top of page
Search

Blau càlid

Cap Santa Coloma.El nou centre d’atenció s’ubica a la cantonada de la planta baixa de l’edifici Pic del Pla de l’Estany del conjunt d’edificis Prat Condal, a Santa Coloma. Es tracta d’un espai lluminós que s’ha treballat amb tonalitats blaves i elements puntuals de fusta que el fan agradable i acollidor.


La intervenció no s’ha limitat a un treball d’interiorisme, ja que també s’ha aprofitat per millorar l’eficiència energètica del local per tal que tingui un consum energètic baix, alhora que s’ha millorat el confort.


ORGANITZACIÓ


L’espai destinat al centre de salut parteix d’unir dos locals que hi havia a la planta baixa del mateix edifici.


Una de les decisions inicials del projecte va ser mantenir la paret de separació entre els dos locals per organitzar la distribució del nou centre de salut.


En un costat s’hi ubiquen les sales que requereixen ventilació i llum natural: una sala per a l’educador social, dues sales d’infermeria, una consulta mèdica i una gran sala polivalent d’educació per a la salut; i en la zona més interior del local s’hi ubica la recepció amb sala d’espera i les zones de servei.


Per fer les connexions entre els dos costats de la paret es fa un tall a tota l’alçada per ubicar-hi la porta i una tarja de vidre que permet il·luminar el passadís.


Aquestes grans portes es construeixen en una sola peça de fusta que incorpora tant la tarja de vidre com la porta i s’ha aprofitat per gravar la senyalització en un lateral amb una màquina de tall per control numèric.


«... S’ha treballat amb llums rasants amagats en l’arrambador a la zona de pas, pantalles LED per a les zones de treball i llums circulars en les sales d’espera i la sala polivalent.»

>>> Panells de gran format en els arrambadors dels passadissos evocant el color corporatiu del SAAS.


>>> El blau també apareix en les rajoles, paviments i revestiments de les zones humides.EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


Per tal de reduir la demanda energètica amb actuacions passives, s’ha reforçat l’aïllament que hi ha a la façana amb un nou gruix d’aïllament per la cara interior i així s’ha aprofitat per passar les noves instal·lacions sense necessitat de perforar la paret existent.


Donada la gran quantitat de superfície d’obertures que hi ha, s’ha optat per substituir les finestres existents per unes de noves més eficients amb triple vidre. En aquest cas no es tractava únicament de reforçar l’aïllament, sinó que calia evitar el sobreescalfament de les sales a l’estiu degut a l’elevada exposició solar del local, amb molta façana al sud. Així, s’ha optat per utilitzar uns vidres amb un factor solar elevat i també s’han incorporat uns estors per l’exterior per tal d’ombrejar les finestres i filtrar part de la radiació solar.


Pel que fa als sistemes actius, s’ha instal·lat un sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor per tal de garantir una bona qualitat de l’aire interior de manera eficient. Així, l’aire que s’expulsa intercanvia la temperatura amb el que s’introdueix per tal de temperar-lo. També s’ha renovat el sistema de climatització.


MATERIALS


En l’elecció dels materials s’ha optat per combinar el color blau (que recorda la gràfica del SAAS) i la calidesa de la fusta en l’interior de les sales. El blau s’ha treballat amb diferents textures: rajoles en les sales humides, tant en terra com en parets, i panells de gran format en els arrambadors dels passadissos i mobiliari.


En les sales s’ha treballat amb un arrambador de fusta perimetral que té continuïtat en les parts baixes del mobiliari.


La privacitat de les consultes s’aconsegueix amb uns estors que faciliten el control de les visuals i una franja de vinils exteriors amb la retolació del SAAS.


Pel que fa a la il·luminació de l’espai, s’ha treballat amb llums rasants amagats en l’arrambador a la zona de pas, pantalles LED per a les zones de treball i llums circulars en les sales d’espera i la sala polivalent.


En aquestes sales també s’hi ha previst un fals sostre acústic amb perforacions circulars que juga amb els cilindres de llum que s’han col·locat de manera més aleatòria. Així s’aconsegueix un bon confort acústic en les zones més concorregudes.PROJECTE: CAP Santa Coloma

ARQUITECTE: Ginjaume Arquitectura i Paisatge

CONSTRUCTORA: PIDASARecent Posts

See All

Comments


bottom of page