top of page
Search

Calendari de cursos de capacitació professionalADELCA (Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra) és una associació, constituïda el 2007 i presentada públicament el 2008 té per objectiu la representació, la defensa i la gestió dels drets i els interessos legítims dels seus associats per contribuir a la millora del sector, intervenint en la formació i la preparació professional, creant i utilitzant els mitjans d’informació per assolir els objectius, i participant en els contactes, la col·laboració o la negociació que es plantegin amb els col·lectius de treballadors o les autoritats.


Entre els reptes de l’Associació, un dels objectius és arribar a assolir el 90% de representació d’empreses i professionals d’Andorra, per tal d’aconseguir la màxima representativitat dins del teixit econòmic i social d’Andorra que permeti defensar els interessos del sector.


Els requisits previs per inscriure’s a les inscripcions del COEA (Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra) i ADELCA són: haver superat favorablement el curs anomenat Troncs comú o bloc general, tenir algun dels carnets professionals vigents de Baixa tensió o Energètic, o bé disposar d’un F.P-2 o grau superior en l’àmbit de la matèria.


Inscripcions al COEA

- Curs de capacitació d’instal·lador elèctric baixa tensió del 07 de març al 08 d’abril.

- Curs de capacitació d’instal·lador elèctric baixa tensió del 03 d’octubre al 11 de novembre.

- Curs de capacitació d’instal·lador elèctric molt baixa tensió del 02 de maig al 27.


Inscripcions a ADELCA

- Curs de capacitació d’instal·lador energètic del 18 de març a l’01 de juliol.

- Curs de capacitació d’instal·lador energètic del 16 de setembre al 18 de novembre.

- Curs de capacitació d’instal·lador petrolífer del 23 de març al 15 de juny.

- Curs de capacitació d’instal·lador petrolífer del 16 de setembre al 18 de novembre.

- Curs de capacitació manipulador de gasos refrigerants del 27 de maig al 10 de juny.

- Curs de capacitació manipulador de gasos refrigerants del 06 d’octubre al 20 d’octubre.

- Curs de capacitació d’instal·lador de gas (combustible) a determinar.

89 views

Comments


bottom of page