top of page
Search

ADAPTATS ALS NOUS TEMPS

REFORMA DE L’INTERIOR DE LA SEU SOCIAL DE L’AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA

(ACA CLUB)


A causa de l’envelliment, s’han reformat les instal·lacions de la seu social d’ACA CLUB, tant les tècniques com les destinades al funcionament operatiu i a l’ampliació de serveis que l’entitat adquireix a causa de l’avanç tecnològic. Aquests nous reptes que l’entitat afronta, provoquen en gran part la reforma de l’interior, per poder adaptar les instal·lacions interiors i arquitectòniques a les exigències que generin tant les noves tecnologies com el tracte i funcionament intern laboral.


Aquesta reforma es du a terme, a tres de les cinc plantes que l’entitat ocupa en aquest edifici, planta baixa, primera i segona. La planta baixa, dedicada a l’atenció al soci i al client, es reestructura, adoptant una disposició central, amb un taulell d’atenció al públic de forma geomètrica semiesfèrica que reorganitza la circulació,separant sense barreres físiques i visuals la zona destinada a assegurances amb la de gestió de tràmits. Aquest nucli central adopta el màxim protagonisme, però sense límits geomètrics, sent un suport o un annex a la resta de superfície laboral.
La planta primera, la funció de la qual és allotjar a les àrees de direcció, finances, administració i comunicació, es transforma en un espai on desapareixen les barreres visuals, deixant al descobert totes i cadascuna de les estades, aconseguint d’aquesta manera tenir la visual de tota la superfície interior des de qualsevol punt.Això provoca una interacció laboral directa, on els càrrecs no prenen protagonisme entre ells, sinó que elque s’obté és un ambient laboral en equip, incloent-hi la interacció amb persones que fins i tot no pertanyen a l’entitat pròpiament dita. La planta segona i última que es reforma, és la desti - nada a la sala de reunions de la Junta Directiva, reunions generals, i la sala de premsa. Al mateix temps, de reformar les instal·lacions d’ACA CLUB, que són les instal·lacions tècniques basades en telecomunicacions, també es reformen les comunicacions en sentit vertical, com són l’ascensor i l’escala que comunica tot l’edifici, atès que en aquests nuclis de comunicació vertical,

com en el cas de l'antic ascensor, no es complia ña normativa vigent, a part de

l’antiguitat dels mateixos que provocava una evident inseguretat.

El criteri constructiu i decoratiu sorgeix de la necessitat de dotar o donar la màxima lluminositat i practicitat als espais. És per aquest motiu que els materials fets servir en aquesta reforma interior han estat pensats en la transparència que dona la utilització del vidre, la durabilitat i resistència pròpia dels revestiments amb un acabat metàl·lic, i la naturalitat que dona la fusta, així com, el color blanc genèric en tots els espais.


Les instal·lacions renovades han estat tractades sense reparar en simplicitats, atès que les noves exigències tecnològiques varien any rere any, i això podria provocar posteriors reformes, però aquest no és el cas. La il·luminació es reinterpreta, reduint al màxim la il·luminació generalitzada, adoptant un ambient laboral amb il·luminació concentrada, alhora que polivalent.
La barreja de tots aquests materials es repeteix en cadascuna de les tres plantes sense diferenciar-se estèticament entre elles, donant-li el mateix valor estètic a cadascuna, sense optar per excentricitats, ni models estètics no propis d’una entitat com la que aquí es tracta.

La sala de juntes es disposa paral·lela a la façana de manera transversal per a acollir la taula de juntes amb una capacitat per a 12 persones. Aquesta disposició de la sala de la Junta Directiva pren un protagonisme sense estridències, predominant una màxima funcionalitat i una interacció amb la planta inferior i la sala de premsa.


Els punts de llum es poden manipular i modular en tot moment, sense haver de modificar la instal·lació ni fer reformes en els sostres.

D’aquesta manera, s’aconsegueix una superfície més neta i lliure de perforacions i taques lumíniques deixant majoritàriament els sostres nets.La nova distribució, fa que la comunicació amb la sala de premsa sigui directa i visual, podent utilitzar-se les dues sales amb una sola finalitat. A petició de la Junta en el briefing inicial, un dels pa - rametres de la intervenció, ha estat realitzar-la amb una despesa econòmica mínima, però amb un resultat pràctic màxim.PROJECTE: NICOLAS ESTUDI ARIDAC

CONSTRUCTORA: GOJIM

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page