top of page
Search

Adaptació a les necessitats

Ampliació del gimnàs al ceo i edificació del tancament del grup electrogen - Ordino.L’objecte del projecte és dotar l’edifici existent, destinat al Centre Esportiu d’Ordino (CEO), d’unes millores a les instal·lacions actuals, més modernitzades i d’acord a les necessitats actuals de la població en general, així com definir i valorar les actuacions que s’han de dur a terme, per tal de fer la realització de les obres.


El projecte està dividit en dos fases diferents, les quals es poden dur a terme de forma conjunta o independent, encara que la seva execució va ser simultània.


La primera fase és l’ampliació del gimnàs que es troba situat a la planta -2 i s’hi accedeix des de les plantes inferiors i amb menor freqüència, des de la planta -1.


L’obra va consistir en la demolició d’una part important de les instal·lacions interiors, on principalment es va modificar tot el paviment a la zona de musculació i zones comuns.


"LA RECEPCIÓ ESTÀ SITUADA MÉS A PROP DE L’ACCÉS PRINCIPAL"

S’ha afegit una recepció nova d’acord amb les necessitats d’ús.


Aquesta recepció passa a formar part del nucli principal de la instal·lació, ja que compta amb un bon disseny arquitectònic i d’interiorisme que aglutina la visió general de tot l’espai.


Els elements constructius conjuguen la fusta amb noves vidrieres, que emfatitzen més la lluminositat i la transparència entre els diferents espais i àrees.


Les instal·lacions d’aigua, llum, ventilació, sortida de fums... es van veure afectades per l’actuació, i es van actualitzar i ampliar per adaptar-se al nou recinte.


La segona fase, va consistir en el trasllat del grup electrogen i el seu cobriment en un espai comú, amb la sala i instal·lacions presents actualment.Les obres van consistir en l’execució d’un recinte, a base de formigó armat, on ubicar el grup electrogen i protegir-lo de les inclemències del temps.


Al mateix temps, es va procedir a la urbanització exterior superior, tant a la part inferior com a la coberta de l’edifici del grup electrogen.


Al nivell inferior, es projecta una solera de formigó amb acabat remolinat i una canaleta per a recollida d’aigües pluvials i a la part superior, s’amplia la plaça existent per una de més gran.
PROJECTE: NOU GIMNÀS CEO I EDIFICI GRUP ELECTROGEN

ARQUITECTURA: FERRIZ ARQUITECTURA (JAIME FÉRRIZ CLAVIJO)

ENGINYERIA: ENGINESA (JORDI CADENA NAVARRO)

CONSTRUCTORA: PIDASA

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page