top of page
Search

BLOC LONGITUDINAL

EDIFICI BORDA PRAT · ESCALDES-ENGORDANY

El projecte es desenvolupa en una àrea de privilegiada centralitat urbana en la confluència del carrer de la Unió i l’avinguda del Fener, en un terreny on es trobava l’antiga Borda Prat. El planejament i la pressió urbana de la zona va provocar un encaix anòmal de la borda en l’entorn urbà, fins que fa uns anys, és va procedir al seu enderroc.


La nova edificació que s’hi ha bastit, és un conjunt d’habitatges i locals comercials i es concreta formalment en un bloc longitudinal de crugia reduïda que transcorre de forma contínua per les mitgeres dels edificis veïns des de l’avinguda del Fener fins a conformar la façana del carrer de la Unió.

Al xamfrà entre el carrer de la Unió i l'avinguda del Fener s'ha creat una nova plaça urbana.


La irrupció de la pandèmiade la Covid-19 mentre s’elaborava el projecte va forçar a qüestionar-se ia revisar aspectes rellevants sobre com ens agradaria que fos la nostra vivenda, què és primordial en habitar- la, i què caldria introduir o modificar en el projecte per a una millor funcionalitat dels espais, i alhora, fer- los més acollidors.


Atenint-se a aquestes consideracions, i als condicionants propis del terreny, la geometria dela parcel·la, les característiques topogràfiques i l’orientació, s’opta per concentrar l’edificació en el perímetre de la parcel·la per aconseguir alliberar el màxim l’espai central i afavorir una bona ventilació i il·luminació natural de les estances.


A banda de l’aprofitamentdels recursos energètics naturals d’aportació per l’orientació de les façanes, s’aposta per incidir fortament en aspectes d’eficiència energètica i de generació amb plaques fotovoltaiques instal·lades en la coberta de l’edifici.


El projecte ha prioritzat la integració d’espais a l’aire lliure d’ús privatiu en la totalitat dels habitatges, així com el tractament del pati d'illa, d’ús comunitari, amb elements vegetals i espècies arbustives. Labona orientació d’aquests espais oberts permeten fer a l’exterior usos compatibles amb els de l’interior (menjar, estar, llegir, treballar, badar...) i dotar així de més flexibilitat la forma d’habitar la vivenda.


La façana té una composició simple basada en la repetició de finestres balconeres i terrasses cobertes. L'agrupació de les obertures en bandes horitzontals ila incorporació d'elements mòbils creen un efecte dinàmic i canviant de la façana per l'aleatorietat de la seva posició. Els nuclis de comunicació verticals es situen estratègicament en les cantonades de canvi del bloc longitudinal i actuen com a punts d'inflexió, permetent als materials que constitueixen la pell de l'edifici discorre de forma contínua al llarg de tota la façana.


Els materials escollits per la façana han estat formats ceràmics de gran tamany i revestiments metàl·lics en les plantes d’ús residencial, i aplacats granítics, en les plantes baixes de locals comercials i vestíbuls d’entrada. Per reforçar la idea de volum, en el tractament dels materials superficials de façana, s’ha optat per colors blancs i negres per remarcar els espais de llum i d’ombra i ressaltar així la geometria de l’edifici.


La façana del carrer de la Unió.


S’ha optat per colors blancs i negres per remarcar els espais de llum i d’ombra i ressaltar així la geometria de l’edifici.

Les terrasses estan orientades a migdia i s’ha proveït en les façanes d’elements corredissos d’enllistonat metàl·lic amb la funció de regulador solar i lumínic. Prenen també

un caràcter de filtre per a la intimitat de la vivenda respecte l’entorn urbàmés immediat si tenim en compte que l’edifici es troba en una de les artèries més transitades del país d’accés al centre i a les valls del Nord.

Les dues façanes de l’avinguda del Fener.


L’accés als altres nuclis d’escales és molt ampli però sense l’aportacióde llum natural. L’estratègia de la il·luminació d’aquest espai ha estat la incorporació d’imatges retrospectives, amb reminiscències en l’emmarcat de l’antiga borda existent.

El vestíbul d’entrada en la cantonada dels dos carrers és molt vidriat i lluminós, l’espai interior es fon amb l’espai urbà exterior.

El vestíbul actua com espai d’exposició amb fotografies antigues d’Andorra retroil·luminades al llarg del passadís d’accés als ascensors i nuclis d’escala.


Els materials emprats en els espais comuns

són paviments ceràmics i enllistonats de fusta.


Les vivendes, de dues otres habitacions, són la tipologia predominant del conjunt residencial i obeeixen a un programa de distribució de les estances que disposa les peces principals en façana i destina les zones de banys i bugaderia a la façana de mitgera.


Les plantes superiors, però, segueixen uns altres estàndards de distribució de l’espai i de tractament dels materials, i són vivendes dúplexs de quatre i cinc habitacions.Compten amb un programa més ampli d’estances i amb usos més flexibles donat el caràcter diàfan de la distribució. Hi ha espais en les plantes superiors als dúplexs a doble altura sobre les sales d’estar que permeten usos compatibles amb l’oci, el treball o el descans.

En els habitatges, el to de la fusta en paviments i panellats de mobles de cuina donen un caràcter relaxat i d’amplitud a les estances.

Els dúplexs compten amb àmplies terrasses i alguns disposen de porxos de relació interior-exterior, afavorint bona part del temps del gaudi d’aquests espais oberts.

S’aposta per incidir fortament en aspectes d’eficiència energètica ide generació amb plaques fotovoltaiques instal·lades en la coberta de l’edifici.

Els paraments verticals busquen harmonitzar amb els plans horitzontals i els lacats blancs de fusteries de portes i armaris.Els banys segueixen el criteride tota la resta de l’edifici, ies caracteritzen per una bona il·luminació natural o artificial i l’ús de materials de colors neutres, bàsicament el blanc i el gris.
PROJECTE: EDIFICI BORDA PRAT

ARQUITECTE: ROBERT MARTÍ

ENGINYERIA ESTRUCTURES: JORDI RAMÈNTOL

ENGINYERIA INSTAL·LACIONS: BERNABÉ RODRÍGUEZ

INTERIORIME: MAIANA BABOT

PROPIETAT DELEGADA: VILA-ASSOCIATS

CONSTRUCORA: COPSA

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page