REFORMA APARCAMENT COMUNAL PRAT DE LA CREU - ANDORRA LA VELLA
Sanejat, reparació i millora d'accessibilitat
L’aparcament comunal del Prat de la Creu es va construir l’any 1980, i va ser objecte de remodelació el 1998.

Aquest aparcament de més de 22.000 m² de superfície, presentava danys als paviments en forma de deteriorament causats pel desgast generalitzat del revestiment de pintura epoxi del paviment existent per abrasió i desgast per rodament i fregament, entre d’altres.
Per al desgast del paviment es projecta un sanejat, reparació i assaig general dels suports (llosa i forjats) i uns revestiments basats en resines epoxídiques i resines de poliuretà bicomponent, diferenciant entre zones.

Així mateix, s’ha reparat la corrosió de les armadures en elements puntuals de l’estructura de formigó dels forjats, i s’han solucionat problemes d’humitats.

S’eliminen les voravies del voltant de les zones de rampa en les que s’ha aplicat juntament amb les zones de circulació de vehicles un tractament per evitar els lliscaments.

Per a les persones amb discapacitat, s’ha creat un accés davant de l’escala principal, i a cada planta s’han habilitat dues places.

També s’ha creat un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per planta.

Els treballs s´han executat en 5 fases, mantenint l’aparcament obert amb els tancaments parcials i les mesures de protecció corresponents.

ENGINYERIA, PROJECTE I DIRECCIÓ: Xavier Beal, Beal AEC enginyers
CONSTRUCTORA: UTE UNITAS / LOCUBSA
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari