top of page
Search

NOVA RELACIÓ AMB EL RIU

EL PASSEIG DE LES FONTS DE LA ROTONDA D’ANDORRA LA VELLA
No es pot parlar de les Fonts Ornamentals de la plaça de la rotonda d’una manera aïllada, sense tenir en compte la resta del projecte. L’activitat de qualsevol ciutat està formada per la creació de diferents CENTRES: centre històric, centre comercial, centre de vianants, centre econòmic, centre social, centre lúdic ..., nous centres. Tots aquests CENTRES ens ajuden a descobrir els diferents llocs i racons d’una ciutat, provocant fluxos o recorreguts urbans, fent que les persones anem d’un lloc a l’altre i és la varietat d’aquests CENTRES el que ens ajuda a fer, aquests recorreguts.


El creixement de la Parròquia d’Andorra la Vella, excloent el seu CENTRE HISTÒRIC, ha estat longitudinal o lineal a cada costat d’una carretera general, com és l’origen de l’Av. d’Enclar, l’Av. Príncep Benlloch i l’Av. Meritxell.

A mesura que la població ha anat augmentant, aquest creixement lineal s’ha transformat en l’ocupació de les prades de la Parròquia. Històricament, els dos ponts més importants de la Parròquia d’Andorra la Vella eren el Pont de la Margineda, connexió amb Sant Júlia de Lòria i el Pont de la Rotonda, connexió amb l’altre costat del riu i amb Escaldes d’Engordany. Sent el Pont de la Rotonda el punt més baix de la Vila i la situació de màxima relació amb el Riu Valira, és l’emplaçament clau del projecte per aquesta relació amb l’aigua i el riu.


IDEA DEL PROJECTE CENTRE NOU = ACTUACIONS + AIGUA El passatge al llarg del riu, l’entenem com un lloc de passejada i de repòs, on passen coses en el seu recorregut amb diferents punts de trobada social i lúdica. I com no, no perdre mai les visuals cap al riu per la seva observació, creant un llenguatge de relació entre el vianant i el riu.PLAÇA DE LA ROTONDA I FONTS ORNAMENTALS - S’ha volgut potenciar la con- nectivitat entre la part alta i baixa de l’Av. Meritxell. - Activar els dos extrems del projecte, amb un mateix llenguatge arquitectònic. El pont del Prat de la Creu i la rotonda de la Dama de Gel, però amb usos diferents, molt més de passejada i d’estada de la plaça de la Rotonda al pont de Prat de la Creu i molt més d’activitat lúdica i de restauració del pont de París a la rotonda de la Dama de Gel. - Promoure el seu CENTRE. La plaça de la Rotonda i el pont de París es transformaran com un lloc de trobada, un punt d’atractiu turístic, un indret de repòs i un espai de màxima re- lació amb el riu i l’aigua, creant una continuïtat de vianants al llarg de tot el passeig, que en aquests moments és inexistent.


L’emplaçament està pensat pels veïns i les persones de la parròquia i com a punt de dinamització turística, econòmic i cultural. La suma de totes aquestes actuacions volen fer d’aquest el NOU CENTRE de la Parròquia, un lloc de repòs, de lleure, comercial, gastronòmic, d’informació, de contemplació i d’espectacle, com volen ser les Fonts Ornamentals, de llum, color i so.


Aquest espai té com a objectiu ser un reclam tant pels ciutadans com pels turistes, un revulsiu que ajudi a dinamitzar l’eix comercial i un lloc referent. A la ubicació de les fonts, el riu és on, pràcticament, no té gens d’interès, el fons del riu està amagat per una llosa de formigó, no hi ha vegetació i dos murs laterals fan que el riu estigui totalment canalitzat, per tant, és on hem cregut que era el millor lloc per fer aquest Estadi de Fonts Ornamentals, de llum, color i so. S’ha creat una zona perimetral de repòs amb vegetació, uns balcons que ens endinsen dins del riu amb la barana de vidre que vol donar la màxima transparència al riu i a les fonts, una rampa de vianants facilitant l’accés al carrer Mitjavila i la connexió cap a la rotonda de la Dama de Gel per cada costat del riu.Pel seu funcionament, s’ha buscat un sistema innovador, sent un projecte capdavanter i únic en el sector, pel reciclatge de l’aigua del riu en moviment en un circuit tancat, a diferència dels que hi ha en altres parts del món i que funcionen en aigües aturades, com fonts artificials o llacs. És totalment respectuós amb el medi ambient i no afectarà, en cap cas, el cabal del riu, ja que s’ha construït un dipòsit de 140 m3 que recupera l’aigua del riu perquè s’utilitzi durant les coreografies, sense generar cap despesa hídrica addicional. L’espectacle de llum i aigua té una durada entre 3 i 6 minuts i el projecte preveu que es puguin fer més de 2.000 coreografies diferents (eixos, cascades, pro- jeccions...). Si es gastés l’aigua del dipòsit, cosa impossible, ja que constantment hi entra aigua, tardaríem uns 12 minuts per emplenar-ho un altra vegada.


Referent al mètode constructiu i funcionament, considerem que s’ha mimimitzat l’afectació mediambiental de l’obra. S’ha treballat amb la consigna de reduir al màxim possible la petjada de carboni produïda per l’obra. Per tal d’executar els en- creuaments d’instal·lacions en la zona del riu, el projecte tenia previst la realització de bermes amb bolos i terres d’excavacions de l’obra o d’aportació d’1,5 m d’alçada, o amb panells prefabri- cats per a alçats de murs d’1,5 m d’alçada i sabata executada in situ, per poder desviar l’aigua i poder treballar a les zones d’excavació situades a la llera del riu. Amb la posterior demolició i desmuntatge de les bancades un cop finalitzades les tasques.

Locubsa, la constructora, va proposar realitzar aquesta berma amb blocs de formigó pre- fabricats que s’assemblen a un “Lego”, generant un mur continu. Aquesta operació permet fer els treballs en la zona sense aigua i posteriorment moure els blocs en la mateixa llera per tal d’execu- tar altres zones. En cas de

crescuda també es poden recol·locar per eixamplar la llera i no tenir problemes de desbordament. En finalitzar els treballs aquests ele- ments es poden reaprofitar per altres obres i d’aquesta manera no es generen residus de formigó. L’aigua utilitzada per tots els sortidors és aigua captada i tractada del riu Valira.

Es disposa d’un cabal de captació de 360 m3/h, l’aigua és filtrada per un medi natural de sorra, grava i hidroantracita i tractat amb ultraviolats per la desinfecció en absència de productes químics sense canviar les característiques fisicoquímiques ni la qualitat. Per tal d’evitar la congelació de l’aigua l’interior de la sala tècnica és recircular, l’aigua del dipòsit passa per un calefactor elèctric. Aquest no superarà mai 1,5 °C respecte a l’aigua d’entrada. La il·luminació de tots els efectes té en compte el pas de les truites pels canals destinats al riu.

Les ballarines incorporen una limitació mecànica que en cas de pèrdua de tensió impedeixen l’impacte del canó d’aigua i llum al pas de les truites. La il·luminació de les cascades ha estat regulada per evitar el màxim possible la incidència sobre el canal.De la mateixa manera, el làser situat al Pont de París, és sempre horitzontal, enfocant sempre a la xapa que hi ha a tot el voltant, mai al canal ni tampoc a les persones.

Un gran espectacle aquàtic La Font dels Colors, desenvo- lupada per Fluidra conjuntament amb Pere Cervós Arquitectura, Causa Estudi i Locubsa, integra efectes d’aigua en simetria a banda i banda del riu i una cortina d’aigua digital just al Pont de París. Compta amb 6 efectes ornamentals d’aigua diferents mitjançant un total de 48 equips en conjunt, amb llum, color i música inclosa, tot per a embellir el paisatge urbà i formar un gran espectacle.EFECTES ORNAMENTALS: Cascades dentades: 6 casca- des fabricades a mida per Inquide en quatre trams amb un total de 12 metres. Jets parabòlics: 6 unitats a cada voladís sobre les cascades que creuen el riu. Switch Jets: 12 unitats sobre el Pont de París amb un efecte d’aigua de 6 metres d’altura.

Una cortina d’aigua de 18 metres de longitud sobre el Pont de París amb videoprojecció i projector làser.

Fan Jets: 6 toveres planes a les volades del riu. Dancer Jets: 15 ballarines d’un sol eix. Sistema d’il·luminació: LED RGB+W DMX mitjançant 142 projectors de llum (models Circular, Lineal, Halospot i Kibele) Sistema d’àudio: per a les coreografies d’aigua.


Perquè l’aigua impulsada per les bombes arribi als jets d’aigua, aquesta s’impulsa per un sistema de canonades de més de 2.000 m de longitud, amb un diàmetre que varia entre 90 i 250 mm segons el tram. A més, aquesta font té una particularitat molt especial pel que fa a innovació i sos- tenibilitat, ja que l’aigua que utilitza és recollida, filtrada i recirculada al mateix riu Valira. Per tant, el funcionament de la font es basa en dues zones d’actuació (una que pren les aigües situades a la part superior de la sala tècnica i l’altra, que s’inclouen les situades després de la sala).

També incorpora un sistema per evitar la congelació de l ‘aigua a l’hivern mitjançant l’activació de la bomba de recirculació KIVU, de manera que s’evita que l’aigua estigui sense moviment i es congeli.

No obstant això, com a mesura preventiva i excepcional, per evitar que es congeli l’aigua del got, es pot fer passar per un intercanviador de calor elèctrica, escalfant l’aigua un diferencial màxim de 1.5o.


Una particularitat molt especial pel que fa a innovació i sostenibilitat: l’aigua que utilitza aquesta font és recollida, filtrada i recirculada al mateix riu.

El cor que fa funcionar la font és la sala tècnica, des d’on es capta l’aigua, es filtra i recircula. Consta d’un espai de 160 m2 repartit en dues plantes. La segona planta està situada just per sota del nivell del riu. En aquesta trobem 1 bomba Kivu de 7,5 CV per al sistema de recirculació de l’aigua, 2 filtres Oslo de 2,000mm diàmetre, amb una barreja de sorra i antracita com a sistema de filtració per retenir les possibles impureses que pugui portar l’aigua captada del riu, i 30 bombes per impulsar l’aigua als efectes ornamentals. Per finalitzar, abans de dipositar l’aigua al got de compensació, es passa per un sistema de desinfecció ultra- violada Heliox UV MP com a mitjà de seguretat per prevenir els organismes patògens que hi pugui haver, i garantir la qualitat de l’aigua sense utilitzar productes químics.


ARQUITECTURA:PERE CERVÓS I RICARD DE DEUS CAUSA ESTUDI

ENGINYERIA I DISSENY DE LES FONTS: FUIDRA

CONSTRUCTORA: LOCUBSA

Comments


bottom of page