top of page
Search

Arquitectura funcional

Updated: Sep 28, 2021

Xalet a Certers.El xalet està situat a la parcel·la 8 de la urbanització de Certers, al Quart de Nagol, parròquia de Sant Julià de Lòria. Limita amb la carretera de la urbanització en els seus costats llevant, nord i ponent.


El tipus d’estructura dissenyat per aquesta edificació ha estat una estructura de pilars de formigó, murs de formigó per al soterrani i un mur de formigó vist en l’interior a tota l’alçada que ordena el programa funcional de l’habitatge.


Els forjats són de llosa de formigó, en algunes zones amb tractament vist (cuina i estudi de la planta primera) i en altres acabats amb fusta.


L’envolvent de la façana garanteix un adequat aïllament tèrmic així com una protecció adequada contra les humitats.


En algunes zones aquest tancament d’acabat, en comptes de pedra, és amb gres porcellànic de gran format.


Els tancaments exteriors són tots amb un nucli de PVC i acabat amb alumini gris fosc tant per l’interior com l’exterior, amb triple vidre. Tant els brancals com els ampits de les obertures, estan acabats amb xapa d’alucobond del mateix color que les fusteries.


"MAXIMITZAR LES TECNOLOGIES DE LES INSTAL·LACIONS ENERGÈTICAMENT EFICIENTS"

La coberta és de pissarra ferrada sobre rastrells amb ventilació, sobre un aïllament rígid, i per l’interior, la llosa de formigó en algunes estances té un acabat vist, mentre que en la zona de la sala a doble espai i els dormitoris de la planta primera, estan revestits amb fusta de roure amb la il·luminació integrada.


L’habitatge és un edifici aïllat de dues plantes amb un soterrani destinat a aparcament per a quatre vehicles, sales tècniques i un celler.


L’accés a l’aparcament se situa al vial inferior de la parcel·la, deixant un espai exterior pavimentat lliure.En la planta baixa es troba la zona de dia, amb una gran sala d’estar a doble altura amb cuina oberta.


En aquest nivell també se situa un rebedor, un bany de cortesia i la zona de safareig en la part posterior de la cuina.


A la crugia de la façana situada al nord-est, es localitza l’habitació principal de la vivenda, amb una zona de dormitori amb accés al jardí, un vestidor obert i el bany principal.


A aquesta zona s’hi accedeix directament des de la sala d’estar a través d’una porta col·locada al mur de formigó vist interior.


Adossada a aquest mur hi ha l’escala oberta acabada amb fusta de roure, que dóna accés a la planta primera on es troba un estudi obert amb comunicació al doble espai de la sala d’estar.


També trobem en aquesta planta dos dormitoris amb un bany complet.


A l’interior, les escales i tot el mobiliari estan fets a mida, les portes i els armaris són amb fusta de roure i al terra s’instal·la un parquet de roure de lama ampla.


El mobiliari de la cuina s’ha realitzat amb un acabat negre/grafit mate i antitaques, amb tots els electrodomèstics integrats. L’acabat de les parets és sempre en blanc, exceptuant el mur de formigó interior que s’ha deixat vist i polit d’imperfeccions.Els banys tenen un revestiment amb microciment gris clar, amb mobiliari en fusta de roure o blanc, sanitaris blancs amb les aixetes i els accessoris negres. El paviment es de gres porcellànic tipus pissarra de gran format 60 x 120.


El sistema de calefacció de l’habitatge es realitza amb terra radiant, amb una producció a partir d’una màquina interior i exterior d’aerotèrmia. A l’hora de calcular les necessitats calorífiques s’ha tingut en compte la temperatura exterior de -10º i una temperatura de confort de 22º, a més, per dimensionar tots els elements de calefacció s’ha avaluat la forma i els diferents elements constructius (murs exteriors, forjats, envans interiors...).


La producció d’aigua calenta també es realitza mitjançant el sistema d’aerotèrmia amb un acumulador d’aigua integrat de 300 litres. També hi ha una instal·lació de suport amb plaques solars situades a la coberta.


"MATERIALITAT: FORMIGÓ, FUSTA I VIDRE"

Tota la xarxa de recollida d’aigües quant a sanejament es realitza de forma separativa i resten connectades a la xarxa general de la urbanització.


Pel que fa a il·luminació, l’equip d’arquitectura conjuntament amb la propietat, han dissenyat cada una de les estances segons les necessitats. En general es tracta amb lluminàries tipus led encastades en cel ras, amb una il·luminació puntual en la zona de menjador i amb línies de leds en els perímetres dels tancaments.


Tot el mobiliari (armaris) disposa d’una il·luminació interior amb led en els laterals els quals s’activen amb sensors de moviment.
PROJECTE: XALET A CERTERS

ARQUITECTURA: LLUIS VIU REBÉS (MAX DE CUSA)

MERITXELL CATALINAS SUBIRANA (A/SIMETRIC ARQUITECTURA)

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: BAC, ARQUITECTURA INTEGRAL SOSTENIBLE

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: GUILLEM VALDÉS ALEMANY (GVEC)

CONSTRUCTORA: ENTRIMO CONSTRUCCIONS


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page