EDIFICI RABASSA 2 · SANT JULIÀ DE LÒRIA
Caràcter urbà
El projecte té com a finalitat la rehabilitació de les façanes de l'edifici Rabassa 2, a Sant Julià de Lòria, amb dos objectius: l'augment de l'eficiència energètica i l'aïllament tèrmic a fi efecte d'augmentar el confort tèrmic dels inquilins, i donar a l'edifici una imatge actual, situant-lo en l'arquitectura d'avui i dotant-lo del caràcter urbà de la zona.
La metodologia que s'ha emprat per a dur a terme el projecte ha consistit, en primer lloc, en l'elaboració d'un estudi de l'edifici, de les patologies i mancances tèrmiques que posseeix, per desenvolupar a continuació un diagnòstic com a reconeixement de l'estat de conservació de l'immoble en qüestió. En el seu contingut, s'han tingut en compte les lesions i símptomes que pateix l'edifici per determinar els paràmetres qualitatius de durabilitat i vulnerabilitat, així com d'una auditoria energètica de tot l'edifici.

En segon lloc, un cop obtinguts els resultats, s'ha procedit a la intervenció sobre les lesions mitjançant un projecte de rehabilitació, que engloba l'esmena de les patologies i la millora de l'aïllament tèrmic ajustant-se a les necessitats actuals de confort, benestar i eficiència energètica.

S'ha prestat especial importància als materials escollits, a les tècniques d'intervenció perquè siguin eficients al màxim i que minimitzin el pes sobre l'estructura original de l'edifici.

En els patis de llum s'han substituït les antigues finestres per unes noves amb ruptura de pont tèrmic i triple vidre, aprofitant aquesta intervenció s'han substituït totes les persianes per tèrmiques i s'ha modificat el registre de persiana situant-lo a l'exterior a fi d'evitar tota infiltració d'aire a l'interior dels habitatges. Per a l'aïllament dels murs, s'ha utilitzat el sistema SATE (sistema d'aïllament tèrmic per a l'exterior) per tal de resoldre tèrmicament tots els ponts tèrmics. L'acabat és amb un estuc flexible de color clar, per donar claredat i llum als patis interiors.

Per a les façanes que donen a les vies públiques i donada l'antiguitat de l'edifici s'ha optat per una façana ventilada, lleugera, amb rastells i costelles d'alumini, amb separadors a ruptura de pont tèrmic i amb un aïllament continu tipus PIR, per les seves altes prestacions tèrmiques, estabilitat tèrmica i resistència al foc.

Els acabats són amb un panell composite de color gris llosa i plata mat donant a les façanes unes prestacions i un caràcter més imponent. Les finestres d'aquestes façanes ja havien estat canviades anteriorment, per la qual cosa s'ha optat per la substitució de les persianes i l'aïllament de totes les caixes de persianes per l'interior, per evitar també i al màxim les infiltracions d'aire.

La coberta s'ha aïllat totalment per sobre del forjat de sota coberta, de tal manera que aquest volum queda ventilat, regulant els fluxos de temperatura.

A la planta primera, zona de despatxos, s'hi ha substituït el finestral per un mur cortina corregut realitzat amb silicona estructural, de manera que només es veu vidre i a la vegada millora la tèrmica de l'envolupant i realça el volum de la zona dels habitatges de l'edifici.

A la part corba de la façana, s'ha reforçat el caràcter de xamfrà, col·locant tots els materials, baranes, panells d'alumini i vidres corbats. De nit aquest volum queda il·luminat amb una il·luminació amb tecnologia led.

En els dos extrems de l'edifici s'ha introduït el concepte de finestra urbana, emmarcant les quatre llotges el que li proporciona amb el xamfrà, l'aspecte urbà.

ARQUITECTURA: Josep Antón Montané Tomàs
ENGINYERIA: ECM Enginyeria
CONSTRUCTORA: LOCUBSA
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari