top of page
Search

NOTES RENAIXENTISTES

REFORMA RECEPCIÓ CALLAUETA 8


A mitjans del 2022 la comunitat de propietaris del Carrer Callaueta número 8 d’Andorra la Vella, va iniciar les obres de remodelació de l’entrada a l’edifici per tal de facilitar l’accessibilitat i actualitzar l’estètica.Els treballs han estat executats d’acord amb les directrius, plànols i supervisió tècnica de l'arquitecte tècnic Jaume Rifà i Giribet. Les obres han anat a càrrec d’AC Construccions. L’interiorisme ha vingut de la mà de Fanny Cateura de Baustore. Es tracta de la típica construcció del anys 80, en la que els materials i colors utilitzats, terratzo de color negre, porta d’alumini negre amb un alt percentatge de parts opaques, i les llums indirectes, conformaven un espai fosc. Per altra banda, l’accés a l’edifici i als nuclis de comunicació vertical tenia en el seu traçat diversos graons que feien que l’itinerari no tingués la consideració tècnica d’accessible o adaptat a persones amb mobilitat reduïda.


En primer terme en línia de façana hi havia un primer graó a superar, i a l’interior del vestíbul hi havia tres graons més fins a arribar al nivell on estan situats els ascensors i l’inici dels trams d’escala que menen a les plantes superiors. Per poder assolir el nivell on estan situats els ascensors hi havia construït un forjat sobre envans de sostre mort, aquest fet ha permès fer la modificació de l’accés sense haver de fer una reforma estructural. Per a dur a terme la supressió dels graons i la construcció de la rampa actual ha estat necessari la substitució dels elements decoratius, i la situació de la porta d’accés a l’edifici.

S’ha revestit tot l’espai amb un gres porcellànic d’una tonalitat beix càlida per tal de dotar el sòl de continuïtat, i aportar a l’espai lluminositat i calidesa. El tancament del vestíbul s’ha avançat parcialment fins a la línia de façana i la porta s’ha portat cap a l’interior per permetre la creació d’una rampa d’accés i una zona de maniobra horitzontal a tots dos costats de la porta. En el tancament perpendicular a la façana s’han col·locat les bústies i el panell per a poder col·locar el directori de les empreses ubicades a l’edifici.


Referent a la il·luminació, s’ha escollit una lluminària lineal amb tires led de baix consum projectades en el sentit de la circulació. En un dels costats de la rampa s’ha instal·lat una barana de ferro retroil·luminada amb led. La senyalística indicativa de les escales A i B està elaborada amb acer Corten i té una forma arrodonida.Finalment, per a una de les parets s’ha escollit la repro- ducció desestructurada de l'obra "Vera Cruz" de Piero de- lla Francesca. Es tracta d’una obra pictòrica renaixentista que combina amb els colors dels materials emprats en la rehabilitació. Aquesta ha estat proveïda per Pons Ceràmica i Banys.


L'OBRA VERA CRUZ DE L'AUTOR RENAIXENTISTA DEL CUATTROCENTO DEL PIERO DELLA FRANCESCA (S. XV)DIRECCIÓ FACULTATIVA: JAUME RIFÀ

INTERIORISME: BAU STORE

CONSTRUCTORA: AC CONSTRUCCIONSRecent Posts

See All

Kommentare


bottom of page