top of page
Search

DOS VOLUMS ORIENTATS AL CASAMANYA

XALET A ESCÀSEl context físic en el qual es situa el projecte és complex per la diversitat de llenguatges arquitectònics existents: es tracta d’una parcel·la que confronta amb casc antic, amb habitatges unifamiliars dels anys ’60-’70, amb conjunt d’habitatges adossats de nova creació i amb parcel·la destinada al cultiu de tabac.
Per la seva part, el context humà és menys complicat: respon a un programa característic d’una família formada per un matrimoni amb un únic fill i que rep visites ocasionals d’algun familiar i amic, que valoren positivament els espais oberts i de generoses dimensions, així com fer prevaldre les vistes a l’assolellament.

El projecte ha buscat formalitzar-se a través de dos volums contundents, orientats als pics de Casamanya i La Tosa, tot evitant el vis-a-vis directe amb les edificacions veïnes, en la mesura del possible.

LES PRINCIPALS ESTANCES S’ORIENTEN A PUNTS SIMBÒLICS DEL PAÍS, FORMANT UN GRAN MIRADOR ENVERS ELS PAISATGES
"UNA MINIMALISTA ESCALA LINEAL CONFORMA UN GRAN PUNT NEURÀLGIC DE CIRCULACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ"Els volums descansen sobre el terreny natural, evitant les modificacions topogràfiques agressives amb l’entorn.
L’elecció de la materialitat de façana s’ha realitzat amb vistes a permetre la transició entre el conjunt tradicional de Casa Giraut i la promoció d’habitatges de nova planta, que es situa en la part posterior de la parcel·la, pel que s’ha recuperat el paredat tradicional de pedra “país” per a un volum i s’ha assignat una façana ventilada de granit “gris Pirineu” per a l’altre volum.


A LA PLANTA BAIXA, S’HA UBICAT UNA GRAN SALA AMB LLAR DE FOC I UNA ESPECTACULAR CAVA DE VINSLa segregació d’espais interiors s’adequa a la volumetria, disposant el garatge, espais de servei i cava de vins en el cos soterrat; el conjunt cuina-menjador i la suite principal en el volum aeri orientat a La Tosa i, finalment; el saló, nucli de comunicació i demés estances de nit, en el volum orientat al Casamanya. Pel que fa als interiors, es deixen vistos elements constructius primaris, tals com murs i pilars de formigó armat, sub-estructures del mur cortina o de l’escala, així com les instal·lacions de renovació d’aire de la cava de vins.
Pel que fa a la decoració i al marge de les estances de caràcter més privatiu, tal com banys i habitacions, que s’ha personalitzat per a cada un dels usuaris, la resta d’estances comunes és continguda i neutra, respectant la importància de la forma i la materialitat arquitectònica per sobre de la vestimenta supèrflua i gratuïta.
Una vegada més, és recurrent la utilització de materials primaris tals com el formigó, la fusta o l'acer, en contraposició a materials conformats com la ceràmica o l’enguixat pintat, aquest últim sempre en blanc. Aquesta decisió respon a la voluntat de plantejar un cromatisme neutre: poc estrident i continu, emfatitzant la riquesa espacial i fent prevaldre la forma enfront el material.
ARQUITECTURA: VÍCTOR NAUDI / NAUDI ARQUITECTURA

CONSTRUCTORA: EDICOM

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page