top of page
Search

ELEGÀNCIA I CARÀCTER

REFORMA D’UN XALET A SANT JULIÀ DE LÒRIA


L’habitatge és un edifici dels anys 70, amb una distribució dels es- pais fragmentada, que responia a les necessitats d’aquell moment. La proposta consisteix en agrupar diverses de les estances, i en treba- llar la relació entre elles per tal que sigui més rica i fluïda, adaptantla a les noves necessitats de les persones que hi viuran.




En la reforma d’aquest habitatge, cada estança té la seva personalitat: varia la llum, el color, la materialitat i les textures, aconseguint un ambient unitari.


La intervenció es centra principalment en l’interior de l’habitatge existent i el paisatgisme del jardí. Només entrar, la casa ja et desperta la curiositat. L’ac- cés enlloc de ser una entrada purament funcional, amb una posició secundària en l’habitatge, s’ha convertit en un dels espais singulars que articulen les circulacions de l’habitatge en incorporar l’escala.


Aquesta, s’ha tractat com una grada que va situant esferes de llum a diferents nivells fins a la coberta. Des de l’accés, s’accedeix a la sala d’estar-menjador, a través d’una gran obertura que hem ampliat, per tal de reforçar la visió del jardí principal de la casa en entrar a l’habitatge.


La peça existent de la sala d’estar-menjador era gran i tenia una proporció allargada. Per aquest motiu hem decidit situar la llar de foc a doble cara, al mig de l’estança delimitant de manera subtil l’espai d’estar i el de menjar.


Amb la col·locació d’una cornisa de fusta per sobre l’alçada de les finestres, en el perímetre de l’estança, s’han integrat els elements més tècnics que donen confort als habitants, com una llum indirecta i les guies de les cortines.


Aquest pla de fusta torna a aparèixer més proper al terra, per construir el moble de la sala d’estar que acaba integrant la llar de foc, generant espai d’emmagatzematge en la part inferior. La biblioteca, també es troba a la planta baixa amb una llibreria de més de 5 metres d’alçada, per acollir una de les passions de les persones que hi viuen.


Per aconseguir aquesta verticalitat hem enderrocat el forjat, per unir l’habitació existent amb la del pis superior. L’espai de treball, els llibres, la llar de foc, un sofà i la il·luminació, fan d’aquest espai un dels més especials de la casa. Les habitacions, cadascuna amb el seu bany, es troben en les plantes superiors.





Aquest pla de fusta torna a aparèixer més proper al terra, per construir el moble de la sala d’estar que acaba integrant la llar de foc, generant espai d’emmagatzematge en la part inferior. La biblioteca, també es troba a la planta baixa amb una llibreria de més de 5 metres d’alçada, per acollir una de les passions de les persones que hi viuen.


Per aconseguir aquesta verticalitat hem enderrocat el forjat, per unir l’habitació existent amb la del pis superior. L’espai de treball, els llibres, la llar de foc, un sofà i la il·luminació, fan d’aquest espai un dels més especials de la casa. Les habitacions, cadascuna amb el seu bany, es troben en les plantes superiors.


UN DELS ESPAIS SINGULARS QUE ARTICULEN LES CIRCULACIONS DE L’HABITATGE

La materialitat d’aquestes, s’ha adaptat a cadascuna de les persones que l’utilitzaran. L’habitació de sota coberta, s’ha tractat com una caixa de fusta que amaga els armaris. El paisatgisme del jardí s’ha dissenyat diferenciant l’espai nord, on hi ha l’accés a l’habitatge, amb plantes d’ombra de l’espai principal a sud, que envolta la piscina. S’han escollit plantes que floreixin durant les diferents èpoques de l’any, per tal que sempre hi hagi una planta que agafi el protagonisme aconseguint un jardí canviant, que s’adapti a les estacions.


CADA ESTANÇA TÉ LA SEVA PERSONALITAT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Hem rehabilitat energèticament la construcció dels anys 60, per tal de millorar-ne el confort i reduir el consum d’energia. Per reduir la demanda ener- gètica, hem incrementat el gruix d’aïllament tant en façana com en coberta, i hem collocat unes noves finestres de fusta amb triple-vidre.


PROJECTE: REFORMA D’UN XALET A SANT JULIÀ DE LÒRIA

ARQUITECTURA: ALTURA ARQUITECTES

COL·LABORADOR INTERIORISME: LLAMAZARES POMÉS

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS PURROY



Recent Posts

See All
bottom of page