ANTONI POL I SOLÉ (XIV)
El control de les radiacions electromagnètiques
Les radiacions electromagnètiques provenen dels camps electromagnètics, que exerceixen unes forces sobre les partícules amb càrrega elèctrica i que alhora es veuen afectats per la presència i el moviment d’aquestes partícules. Aquest camp s’estén indefinidament per l’espai i afecta al comportament dels objectes i els cossos. Avui en dia sabem que una bona part de les radiacions electromagnètiques produeixen danys en els éssers vius si hi són exposats de qualsevol manera i/o temps.
Quedarien fora d’aquest risc totes les ones llargues i part de les ones curtes de l’espectre radioelèctric, que produeixen només altres efectes no perillosos dits atèrmics.

El control de les radiacions electromagnètiques és necessari per aplicació del principi de precaució, a la qual ens obliga el sentit comú quan encara es desconeixen els efectes per l’ús o l’exposició a aquestes radiacions.

Per aquesta raó, i encertadament, Andorra Telecom controla les mateixes en diferents punts del nostre país des de, com a mínim, l’any 2015. Segons el seu web, s’han fet controls puntuals en diferents llocs d’Andorra almenys els mesos de novembre i desembre del 2015, els mesos de gener, febrer, març i abril del 2016, i els mesos de febrer i març del 2018.

En total, s’han fet 99 controls o mesuraments puntuals de la radiació en 68 llocs diferents. A Canillo s’han fet 7 controls, a Encamp 4 i 4 més al Pas de la Casa, a Ordino 8 i 1 més a la Cortinada, a la Massana 1, 1 més a Sispony i 3 a Anyós, a Escaldes 15, a Andorra la Vella 28, a Sant Julià de Lòria 10 i 1 més a Aixirivall.

A més, hi ha 10 punts fixos (un al centre de cadascuna de les capitals de parròquia i un altre a Santa Coloma, al Pas de la Casa i a Escaldes), que vénen mesurant almenys des de juliol del 2015 per Canillo, des de març del 2017 a la Massana, Andorra la Vella i Santa Coloma, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany; i des d’abril del 2017 per Encamp, Pas de la Casa i Ordino.

Entre aquests 10 punts de mesura permanent, 3 han deixat de funcionar: el de Canillo i el d’Andorra la Vella el 23 de març i el de Santa Coloma el 19 de març d’enguany.

És més habitual la mesura d’aquestes radiacions en Watts per m², on un Watt és la potència que dóna lloc a una producció d’energia igual a 1 joule per segon (on 1 joule és el treball produït per la força d’un newton el punt d’aplicació del qual es desplaça 1 m en la direcció de la força). I concretament s’expressen en (µW/m²) microwatts per metre quadrat.

L’equivalència amb el Volt per metre (V/m) és 1 µW/m² = 0,0194 V/m 1 W/m2=(V/m)2/377

La presència a la natura de les radiacions electromagnètiques és de l’ordre de valors de 0,000001 µW/m², que equivalen a 0,0000194 V/m.

Els valors admissibles segons Espanya, França, la Unió Europea o la OMS, per al públic en general, són de 10.000.000 µW/m², que equivalen a 61,4 V/m.

En aquestes referències cap dels valors, tant puntuals com fixes, no haurien de suposar cap problema.

Però si es pren com a referència Suïssa, Alemanya, Rússia o la regió espanyola de Castella-La Manxa on els valors màxims se situen en 100.000 µW/m², que equivalen a 6,14 V/m, resultaria que a Ordino el valor màxim haurien superat aquest valor durant el maig del 2017 i el gener, febrer i març del 2018.

I si es prenen com a referència els valors màxims, per ser extremadament significatius, de l’Institut de Baubiologie Alemany IBN, els valors no haurien de passar dels 1.000 µW/m, que equivalen a 0,614 V/m.

Resultant que a Canillo dos valors puntuals haurien superat aquest valor i pels valors permanents, tant el valor màxim com la mitjana superen aquest valor a Canillo i a Encamp, mentre que superen el valor màxim el Pas de la Casa, Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany (1).

Si la referència es pren en els valors indicats per l’Institut alemany IBN com a fortament significatius (> 10 µW/m²) que equivalen a 0,0614 V/m, resulta que totes les mesures dels controls puntuals haurien superat aquesta mesura i pels valors dels controls permanents la superen tots els valors màxims i les mitjanes de totes les estacions, llevat la de La Massana i Andorra la Vella.

Si bé en els darrers anys s’ha fet un esforç per mesurar i tenir informació sobre les radiacions electromagnètiques, hi ha dubtes que mereixen ser aclarits:

1. Per què vàries sondes permanents han deixat de funcionar o no en tenim dades disponibles (a Canillo, Andorra la Vella i Santa Coloma)?

2. Per què hi ha tanta diferència entre algunes poblacions (els valors d’Encamp són 10 vegades superiors als d’Ordino)?

3. Per què les sondes permanents es troben aixecades o instal·lades sobre cobertes dels edificis i no situades més a prop d’on es troben les persones?

4. Per què a les escoles es mesura als patis i no a les aules?

5. Com s’han escollit els punts de mesura? Són els més sensibles?

6. Per què on hi ha wifi, en alguns carrers i a les aules dels col·legis, no es fa cap mesurament de les radiacions electromagnètiques?

7. Per què Andorra Telecom, donada la vocació turística, de salut i qualitat de vida que volem per a destacar Andorra, no pren com a referència els valors recomanats per l’Institut de Baubiologie alemany per tal de reduir l’exposició o el nivell de radiacions electromagnètiques (a 10 µW/m², dèbilment significatius o menors de 0,0614 V/m, en lloc de 28 V/m equivalents a 2.079.575 µW/m²)?
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari