top of page
Search

Connexió geomètrica

Ampliació del centre de batxillerat de la Margineda.El nou edifici de l’escola de segona ensenyança de la Margineda, té com a punt de partida: una ampliació de l’institut ja existent, àmplies aules d’uns 60 m², sanitaris nous, accessos propis, i complir amb les normes d’accessibilitat. L’estructura del nou edifici està preparada per suportar una ampliació futura, d’una planta més.


La construcció continua amb el criteri establert en l’antiga edificació: mantenir unes pastilles rectangulars d’aules, alineades amb les corbes de nivell del pendent.


Per començar, un dels condicionants principals en el procés constructiu, van ser el de respectar els terminis escolars per acabar el projecte, i el fet de treballar mentre l’escola estava en funcionament.


Una de les bases del programa funcional era la connexió dels dos edificis: aquesta, s’ha fet a nivell de la planta baixa de l’edifici existent. Connectant el nou volum pels seus dos extrems, mitjançant rampes accessibles, ja que la cota de l’edifici principal i la de l’ampliació no era la mateixa. Per aquest motiu, en un dels extrems de l’edificació actual s’ha hagut de forjar un doble espai i en l’altre extrem s’ha aprofitat una zona de terrassa per a fer una galeria de comunicació.


La façana ha quedat condicionada per una de les premisses de la construcció: tenir una alçada sota la planta baixa de 5 metres, per tal de permetre el pas de vehicles especials o pesats. Això ha obligat a fer una estructura metàl·lica tipus pont, que permeti crear grans obertures per a les aules, i així, aprofitar l’orientació i la il·luminació natural.“L’EDIFICI, ES TROBA ASSENTAT EN EL PROMONTORI QUE S’ALÇA SOBRE LA BALMA DE LA MARGINEDA, I ESTÀ ORIENTAT PER APROFITAR EL MÀXIM D’HORES DE LLUM NATURAL”

El nou edifici, en un dels extrems, es troba recolzat sobre un basament de formigó revestit de pedra, com a l’edifici existent; i l’altre, sobre un “arbre” format de pilars de formigó.


El projecte compleix amb la reglamentació actual d’eficiència energètica, i disposa d’aïllaments de gruixos de 25 a 30 cm en tot l’envolupant de l’edifici.


L’edifici té un aspecte contemporani i està acabat amb un sistema d’aïllament tèrmic (SATE).


El programa funcional, aprofita els espais que es creen per la connexió amb el volum existent, per dotar el nou equipament de zona de serveis, escala de comunicació vertical i ascensor adaptat.


Hi ha un total de 7 aules, dues petites d’uns 30 m², 4 de 60 m², i una de música de 70 m².


La planta -1 de l’edifici, està destinada a l’accés i al magatzem.Les aules són molt àmplies i diàfanes, amb el sostre a dos nivells, per aprofitar millor la llum natural de les grans finestres. L’aula de música, s’ha situat al final de l’edifici, per minimitzar les possibles molèsties sonores a la resta, i s’han reforçat els tancaments per millorar l’aïllament acústic. Les portes són de la marca CARRÉ, revestides amb taulers fenòlics, d’un atractiu color groc.


Els acabats interiors de les aules i passadissos estan realitzats amb paviment de terratzo polit, les parets són de placa de guix, i els fals sostres són panells insonoritzats d’encenalls de fusta.


A nivell de seguretat contra-incendis, s’ha verificat que la zona ampliada compleixi els requisits d’evacuació sense penalitzar a la resta de l’edifici, amb el qual comparteix vies d’evacuació.


"LES AULES ESTAN ORIENTADES A SUD – SUD EST, I ELS PASSADISSOS DE COMUNICACIÓ ORIENTACIÓ NORD, ACONSEGUINT OPTIMITZAR L’ENTRADA DE LLUM NATURAL A LES AULES”


Els equips de detecció i extinció s’han projectat com una extensió dels existents tot donant compliment a la normativa tant en els espais ampliats com en el conjunt de l’edificació.


Per a la climatització i renovació dels nous espais, s’ha instal·lat un equip autònom que integra les dues funcions, tipus Roof-Top. La base d’aquest equip és una bomba de calor reversible. Per tal de millorar l’eficiència energètica de la instal·lació, l’equip incorpora la funció free-cooling que permet l’entrada directa d’aire de l’exterior quan la temperatura és l’adient. També regula el nivell d’aire renovat de les aules, en funció dels nivells d’ocupació gràcies a la incorporació de sondes de CO2.“LES FINESTRES INSTAL·LADES SÓN D’ALUMINI DE LA MARCA SCHUCO, SÈRIE AWS 75.SI, PRACTICABLES EXTERIORS I DE TRIPLE VIDRE”PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE BATXILLERAT DE LA MARGINEDA

ARQUITECTE: PERE ESPUGA / ENGITEC

CONSTRUCTORA: LOCUBSA

Comments


bottom of page