top of page
Search

MANTENIR LA IDENTITAT

FASE 1. REHABILITACIÓ DEL CENTRE CULTURAL I DE CONGRESSOS LAUREDIÀ

ESCOLA D’ART, OFICINES I LA TRAPA TALLER DE CULTURAHa finalitzat la fase 1 dels treballs de rehabilitació del Centre cultural i de congressos lauredià, que van quedar afectats pel sinistre produït al mes de novembre del 2022. Aquesta primera fase inclou l’Escola d’Art, les Oficines de l’Administració del CCCL i del Servei de Promoció Cultural, l’espai La Trapa Taller de cultura, i els locals destinats a les entitats de la parròquia. L’objectiu de la rehabilitació ha estat preservar la identitat del Centre i de cada espai que l’integra.El paviment de les sales de dansa s’ha hagut de substituir tornant a incorporar un tipus de parquet especial amb una tarima amortidora.La primera fase comprèn la rehabilitació de les sales que es troben per sota el vestíbul. Aquesta, engloba les sales de La Trapa, Taller de cultura i l’Escola d’Art. Els elements afectats com les parets, els paviments i les instal·lacions han estat substituïts per altres amb les mateixes qualitats. S’han adequat els espais dins el marc de l’accessibilitat universal pintant algunes parets de les diferents sales amb colors vius com el blau, el verd o el color mostassa.

Per a les Oficines del Servei de Promoció Cultural s'ha triat un parquet de fusta natural de tonalitat pi a conjunt amb el mobiliari.

Durant la rehabilitació, mitjançant un estudi de les instal·lacions s’ha intentat millorar el confort de cada sala. També s’han seguit criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en la substitució dels materials i elements.El terra porcellànic dels passadissos s’ha conservat ja que no va quedar malmès pel sinistre.


El paviment utilitzat a totes les sales és un parquet de fusta natural en tonalitat pi, una alternativa similar al que hi havia anteriorment.


Com ja hem esmentat anteriorment, durant el procés de rehabilitació s’han adequat els espais incorporant colors i elements visuals, per tal de contribuir a un espai inclusiu apte per a persones amb diversitat funcional.S'ha instal·lat un tipus d'il·luminació led, per tal de seguir criteris d'estalvi i de sostenibilitat, en matèria d'eficència energètica.Les parets dels passadissos estan revestides amb trespa de color vermell, el mateix material que es va col·locar durant la reforma realitzada al Centre el 2007.
Els sostres són metàl·lics i acústics, durant la intervenció s’han netejat i s’ha substituït la làmina fonoabsorbent. Els paviments de vinil també s’han canviat. Alguns elements com les pintures de les parets s’han conservat perquè no han patit cap alteració després del sinistre. El mobiliari que va quedar malmès també ha estat rellevat per un de les mateixes característiques preservant així, la identitat del Centre.
Els paviments van ser unes de les parts més afectades, i s’han reemplaçat per uns amb les mateixes característiques que els existents anteriorment.


El fals sostre acústic ha estat netejat i s’ha substituït la làmina fonoabsorbent.


La part baixa dels armaris s’han revestit amb un sòcol d’inox, i els paviments porcellànics han estat conservats, de tal manera que s’han netejat. S’han substituït alguns que estaven malmesos. En resum, s'ha finalitzat una primera part de la rehabilitació d’un espai imprescindible a causa de la importància social a la parròquia, i que anirà finalitzant-se en diferents fases.


ARQUITECTURA: MÒNICA DALMAU

CONSTRUCTORA: CEVALLS

18 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page