top of page
Search

Connexió emblemàtica

Updated: Sep 28, 2021

Passarel·la per a vianants entre la Plaça del Poble i el Carrer de la Vall - Andorra la Vella.Es tracta d’una passarel·la metàl·lica d’ús exclusiu per a vianants d’una llargada total de 30,30 m i 4 m d’amplada, que connecta la Plaça del Poble ubicada damunt de la coberta de l’edifici administratiu de Govern, amb el carrer de la Vall a través del nou edifici del Consell General d’Andorra.


Aquesta passarel·la es recolza en els dos edificis pels seus extrems i majoritàriament, sobre una pila inclinada, fonamentada en el peu del talús rocós existent, i situada aproximadament a la meitat de la passarel·la.


Per assolir la trajectòria entre els dos edificis, el tauler es conforma d’un tram recte de 12,60 m de llargada, un tram corbat de 14 m de radi i 15,68 m de llargada, i un darrer tram recte de 2,02 m de llargada.


Es tracta d’una passarel·la 100% metàl·lica, amb una capa superior d’acabat amb pintura epòxi antilliscant per on circularan els vianants.


Com a protecció per als vianants, en els laterals de la passarel·la s’ha instal·lat una barana del mateix disseny que l’actual barana de la plaça del poble.

S’ha equipat amb enllumenat públic i enllumenat ornamental.


"ES RECOLZA ALS DOS EDIFICIS PELS SEUS EXTREMS I SOBRE UNA PILA INCLINADA SITUADA A LA MEITAT DE LA PASSAREL·LA"


La passarel·la compta també amb un mirador central en la zona de connexió de la pila, amb vistes laterals i a nivell del tauler amb vidre trepitjable.


L’estructura interior del tauler, està formada per 20 diafragmes transversals, que rigiditzen la secció i especialment les zones de recolzament.


Longitudinalment i en tota la estructura, la xapa superior incorpora uns rigiditzadors cada 60 cm aproximadament.


Els recolzaments extrems, es situen sobre carregadors executats a l’edifici de Govern i al del Consell General.


Les zones de suport de la pila central a nivell de tauler, estan reforçades amb cartel·les metàl·liques i un punt d’unió cilíndric, consistent en un tub d’acer on s’entreguen tots els diafragmes d’aquesta zona.


La base de la pila, va fixada sobre un dau de formigó ancorat al terreny natural a la zona del peu del talús rocós. La fixació és fa amb quatre ancoratges de cable. La unió de la pila amb el dau de fonamentació, s’assegura amb barres d’alt límit elàstic tipus 85/105 i femelles amb la mètrica corresponent.


El mirador està format amb perfils metàl·lics on es recolzen les peces de vidre trepitjable, anti lliscant i amb capacitat portant necessària.


Descripció del procés constructiu

Una vegada es van enllestir els carregadors als edificis i la fonamentació de la pila, es va procedir a col·locar la pila central tot recolzant-la en una estructura auxiliar d’apuntalament.

Es van tensar les barres de fixació, un cop la pila va estar situada a la posició definitiva.


Ja col·locada i fixada la pila, es van muntar la resta de recolzaments provisionals previstos i es van col·locar els trams de passarel·la fins completar-la.Prèviament s’havia transportat l’estructura del tauler fins a peu d’obra en diverses peces i s’havia fet el premuntatge total en tres parts (3 trams) a la zona de la plaça Lídia Armengol.


Una vegada ajuntada cada part de l’estructura del tauler, es va remuntar fins a l’emplaçament definitiu amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions.


Es va soldar cada tram amb la peça precedent in situ. Finalment, és van col·locar les baranes de vianants, es va executar la impermeabilització, la pintura d’acabat, l’enllumenat públic i la resta d’acabats.


Finalment es va executar la prova de càrrega de forma totalment satisfactòria.
PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA: CARLOS FERNANDEZ CASADO i SUPORT EC

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS MODERNES

ESTRUCTURA METÀL·LICA: ESTRUCTURAS ARQUÉ

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page