EDIFICI SOCIOCULTURAL L'ESTUDI - ORDINO
Nou centre sociocultural d'Ordino
L'edifici sociocultural L’Estudi, neix de la voluntat del Comú d’Ordino de concentrar en un mateix equipament un seguit de serveis socials, culturals i educatius que ara es trobaven dispersos en diferents edificis de la parròquia. L’antic edifici de les Escoles Velles d’Ordino, un edifici inventariat pel Departament de Patrimoni situat en ple nucli del poble, molt a prop dels centres escolars, que es trobava infrautilitzat i que recentment havia passat a ser propietat del Comú actua com a contenidor d'aquests serveis. La intervenció, realitzada per l’arquitecte Xavier Orteu, respecta al màxim el disseny exterior de l’edifici original, projectat per Josep Canela, alhora modifica els espais interiors per millorar el seu funcionament, fer-lo totalment accessible i atorgar-li el màxim de lluminositat i dinamisme.
“L’Estudi” és el nou espai Sociocultural d’Ordino, aquest equipament rehabilitat pel despatx d’arquitectura “Orteu Riba arquitectes”, va ser inaugurat el passat 29 de Setembre.

L’edifici consta de tres sectors clarament diferenciats: la ludoescola, que ocupa les dues primeres plantes, La Capsa, espais de creació, situada a la segona planta i per últim la biblioteca, ubicada a l’espai sota coberta, on també s'hi troba el departament de Cultura, Joventut i Benestar Social.

La proposta dels arquitectes contempla un disseny que respon a les necessitats del programa i alhora dota a l’edifici de flexibilitat, perquè en un futur permeti l’adaptació de qualsevol de les necessitats programàtiques a l’edifici.

Les barreres arquitectòniques s’han eliminat, creant un edifici totalment accessible, a través de la col·locació d’unes escales i un ascensor adaptats, afegint un nou vestíbul en planta baixa, permetent l’accés al punt més baix i proper al centre del poble.

Amb l’objectiu de revaloritzar i reorganitzar els espais interiors a les diferents plantes, es va optar per la incorporació d’un moble que establís un diàleg directe amb la geometria preexistent dels murs de façana lleugerament corbats. Més enllà de la funció divisòria, el moble esdevé un element funcional que permet la seva utilització segons necessitats. Així mateix, aquesta peça permet l’articulació i relació entre els espais polivalents, diàfans i orientats a sud, i els espais de servei, compartimentats i orientats a la façana nord.

L’edifici aposta per la sostenibilitat. Les intervencions realitzades han aconseguit millorar notablement l’eficiència tèrmica de l’edificació, reduint la seva demanda energètica, i en conseqüència la seva petjada ecològica. Això s’ha aconseguit gràcies a decisions de disseny arquitectòniques, creant grans obertures a Sud que actuen com a captadors solars, reduint les finestres a nord, per evitar pèrdues de calor, aïllant completament l’edificació i substituint la coberta existent per una nova.

A més, gràcies a aquesta nova coberta i l'eliminació de les golfes preexistents s'ha aconseguit que els espais de la planta superior guanyin caràcter, ja que queden més proporcionats amb la seva superfície.

PROJECTE: Edifici Sociocultural L’Estudi
ARQUITECTURA i INTERIORISME: Orteu Riba Arquitectes
CONSTRUCTORA: UTE Escoles Velles d'Ordino COANSA / CONSTRUCCIONS MODERNES
ENGINYER D'ESTRUCTURES: Xavier Beal, Beal AEC Enginyers
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari