ANTONI POL I SOLÉ (XVI)
L'Electrostàtica
L' electrostàtica apareix associada a una càrrega elèctrica que s’acumula en la superfície d’un cos aïllat o en un cos conductor aïllat.
Es tracta de camps elèctrics o electromagnètics continus sobre la superfície de materials plàstics o fibres sintètiques (moquetes, cortines, tapisseries, mobles recoberts, llits, parquet laminat sintètic, plaques, gomes, escumes, joguines de peluix, roba de fibres, pantalles i finestres de pvc...).

És de fàcil experimentació en forma de descàrrega en atansar-nos a una maneta o pom metàl·lic d’una porta després de caminar per moqueta o baixar d’un cotxe i tocar la porta. També passa en treure’s roba de teixit acrílic o per atracció del cabell a la pantalla del televisor.

La descàrrega es produeix quan l’excés de càrrega es posa a prop d’un bon conductor elèctric o un altre objecte amb excés de càrrega però amb polaritat oposada.

Els materials i cossos en principi són elèctricament neutres perquè tenen el mateix nombre de càrregues positives (protons i neutrons) que el de càrregues negatives (electrons entorn del nucli).

Aquests materials poc conductors o cossos conductors però aïllats (per exemple una persona mal calçada) són susceptibles de carregar-se elèctricament per fricció, inducció o pressió i quan això passa queden carregats amb una càrrega elèctrica o estàtica amb predominança d’ions positius o negatius.

En trobar-se el cos amb aquests materials es pot produir una descàrrega electrostàtica si les dues parts estan carregades amb electricitat de diferent signe creant-se així una diferència de potencial que pot acabar en una electrificació que provoca la descàrrega.

La inducció electrostàtica es produeix quan un objecte, elèctricament carregat, es posa a la vora d’un objecte conductor aïllat del terra. La presència de l’objecte carregat crea un camp electrostàtic que indueix càrregues elèctriques distribuïdes per la superfície de l’altre objecte. Els ambients secs afavoreixen l’acumulació de tensió electrostàtica en ells i, com a conseqüència l’acumulació i suspensió de partícules de pols en l’aire atretes per l’electricitat estàtica.

En edificis amb important presència d’aquest ambient per incorporació de materials aïllants o mal conductors i que suposin ambients carregats electrostàticament es poden produir reaccions al·lèrgiques com la tos, estornuts, picor d’ulls, urticàries, cefalees, deixadesa, tensió, cansament, refredats i altres trastorns que passen després d’unes hores d’haver sortit de l’edifici.

Un altre trastorn és la Lipoatròfia semicircular consistent en una atròfia localitzada al teixit adipós subcutani derivat d’un procés inflamatori que es relaciona amb la descàrrega electrostàtica produïda pel contacte i pressió de les cuixes contra la taula de treball o escriptori durant la jornada de treball amb descàrrega electrostàtica o del camp elèctric acumulat a la taula cap a les cuixes.

A més de la falta de bones derivacions de les taules al terra, la baixa humitat ambiental per sota del 40 % impedeix també que l’electricitat estàtica derivi espontàniament cap al sòl.

La mesura de la tensió superficial electrostàtica és el Volt (V).

Hi ha diferents aparells per medir l’electrostàtica.

Els valors donats pel IBN Baubiologie alemany qualifiquen els nivells dels camps elèctrics continus d’electrostàtica, per sota del 100 V com a no significatius, entre 100 i 500 V dèbilment significatius, entre 500 i 2.000 V com a fortament significatius i superiors als 2.000 V com a extremadament significatius.

La Lipoatròfia sense tractament mèdic, remet entre 3 i 9 mesos després de separar-se del factor originari.

És important evitar l’acumulació de tensió superficial en els llits per a poder descansar millor. Pot produïr-se també en braços i altres parts del cos.
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari