top of page
Search

Integració de forma sostenible i transformadora

Concurs d'idees de la nova seu d’Andorra Telecom.Andorra Telecom va convocar un concurs per seleccionar un professional de l’arquitectura per a la realització del projecte de la nova seu.


El projecte guanyador va ser “Node” de l’arquitecte Xavier Orteu, d’Orteu Riba Arquitectes, amb una dotació de 20.000 euros. El segon finalista, amb un premi de 10.000 euros, va ser “Treballant al bosc” de Lluís Ginjaume, Gerard Veciana i Elisabet Faura. I el tercer premi, retribuït amb 5.000 euros, li va ser atorgat als arquitectes Esther Pascal i Carles Gras, pel seu treball “Net home”. Finalment, s’ha premiat amb 2.000 euros en quart i cinquè lloc els projectes presentats per Marc Monegal, per una banda, i Sònia Palau i Daniel Pérez, per l’altra.


La proposta guanyadora aconsegueix un bon encaix de la proposta arquitectònica amb l’entorn, que ajudarà a donar valor a la zona i els moviments comercials entre l’avinguda Meritxell i les zones del Fener i Riberaygua i travesseres.1R PREMI · XAVIER ORTEU RIBA ARQUITECTES

NODE


EL NODE neix com a materialització d’un canvi de mentalitat, no només en l’arquitectura sinó en tot el que ens envolta. Una filosofia que gira al voltant d’una nova forma de veure el món, prioritzant el benestar humà, la sostenibilitat, el respecte per la natura i aprofitant la tecnologia avantguardista.Seguint els valors essencials d’Andorra Telecom, l’edifici es basa en un concepte tan humà com l’empatia, vers els usuaris, els vianants, els veïns, però sobretot vers la societat. L’essència de la nova arquitectura està en posar els edificis al servei de les persones.


Un edifici públic té una doble responsabilitat: ha de respondre a les seves necessitats internes però igualment ha de servir per millorar l’entorn on es situa. En aquest cas es tracta d’un punt estratègic i complex, sempre ha sigut prioritària l’adaptació de l’edifici al lloc, esdevenint un lligam dels diversos ambients i fluxos, minimitzant el seu impacte volumètric, esponjant la densa trama urbana i expandint l’espai exterior. Proposem fer-ho amb un edifici volgudament discret, tranquil i amable enfront els innombrables estímuls de l’Avinguda Meritxell.


L’edifici aprofita diferents estratègies bioclimàtiques per assolir una excel·lent eficiència energètica, alhora que utilitza la vegetació pròpia del país en cobertes, terrasses i places per apropar una fracció de les nostres muntanyes al contrastat teixit urbà.


El NODE està estructurat i distribuït facilitant el seu ús, els seus accessos i circulacions, deixant els espais públics a nivell del carrer i els més privats a les plantes superiors. Els espais interiors són oberts, dinàmics i flexibles.


La nova seu d’Andorra Telecom utilitza la fusta com a matèria prima de construcció, apostant per la sostenibilitat i creant espais naturals, els quals són identitat d’un país de muntanya com el nostre. D’aquesta manera, volem fer una arquitectura positiva des d’Andorra.2n PREMI · ALTURA ARQUITECTES

TREBALLANT AL BOSC


Altura proposa per a la Seu Central d’Andorra Telecom una arquitectura responsable, sostenible i resilient que pensa en les persones: bona qualitat de l’aire, materials saludables, espais de qualitat, il·luminació i ventilació natural, espais de transició i vegetació tant en les terrasses com en l’espai interior. Una arquitectura que prioritza el benestar dels seus usuaris.Es proposa un edifici amb l’estructura de fusta i una façana de coure 100% reciclat per tal de reduir les emissions de CO2 i l’energia incorporada en la construcció.


Donat que s’havia de mantenir l’edifici existent al mig de la parcel·la, el nou edifici es construeix al voltant de la preexistència generant un pati a sobre l’estructura de l’edifici a mantenir. D’aquesta manera es realitza una estructura eficient i optimitzada per a la utilització de la fusta i s’evita la complexitat d’intervenir en l’estructura existent.


El nou pati esdevé un atri vegetal que incorpora les circulacions, organitza l’espai d’oficines al seu voltant i permet la il·luminació natural. Es tracta d’un pulmó verd enmig de l’espai de treball i alhora al centre del nucli urbà.


Amb una resposta simple, però contundent, es resolen les especificitats de la parcel·la i l’organització del programa per tal d’aconseguir el benestar dels seus usuaris i la integració en l’entorn.3r PREMI · ESTER PASCAL I CARLES GRAS

NET HOME


L’edifici de la “Nova Seu d’Andorra Telecom” s’ha dissenyat per a un Punt d’atracció de la zona i Ordenació de l’entorn. Mantindrà diferents diàlegs amb l’entorn per així aconseguir una integració amb la trama urbana. La parcel.la es troba situada entre dos carrers secundaris per a vianants i entre dues places les quals tindran característiques diferents, tan espaialment, com per la diferent intensitat comercial.


A nivell conceptual, l’edifici té dues façanes principals, amb característiques i imatge molt diferents entre elles, que es relacionen directament amb l’espai urbà a on estan localitzades.Caminant per l’Avinguda Meritxell ens sorprendrà un Volum Flotant, de forma i caràcter diferenciat, serà com una “Caixa de fusta volada” a on s’hi emplaçarà part del programa de l’Espai Cultural. Com a marc escenogràfic d’aquest volum singular s’alça l’edifici d’ Andorra Telecom pròpiament dit, amb el seu caràcter corporatiu propi d’una empresa de telecomunicacions.


El volum principal de l’edifici d’ Andorra Telecom pròpiament dit serà un prisma de base poligonal irregular. La simplicitat de la volumetria s’acompanya amb una façana lleugera i envidrada que permetrà la completa integració de l’edifici amb l’entorn, desmaterialitzant-lo, aconseguint que gran part de la superfície ocupada no resulti un element invasiu, en un espai, on la trama urbana és molt densa.JOSEP TRAVÉ

(((O)))


Sota el lema (((o))) símbol de la comunicació simple i senzilla varem presentar un proposta d’edifici on l’usuari trobaria uns espais ben organitzats, de plantes obertes, aptes per acollir fàcilment redistribucions en cas de canvis, lluminós sense enlluernaments, i anellat en cada planta per zones verdes en cada planta entre la pell vidriada i la pell de lames.L’edifici s’implantaria en un entorn heterogeni, sobre un fons d’edificis de tons apagats, on predominen grisos i negres i el verd de les muntanyes circumdants. El projecte proposat, en aquest entorn aportaria lluminositat natural, i un to de color que coincideix amb el corporatiu que en farà un referent per sobre de la resta d’edificis. La seva forma acompanya el teixit urbà, neix d’una planta baixa ajustada a la parcel·la disponible, molt transparent, que realitza un gest contundent a partir del naixement de la doble pell, donant una sensació d’edifici més alt a la banda de Meritxell i més baix del costat sud.SÒNIA PALAU I DANIEL PÉREZ

TELÈFONS


Coure, cable, cable pla, cable cinta, banda ampla, fibra... la flexibilitat de la corba, plans verticals corbs, acords en comptes d’angles, la dolçor de les cantonades corbes... Impuls, ones, dades en moviment, velocitat... el dinamisme canviant de les noves tecnologies... plans horitzontals desplaçats, edifici en moviment, canvi i adaptació a una nova era... Color, llum, reflexes, atracció visual exterior... contrast... neutralitat, calma, caliu interior...L’edifici es concep com una superposició de volums dinàmics pels desplaçaments entre ells, que es conformen amb una segona pell translúcida de cantonades arrodonides, que genera un joc de reflexes i transparències entre l’interior i l’exterior.


Aquesta segona pell es dissenya com una gelosia de blocs de vidre, emulant els blocs de gel d’un país com el nostre, permetent així una permeabilitat no només lumínica a tot el perímetre, si no visual, d’aire, d’olor,... deixant que el vianant participi de les terrasses enjardinades que envolten les oficines a les diferents plantes de l’edificació.


Una continuïtat de material que simplifica el disseny de la primera pell, condicionat entre d’altres per l’edifici existent, però que defuig de la monotonia, aportant un joc de transparències, colors i reflexes.


La combinació entre els plans de formigó negre i els tancaments perimetrals de bloc de vidre resulta alhora imponent i lleuger. Aquesta lleugeresa ja es fa palesa en percebre l’edifici volat sobre una planta baixa quasi completament transparent, així com en sustentar les plantes volades d’ambdues places amb grups de pilars inclinats, intentant resseguir línies arbrades.PERE CERVÓS

TECH-VERD


Edifici projectat buscant la màxima eficiència energètica i com a pulmósostenible i activador de la cultura empresarial, resolt amb un disseny flexible i híbrid, per això s’ha defensat una arquitectura amb sentit lliure i diàfan, tant en planta com en les seccions programàtiques amb l’objectiu de poder-nos adaptar i transformar els espais als nous temps i futurs.La proposta del projecte es basa en el concepte holístic de sostenibilitat, conegut com el “triple bottomline”: Ambiental, social i econòmic. Important també han estat la relació amb l’entorn i el seu emplaçament: façana programàtica i urbana a l’Avd. Meritxell, espais verds i façana verda a la Plaça San Salvador i façanes laterals amables amb els edificis existents.APUNT D’ARQUITECTURA

DAVID PUNTAS&MARTA VENDRELL

SPEED


La “NOVA SEU D’ANDORRA TELECOM”, tant per la importància de la pròpia empresa per al país, com per la seva ubicació estratègica, ha de ser concebut com un edifici escultural que transmeti una imatge moderna, tecnològica i dinàmica, sense oblidar l’escala del teixit del nostre petit/gran país, que és Andorra. Ha de respondre, per tant, amb una imatge arquitectònica a l’alçada de la pròpia imatge corporativa, que sigui capaç de transmetre tant, amb tan sols quatre franges ben traçades de color rosa.La tecnologia en l’actualitat és fonamental, i des d’Apunt arquitectura buscàvem un disseny innovador, d’avantguarda, atrevit i dinàmic, però essent sostenible, tant a nivell econòmic com ambiental, donant resposta al futur, a les noves generacions i als nous models laborals.


El lema del nostre equip, no podia esser cap altre que el de speed, i la imatge arquitectònica, respon a tot allò que se’ns demanava, ja que se’ns dubte, presenta una imatge moderna, tecnològica, versàtil, de disseny d’avantguarda, i a l’alçada de la seva exclusiva ubicació, convertint-se se’ns dubte en un nou referent en l’eix comercial, tant de l’Avinguda Meritxell, com dels carrers Bonaventura Riberaygua, Sant Salvador i de la Borda.MARC MONEGAL

SÍMBOL


La parcel·la objecte del present concurs consisteix en l’illa formada per l´Avinguda Meritxell, i els carrers Bonaventura Riberaygua, Sant Salvador i de la Borda. Actualment hi ha un edifici d´Andorra Telecom, anomenat edifici tècnic, que divideix aquesta illa en tres parts. Ara mateix, i com ja s’ha dit, el solar del projecte està parcialment ocupat en la seva part central per l’immoble d’Andorra Telecom, anomenat “edifici tècnic”. L’extrem nord donant a l´avinguda Meritxell, està urbanitzat amb una plaça de recent creació i l´extrem sud és un solar pavimentat obert al barri.La voluntat és que l´edifici esdevingui un símbol, perquè més enllà de suportar les funcions que li són intrínseques del seu ús, sigui també la imatge corporativa d’Andorra Telecom. És per això, que la façana i la volumetria, s’han dissenyat pensant que l’edifici acabi sent una part rellevant en l’entorn. Aquesta volumetria, bàsicament, ve definida per tres volums opacs amb franges transparents intercalades entre ells i que els separen.


Així doncs, el conjunt queda format per aquests tres volums, de formes una mica irregulars per poder-se adaptar millor al programa, a l’orientació i a la funció que cada un té en la definició de l’espai. El primer volum és un que està a cavall de les plantes 1 i 2 i que té una gran zona volada pel costat de l’Av. Meritxell. Aquesta zona en voladís, cobreix part de les escales d’accés a l’edifici, i agafa prou protagonisme com per indicar que l’entrada és allà a la vegada que és un invitació a endinsar-se. És en aquest punt, a la mateixa cantonada, on és proposa també de col·locar-hi el rètol principal de l’espai cultural. El volum d’entremig, correspon a la planta tercera, i és un volum clarament de transició. Finalment, el tercer volum engloba les plantes 5 i 6. És un volum totalment opac pel seu costat nord (Av. Meritxell), reculat i alineat en la direcció de l’Avinguda.JORDI BATLLE

AMPLIAR L’ESPAI PÚBLIC


Un concurs ha de ser per l’arquitecte l’ocasió d’expressar les seves idees, i si ho creu necessari provar de fer evolucionar la idea inicial del promotor del concurs. Per la nova seu d’Andorra Telecom, vam creure que era essencial ampliar l’espai públic de la plaça del costat de l’avinguda Meritxell.L’accés als espais culturals el vam preveure amb una gran escalinata exterior que participava de l’espai urbà creant un espai nou per a la trobada, el descans o la contemplació de l’anar i venir de l’avinguda. L’edifici era doncs un volum suspès, executat amb fusta laminada, amb la voluntat d’alliberar espai a nivell de carrer. El nostre projecte respectava les superfícies del programa del concurs, però organitzativament vam creure que era més interessant concentrar els espais culturals amb un accés únic i amb possibilitat d’ajuntar-se i compartir serveis, però aquesta idea potser no va estar compartida pel jurat.75 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page