PAS A DIFERENT NIVELL A LA CG1, A L'ALÇADA DE L'ESTADI COMUNAL
Esveltesa i transparència
El primer semestre de 2017 el Govern d’Andorra, a través del Ministeri d’Ordenament Territorial, va convocar la “1a edició del Pressupost Participatiu”. La proposta guanyadora d’aquell procés va ser: “Pas a diferent nivell a la CG1, a l’alçada de l’estadi comunal”.

En aquell moment, per accedir a l’estadi comunal d’Andorra la Vella calia creuar la Carretera General núm. 1. Aquesta via, al seu pas per l’estadi, suporta un volum de trànsit molt important que comportava riscos per als vianants, sovint nens, que creuaven en aquest punt. Per altra banda, el pas de vianants regulat per semàfors per permetre el creuament, generava importants retencions en moments puntuals durant la jornada.
La ciutadania d’Andorra, mitjançant el Pressupost Participatiu 2017, va manifestar la necessitat d’una infraestructura que mitigués la problemàtica descrita.

Com a primer pas per aconseguir-ho, el Govern d’Andorra va adjudicar la redacció del Projecte al despatx d’enginyeria Suport Enginyers Consultors.

En primer lloc es va realitzar un estudi de tres possibles alternatives per al pas a diferent nivell:

-Pas soterrat sota la CG1.

-Passarel·la aèria sobre la CG1 amb accessos mitjançant rampes.

-Passarel·la aèria sobre la CG1 amb accessos mitjançant escales i ascensors.

Després de l’anàlisi d’alternatives avaluant diferents criteris (econòmic, funcional, paisatgístic, ambiental i constructiu) es va concloure que la millor opció era una passarel·la amb accessos mitjançant escales i ascensors.

El Ministeri d’Ordenament Territorial va considerar que la passarel·la havia de ser coberta per protegir als vianants de les inclemències meteorològiques. Per aconseguir aquest objectiu, el projectista va optar per l’ús del pentàgon per la secció base de la passarel·la.

Aquesta geometria garanteix, per una banda, una coberta a dues aigües per evacuar fàcilment l’aigua i la neu i, per altra banda, l’ús d’aquest polígon regular impregna l’estructura d’una característica molt singular i original.

Altres trets característics que el projectista perseguia per aquesta passarel·la eren: lleugeresa, esveltesa, transparència, lluminositat i confort.

L’ús d’una estructura metàl·lica tubular lleugera combinada amb vidre, tant a la coberta com a les façanes laterals inclinades, realcen la lleugeresa i esveltesa de l’estructura alhora que reforcen la naturalitat i simplicitat del pentàgon com a secció de base.

D' altra banda, la transparència dels vidres millora l’experiència del vianant, ja que dota a la passarel·la d’una sensació d’amplitud molt agradable. L’ús de l’enllumenat LED en les línies estratègiques (aresta superior i arestes laterals inferiors del pentàgon així com sota dels passamans d’escala) conviden al vianant a utilitzar la passarel·la fins i tot de nit de forma segura i atractiva.

A continuació s’aporta una breu descripció tècnica de la passarel·la així com de la resta del projecte, incloent la urbanització de l’entorn:

> Passarel·la per a vianants sobre la CG1 de 15 m de llum amb secció pentagonal de 2,4 m d’amplada i 3 m d’alçada, amb un gàlib de gairebé 6 m sobre la CG1.

· Estructura metàl·lica a base de perfils tubulars circulars.

· Paviment de fusta sintètica per a l'exterior, d’alta rugositat apte fins i tot per a ciclistes i resistent a les baixes temperatures.

· Coberta estanca a dues aigües (2 costats superiors del pentàgon) a base de vidres laminats acolorits.

· Façanes laterals (costats laterals del pentàgon) a base de vidres trempats i laminats ancorats amb sistema “spider”.

> Dos accessos a la passarel·la principal, a cada costat de la CG1, mitjançant estructures de pilars metàl·lics i forjats de formigó armat com a base per a:

· Escales d’accés adaptades, en 4 trams (2 trams rectes i 2 trams rectes més en direcció contrària) amb tres replans intermedis amb baranes de vidre i passamans inox.

· Ascensors adaptats panoràmics amb façanes de vidre per a 8 persones i 630 kg de càrrega.

> El projecte també compta amb una part d’urbanització, embelliment i ordenament de l’entorn de la nova passarel·la de vianants que inclou:

· Construcció i/o ampliació de noves voravies a l’entorn d’uns 50 m en ambdós sentits de la passarel·la.

· Protecció dels vianants que accediran a la passarel·la mitjançant una barrera de seguretat.

· Supressió del pas de vianants existent.

· Millora i embelliment de l’accés actual de vianants a l’estadi.

PROJECTE: Pas a diferent nivell a la CG1
ENGINYERIA: Suport, E.C. SA
CONSTRUCTORA: Construccions Modernes
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari