top of page
Search

Ordenar l'espai urbà

Carrer major de la Massana.La remodelació i reorganització del Carrer Major de La Massana té com a primer objectiu millorar l’accés de vianants des del centre de La Massana a la zona de les Escoles, per facilitar que els alumnes puguin accedir a peu d’una manera segura.


Les voravies passen a ser continues en tot el seu recorregut, sent els vehicles que han de passar als carrers perpendiculars, els que han de passar per sobre de la voravia respectant la prioritat del vianant. Desapareixen graons, i punts estrets en tot el recorregut.


Es millora el traçat del carrer, per facilitar l’entrada i circulació de vehicles al seu pas. El nou traçat permet disposar de voravia de granit, davant del Comú Vell, per donar-li la rellevància que li correspon.


Totes les franges perpendiculars de granit estan perfectament orientades vers els pics de les muntanyes de la parròquia de La Massana. Algunes d’elles porten gravades en la pedra el nom i l’altura del pic al que assenyalen amb l’objectiu de crear un recorregut didàctic al llarg del carrer.


Es substitueix l’enllumenat públic existent amb una base molt gran, per un fanal amb un bàcul esvelt que allibera molt espai de voravia en les zones més estretes. La lluminària passa a ser LED d’alta eficiència i amb uns difusors que distribueixen més homogèniament la llum.

El Carrer Major té un únic sentit de circulació en algunes franges horàries (relacionades amb l’escola).


S’automatitza aquest tall en sentit baixada mitjançant la instal·lació d’una barrera automàtica i la semaforització dels punts d’accés al carrer.


«El primer objectiu és millorar l’accés de vianants des del centre de La Massana a la zona de les Escoles, per facilitar que els alumnes puguin accedir a peu d’una manera segura»


>> L’asfalt de la voravia evita el risc de relliscada en un carrer que presenta molta pendent. Aquest asfalt està tallat per les franges transversals de granit, amb la indicació dels pics de les muntanyes de la Parròquia.

ARQUITECTE: Pau Iglesias

CONSTRUCTORA: LOCUBSA

23 views

Recent Posts

See All
bottom of page