top of page
Search

RESTAURACIÓ PATRIMONIAL

RESTAURACIÓ DELS PONTS HISTÒRICS

D’ESCALDES-ENGORDANY

Aspecte actual del pont de la Tosca


El primer dels ponts que s’ha sotmès

a obres de restauració ha estat el pont

d’Engordany. Els treballs van arrencar el

20 de juny i ja estan enllestits. Després han seguit el pont dels Escalls i el pont de la Tosca. Les obres van a càrrec de la Société Gersoisede restauration du patrimoine, una empresa francesa especialitzada en la restauració de la pedra en monuments històrics, dirigits per Pierre Cadot,

arquitecte especialitzat en patrimoni cultural.
Detalls de la intervenció al pont de la Tosca.La intervenció en els tres ponts persegueix millorar la seguretat i accessibilitat dels monuments. Així, es consoliden els murets de pedra, es suprimeixen els cèrcols d’acer quan escaigui, es purguen els morters actuals que lliguen les pedres i es rejunten amb morter de calç barrejada amb sorra. Es reconstrueixen les parts dels murets fetes de ciment i es refan amb maçoneria de pedra i morter de calç, es subministren i s’instal·len gàrgoles de granit amb canal i es repuntegen els paraments interns i externs.A més a més, s’intervé en la restauració del banc del riu amb còdols i pedra calcària (ribes nord i sud).

En aquest cas es retira manualment la maçoneria deslligada, es regeneren els entorns de maçoneria amb injecció de morter, es fa la maçoneria de pedra dels paraments, es rejunten els paraments exteriors i es retallen les pedres per anivellar. Alhora, també es rejunten els arcs de pedra. Aquesta intervenció consisteix a netejar l’intradós dels arcs, retirar l’estuc inestable o erosionat, reemplaçar les dovelles trencadeso esquinçades dels arcs, rejuntar amb morter de calç, sorra i pedres fines les esquerdes i escletxes i rejuntar els paraments externs, netejar l’elevació del timpà i de l’ampit i realitzar injeccions de morter de calç al nivell del ronyó dels arcs. A l’últim, es reforma l’empedrat dels taulers, es retira el paviment actual i s’empedra el tauler amb còdols de riu i pedra.

El Comú d’Escaldes-Engordany ha volgut que el pont d’Engordany fos el primer

a finalitzar-se per anar a concordança amb les obres del projecte Caldes, ja que tot es

troba en la mateixa zona. D’aquesta manera, el Comú pretén enllestir la millora d’aquest

indret de la parròquia al mateix temps perquè recuperi l’activitat que tenia anys enrere i

atraure l’arribada de turistes i visitants del país.


Secció de la intervenció al pont dels Escalls.


El projecte de restauració d’aquests

tres monuments va començar amb

l’informe de diagnosi de l’estat dels

tres ponts esmentats que el Comú

d’Escaldes-Engordany va encarregar a

l’especialista en monuments declarats

béns d’interès cultural Pierre Cadot.

L’estudi va concloure que tots tres tenen mancances estructurals i de seguretat i va aconsellar desenvolupar treballs de reforma del tauler per fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda, a més d’altres intervencions.


És a partir d’aquest informe que es va treballar, en col·laboració amb el Govern, en el projecte de restauració, que ha anat a càrrec del Comú d’Escaldes-Engordany. El Comú també preveu un projecte d’il·luminació dels tres ponts i l’embelliment paisatgístic dels entorns del pont de la Tosca.

Amb aquestes intervencions, l’objectiu és posar en valor els ponts i els seus entorns paisatgístics i generar així noves visites del públic nacional i internacional.


El pont d'Engordany, acabat. A l'esquerra, l'estat actual de la restauració al pont dels Escalls.PONT D’ENGORDANY – UN TAULER ACCESSIBLE

Al pont d’Engordany s’ha reformat l’empedrat del tauler i s’ha construït un passatge de 95 centímetres amb revestiment de pedres petites perquè sigui accessible a persones amb mobilitat reduïda.

PONT DELS ESCALLS – FORA CANONADES

Com a pas previ a transformar el paviment existent d’aquest pont, l’Àrea de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports va sol·licitar fer una intervenció arqueològica que ha permès documentar la presència d’una rasa de serveis, on hi havia dues canonades de ferro (una a sobre de l’altra) que seguien el traçat del pont longitudinalment. L’extracció d’aquestes canonades per part del Comú d’Escaldes-Engordany i la seva reubicació constitueixen,en si, una intervenció cabdal per a la preservació de l’estructura del pont.


PONT DE LA TOSCA – UN NOU ARC DE PEDRA

Al pont de la Tosca s’ha realitzat la substitució d’una biga de ciment que esguerrava el timpà dret per un arc de pedra segmentari. Aquests treballs han consistit en el demuntatge del muret fins l'alçada de la biga, el retirament de la biga, la confecció d’un encofrat de fusta per a l’arc segmentat, l’execució de la maçoneria de l'arc amb una secció de dovelles de pedra calcària natural i el rejuntament dels paraments interns i externs.


Els treballs de restauració dels ponts es financien a mitges per part del Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany i tenen un cost estimatiu de 488.560 euros.

PROMOTOR: COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTE ESPECIALITZAT EN PATRIMONI: PIERRE CADOT

CONSTRUCTORA: SOCIETÉ GERSOISE DE RESTAURATION DU PATRIMONE


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page