llança al carrer. A l’antic edifici, al costat de la maquinària d’aire fred que tirava la calor al carrer hi havia una caldera de gasoil cremant per generar calor. Això des del punt de vista de la sostenibilitat és un despropòsit”, lamenta Llovera.


VISTES DE LA FAÇANA PRINCIPAL I LA SUD. TOTES LES FAÇANES VISTES DES DE LA CARRETERA GENERAL, S’HAN REVESTIT AMB TÈXTIL METÀLIC, I SE LI HAN ESCULPIT UNES IRREGULARITATS GEOMETRIQUES ORTOGONALS, SEGUINT LA LÍNIA CORPORATIVA DE LA MARCA.Per tal de pal·liar aquest malbaratament s’ha creat una xarxa de calor i de fred global a tot el centre i que fa una gestió conjunta de les necessitats energètiques de tot l’edifici, així treballa de forma molt més eficient. “Això vol dir que la calor que s’extreu d’una zona refrigerada no es llença, sinó que es trasllada a un punt on serà necessària: s’aprofita per a aigua calenta i la calefacció”, PRIMER EDIFICI D’ANDORRA A ACONSEGUIR ZERO EMISSIONS DE CO2 Si comparem les dades de despesa energètica d’Epizen amb les del Punt de Trobada, les xifres parlen per sí mateixes. “entre el consum de gasoil i electricitat el Punt de Trobada gastava a uns 10 milions de kWh anuals”, assenyala Llovera.LA FAÇANA QUE QUEDA OCULTA, S’HA REVESTIT AMB UN SISTEMA SATE (SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR)

explica l’enginyer. Aquest sistema s’aplica tant a l’aire condicionat com a les cambres frigorífiques i congeladors del supermercat. També s’han utilitzat per primera vegada a Andorra unes cambres frigorífiques que utilitzen com a gas dels compressors CO2, i que tenen una eficiència energètica molt superior a les tradicionals. És la darrera generació tecnològica d’aquestes màquines. “Actualment, en conjunt, estem per sota dels tres milions de kWh. Hi ha un estalvi d’energia d’un 71%”, ressalta l’enginyer. Pel que fa a emissions de CO2, aquesta comparativa és encara més espectacular. “Abans es produïen cada any 1.450 tones de CO2, quasi quatre diàries, que suposa l’equivalent a vuit milions de quilòmetres de cotxe anuals. Avui, les emissions són zero. Aquest és el primer edifici d’Andorra a tenir zero emissions de CO2.” Aquest edifici és l’exemple a seguir pel sector de la construcció per lluitar contra el canvi climàtic.
"LA CALOR QUE S’EXTREU D’UNA ZONA REFRIGERADA NO ES LLENÇA, SINÓ QUE S’APROFITA PER A GENERAR AIGUA CALENTA I LA CALEFACCIÓ"

MERCAT DE CRÈDITS DE CARBONI Epizen serà el primer edifici d’Andorra a posar crèdits de carboni al mercat. La reducció d’emissions de CO2 es transformen en crèdits que es poden vendre a altres empreses que vulguin compensar la seva pròpia petjada mediambiental. Aquest procediment, fixat per la Llei d’Impuls de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic, permetrà a Epizen ingressar uns 42.000 euros anuals suplementaris que ajudaran a l’amortització de les inversions fetes en sostenibilitat.
REDUCCIÓ DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA Finalment, la contaminació lumínica també s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar l’enllumenat de la façana principal d’Epizen. Per aconseguir-ho, s’instal·la un sistema d’enllumenat tipus “mapping”, que començarà a funcionar al setembre. “La llum dels projectors es retallarà de forma que no sobrepassi el límits perimetrals de l’edifici, per adaptar-se a la forma irregular de la façana tèxtil. D’aquesta forma no es contaminarà lumínicament la muntanya que hi ha al darrera”, subratlla Jordi Llovera. “Aquest també ha estat un punt difícil de resoldre”, conclou.EL CRITERI QUE S’HA SEGUIT EN LA GAMMA CROMÀTICA DE LA DECORACIÓ DE TOTS ELS ESPAIS -COM ELS APARCAMENTS O ELS ESPAIS COMUNS-, S’HA BASAT PER L’ELECCIÓ DELS DOS COLORS QUE INTEGREN LA IMATGE CORPORATIVA DE LA MARCA, EL BLAU I EL VERD.
ENERGIA RENOVABLE D’AUTOCONSUM PEL 2023 També està previst per principis d’any la instal·lació de col·lectors fotovoltaics a la coberta per produir una part del consum energètic de l’edifici. Tot plegat millora encara més la sostenibilitat del centre.ARQUITECTURA I ENGINYERIA: ENGINESA CONSTRUCTORA: TP UNITAS

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page