top of page
Search

Creixement urbà

Aparcament Étang Salé i pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d'actuació UA-SUBLE 11.S’han finalitzat les obres corresponents per a la unió de l’Avinguda del Pessebre amb Fiter Rossell donant continuïtat als carrers Hortalets del Ribot i Étang Salé, generant una nova vialitat al solà d’Engordany. A més, s’ha dotat de noves plantes a l’aparcament ja existent.


Obrir una nova zona de creixement urbà al centre d’Engordany per a edificis plurifamiliars de mitja densitat ha estat l’objectiu principal del pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la zona.


L’AMPLI ESPAI D’ACCESSIBILITAT A L’APARCAMENT PERMET UNA ENTRADA FLUÏDA DELS VEHICLES. EL NOU APARCAMENT INCLOU UN TOTAL DE NOU PLANTES SI ES SUMEN LES JA EXISTENTS AMB LES DE NOVA CONSTRUCCIÓ.


En el tram del carrer Hortalets del Ribot s’ha ampliat la secció, s’ha modificat el traçat i s’han actualitzat les instal·lacions.


La unió d’aquest tram de carrer s’ha aprofitat per millorar els serveis i la mobilitat de la zona.


Una de les dificultats amb les quals es va trobar l’estudi d’arquitectura que va executar el projecte, va ser donar continuïtat a les instal·lacions i als carrers existents, passant sobre un aparcament també existent que s’ha remuntat amb noves plantes per servir de base al nou vial.


A nivell públic, s’ha dotat al nou tram d’enllumenat públic, enllumenat de nadal, senyalització pels vehicles, passos de zebra podotàctils (una superfície amb relleu incorporat al terra, perquè les persones invidents o amb mobilitat reduïda, puguin detectar-ho i reconèixer-ho com un senyal per mantenir-se alerta), accessibilitat, aparcaments de superfície, aparcament comunal, i connexió a través d’un ascensor d’ús públic entre el carrer Étang Salé i l’Avinguda del Pessebre.L’aparcament és un equipament públic i privat i es pot accedir per dues entrades. S’ha integrat la nova edificació en la ja existent continuant el sistema estructural i circulatori en les noves plantes.


Els vehicles poden accedir per l’avinguda del Pessebre i també des del carrer Étang Salé.


Els vianants també disposen de les dues entrades d’accés. La sortida dóna a l’Avinguda del Pessebre.


L’aparcament té una superfície construïda d’uns 12.565 m² en un total de 9 plantes. La seva capacitat és de 427 places d’aparcament per a turismes.


El formigó vesteix tot l’interior de l’aparcament, i la gamma cromàtica imita l’arc de Sant Martí per facilitar l’orientació de l’usuari.


«QUASI 430 NOVES PLACES D’APARCAMENT PER A VEHICLES»

Tot l’aparcament està pensat per ser accessible, amb un mínim d’una plaça adaptada per vehicle per persona de mobilitat reduïda per planta.


La circulació per als vianants és lliure en tot el seu recorregut, ja que l’edifici disposa de rampes i ascensor. També s’ha fet un gran esforç en aconseguir un edifici fàcilment evacuable en cas d’incendi, complint amb la vigent normativa de seguretat.


La passarel·la d’entrada per als vianants compta amb un accés directe i fàcil i en un breu recorregut.


ELS COLORS VIUS APORTEN DINAMISME I SÓN L’ELEMENT DISTINTIU PERQUÈ ELS USUARIS TINGUIN UNA BONA ORIENTACIÓ DE LES PLANTES A L’APARCAMENT.
PROJECTE: APARCAMENT ETANG SALÉ I PLA PARCIAL PEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-SUBLE 11

ARQUITECTE: ENRIC DILMÉ I JORDI VIDAL

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS UNITAS
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page