EMBELLIMENT DE L'AVINGUDA D'ENCLAR SANTA COLOMA / FASE 2
Un nou espai per a vianants i ciclistes
Els dos trams d’obres realitzats, que van del carrer Prat de Salit a la borda Mateu de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, formen part d’un projecte global, encarregat pel Comú d’Andorra la Vella al 2014.

Amb aquestes obres s’ha resolt parcialment l’objectiu d’aquest projecte, que era posar fi als problemes d’inundabilitat que patia Santa Coloma, i fer la separativa d’aigües pluvials i residuals de la part alta de Santa Coloma.

A més de construir un passeig de gairebé 8 metres d’amplada, on s’ha fet un carril bici i voreres més amples, s’ha instal·lat un nou enllumenat, una mitjana enjardinada i diverses àrees verdes distribuïdes al llarg de la voravia.
Hi havia un tub existent de 630 mm unitari que recollia les aigües pluvials i residuals, i que no podia absorbir tota l’aigua de pluja, provocant inundacions.

Els enginyers, al fer l’estudi, van detectar que no hi havia prou secció.

En aquesta segona fase, d’un total de 290 metres, van detectar un problema de desnivells, un tàlveg, que en el cas més desfavorable estem parlant d’aproximadament 1 metre, optant per modificar la rasant en una longitud de 250 metres, per a poder realitzar la futura galeria, amb la seva secció corresponent, que és calcula amb un pendent molt baix, d’uns 0,4% .

Per poder excavar molt profund, fins a l’ordre de 2,5 metres de fondària, es van realitzar unes pantalles de micro-pilots al llarg de 40 metres a banda i banda de la galeria, i en aquests dos costats es va crear una xarxa d’aigües residuals que va a parar dins de la galeria del carrer Prat de Salit, a on es connecta amb un altre recaptador formigonat ubicat dins, realitzat a la primera fase, que desemboca posteriorment al col·lector que hi ha al riu.

També va caldre modificar els serveis existents de Feda i Andorra Telecom en els creuaments i embrancar-los tots, fent la separativa.

Pel que fa a l’embelliment, que no es contemplava en el projecte inicial, es va poder tirar endavant arran del conveni de cessió de terreny anticipada que va signar el Comú d’Andorra la Vella amb la propietat, i que va permetre ampliar l’avinguda i guanyar un metre d’amplada per la banda dreta, en direcció a Espanya, i quatre més pel costat esquerre, a on es va fer un carril bici i voreres més amples.

Es va instal·lar un nou enllumenat, una mitjana enjardinada i diverses àrees verdes distribuïdes al llarg de la voravia.  

PROJECTE: Av. d'Enclar. Fase 2
ENGINYERIA: Sinusenginy
COL·LABORADOR: Aurea
CONSTRUCTORA: COPSA
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari