top of page
Search

Verd urbà

Reforma integral del carrer Costes de Teixidó · La Massana.Us presentem el projecte Reforma integral del carrer Costes de Teixidó, a La Massana: una combinació del respecte mediambiental, la qualitat de vida de la ciutat i l’espai públic que utilitzen els ciutadans. La defensa del “verd urbà” és una de les grans apostes polítiques. En els últims anys s’han substituït arbres i parcs de formigó, fins i tot en punts tradicionals de trobada ciutadana com són les places. Cada vegada més, i donada la influència del paisatge en el desenvolupament ambiental, en la qualitat de vida i en les relacions socials, els elements naturals tornen a tenir un paper important en les urbanitzacions.


Costes de Teixidó, una obra per millorar la seguretat, la convivència i l’accessibilitat.


El Comú de la Massana està planificant la parròquia del futur.


L’objectiu és tenir una Massana atractiva, sostenible, saludable, segura i pensada perquè els ciutadans se sentin a gust als espais públics.


La reforma integral de Costes de Teixidó és un exemple de com s’està projectant el Pla de Pacificació i Embelliment, amb el redisseny del paisatge urbà del centre de la Massana.


"UNA VIA MOLT IMPORTANT PERQUÈ UNEIX EL CENTRE DE LA MASSANA AMB LA ZONA DE LES ESCOLES"


Aquest carrer és molt important, ja que uneix el centre de la Massana amb la zona de les escoles i, per tant, és força transitat.


S’ha incrementat el patrimoni natural de la ciutat format per espais amb vegetació situats en un medi físic concret que són l’hàbitat de gran part de la fauna urbana, per la qual cosa han de ser objecte de conservació, tenint en compte aspectes com la preservació, el manteniment, l’ús sostenible, la restauració i la millora de l’entorn.


S’HA INCREMENTAT LA SUPERFÍCIE VERDA, AMB LA UTILITZACIÓ DE TANQUES ARBUSTIVES COM A MESURA DE CONTROL I ORIENTACIÓ URBANA EN SUBSTITUCIÓ D’ALTRES ELEMENTS QUE NO TENEN L’ATRACTIU DEL MATERIAL NATURAL.L’augment de les infraestructures ecològiques i la biodiversitat comporta una sèrie d’avantatges, com són: produir beneficis per a les persones; proporcionar serveis ambientals i socials; generar llocs de vida dins de l’hàbitat urbà; inserir la natura a la ciutat; connectar i enllaçar la ciutat en el territori; fer la ciutat més fèrtil i dotar-la de major resiliència davant els reptes mediambientals del futur.


L’aportació del paviment fotocatalític permet la reducció d’emissions i contaminació ambient, millorant la qualitat de l’aire. Reducció de les al· lèrgies produïdes per contaminació ambient.


Superfícies més netes, recàrrega de les seves qualitats tècniques amb l´aigua de pluja.


Resistent a gelades i altes temperatures.


"REDISSENYANT EL PAISATGE URBÀ, FENT-LO MÉS INTEGRADOR"


MILLORA D’ESPAIS DE QUALITAT PER ALS VIANANTS A TRAVÉS DE VORERES, ZONES DE DESCANS I CONVIVÈNCIA AL LLARG DE LA VIA PUBLICA.


I el paviment “podotàctil”, és la superfície amb relleu particular incorporat en el sòl perquè les persones amb discapacitat visual puguin detectar-lo i reconèixer-lo com una senyal d’alerta o precaució.


Gràcies a aquest tipus de solucions, les persones amb dificultats de visió poden conservar una certa autonomia, en sentir, amb els seus peus o bastó, un canvi de textura en el paviment.


Plantacions sostenibles, (varietat: boix) de creixement lent però amb alta resistència a les gelades, baix manteniment i llarga durabilitat.


L’únic sentit de circulació, reducció de l’exposició a les col·lisions viàries gràcies a una ordenació del sentit de circulació, evitant alhora el desplaçament creuat en automòbil. Reducció de soroll ambiental. Reductors de velocitat, i altres intervencions viàries per a enfortir la seguretat viària de la ciutat. L’objectiu és millorar la qualitat de l’espai urbà com a base per a construir La Massana del futur, una parròquia dinàmica, segura, sostenible, viva, verda, racional, funcional i respectuosa, en la qual els seus protagonistes siguin les persones que en ella habiten i els qui la visiten.


PROJECTE: REFORMA INTEGRAL DEL CARRER COSTES DE TEIXIDÓ LA MASSANA ARQUITECTURA: PAU IGLESIAS ARQUITECTE

CONSTRUCTORA: UNITAS
留言


bottom of page