EDIFICI PETAVIT · GRAU ROIG · GRANDVALIRA
Central de neu
L’edifici que acull la central de producció de neu «Petavit» està situat al peu de Grau Roig. Aquest edifici alberga els equips d’impulsió d’aigua i de generació d’aire comprimit necessaris per a la producció de neu als sectors de Grau Roig i de Cubil. L’antic edifici era el fruit d’ampliacions successives i no complia els requeriments de comoditat i modernitat. Per aquest motiu, SAETDE, com a promotora del projecte, va decidir enderrocar totalment l’edifici i construir-ne un de nou, al mateix emplaçament, que donés resposta als nous requeriments funcionals, estètics, de seguretat i de qualitat de vida del personal encarregat de la producció de neu.

En primer lloc, cal recordar com funciona el procés de producció artificial de neu. La neu és produïda per polvorització d’aigua. Aquesta polvorització es fa gràcies als canons de neu, els quals expulsen aigua a pressió, barrejada amb aire comprimit. Amb el contacte amb l’aire fred, les petites gotes d’aigua es transformen en flocs de neu que augmenten de mida en la trajectòria de caiguda. Les centrals de producció de neu, com la de Petavit al Grau Roig, són les encarregades d’impulsar l’aigua i l’aire cap als canons, mitjançant una xarxa de canonades enterrades al llarg de les pistes d’esquí.
 
L’antiga central de neu de Petavit era el fruit d’ampliacions i modificacions successives, i la seva conformació ja no permetia més ampliacions. A més, les instal·lacions ja començaven a acusar les nombroses hores de funcionament, fet que, a curt termini, hauria començat a perjudicar la disponibilitat dels equips. Per aquests motius, SAETDE va optar per enderrocar totes les instal·lacions existents i construir en el mateix emplaçament un edifici nou, més funcional i pràctic, que millorés les condicions de treball del personal.
 
Val a dir que la reconstrucció de la central de neu entra dins del pla estratègic de SAETDE de millora i de racionalització dels recursos destinats a la producció de neu: així, ja al 2008 es va concloure la construcció de la bassa artificial de la Menera, que permet emmagatzemar 110.000 m3 d’aigua, pràcticament el 25% del consum anual d’aigua de l’estació; posteriorment, al 2016 es va adaptar la captació d’aigua de Grau Roig als requeriments reglamentaris i ambientals, equipant-la amb una escala per a peixos i dissenyada per a garantir la circulació del cabal ecològic al riu; també al 2016 es van duplicar les canonades d’abastament d’aigua a la bassa de la Menera, per garantir-ne l’ompliment així com l’aprofitament de l’aigua, i al 2017 es culmina la renovació de la xarxa de producció de neu dels sectors de Grau Roig i Cubil amb la reconstrucció de la central de Petavit.
En el disseny de l’edifici s’ha cuidat l’estètica així com la funcionalitat. L’estructura de l’edifici és mixta: de formigó armat i acer.
 
A la planta soterrada hi trobem un dipòsit d’aigua de 200 m3 que alimenta 2 de les 6 bombes ubicades a la sala contigua. Les 4 altres bombes s’alimenten directament de la bassa de la Menera. A la planta baixa hi trobem: la nova estació transformadora amb una potència total de 4.200 kVA, tots els equipaments elèctrics de protecció, els compressors d’aire reaprofitats de la instal·lació antiga, el taller, un magatzem, un garatge per a 2 motos de neu i el vestidor del personal. A l’altell s’hi ubiquen el bany, una cuina i una sala de descans, i la sala de comandament de la instal·lació. Aquesta última permet una visió panoràmica dels sectors de Grau Roig i de Cubil. Destacar que la zona de l’altell compleix amb els requeriments energètics més estrictes, i que les necessitats de calefacció són molt petites, tot i trobar-se a 2.000 m d’altitud i en una zona ombrívola. Tanmateix, de cara al 2018 s’ha previst el muntatge d’una petita turbina, per aprofitar l’energia de l’aigua entrant al dipòsit…
 
Les prestacions de la nova central són de 1.140 m3/h en impulsió d’aigua i la generació de 3.400 Nm3/h d’aire comprimit, el que la converteix en una de les centrals de producció de neu més grans del Principat.
 
Com a qualsevol obra de gran envergadura en muntanya, el repte ha estat realitzar l’obra en un període curt, és a dir de maig a novembre. En efecte, es tracta d’un equipament indispensable al funcionament de l’estació d’esquí, sobre el qual no existia possibilitat de retard en la posada en servei… 
 
ENGINYERIA: Semsa
CONSTRUCTORA: UNITAS
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari