L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IX)
Valors màxims de les ones electromagnètiques d’alta freqüència
Antoni POL i SOLÉ

La freqüència en general vol dir el nombre de cops que succeeix un fet. En termes electromagnètics és el nombre d’ones que passen en un període de temps d’un segon. En aquest cas es tracta del flux elèctric que passa per un cable en un segon i la unitat utilitzada és l’Hertz = 1 cicle / 1 segon.
 
Les radiacions o ones electromagnètiques d’alta freqüència es poden dividir en HF (Alta Freqüència) de 3 a 30 MegaHertz, MHZ,  (milions d’Hertz), VHF (Molt Alta Freqüència) de 30 a 300 MHz, UHF (Ultra Alta Freqüència) de 300 MHz a 3 GigaHertz, GHz, (mil milions d’Hertz), SHF (Super Alta Freqüència) de 3 a 30 GHz i FHF (Extra Alta Freqüència) de 30 a 300 GHz.

Els àmbits d’activitat en que es produeixen les ones d’alta freqüència són les comunicacions  a mitja i llarga distància, els enllaços a curta distància de TV i FM, radars i mòbils, Wi-Fi, forns microones, intèrfons per a bebès, comptadors digitals i els satèl·lits  i totes les tecnologies aplicades a la telefonia mòbil o cel·lular i les comunicacions sense cable.
Les microones són franges estretes de l’espectre electromagnètic global i incideixen en éssers vius atravessant parets, roba i cèl·lules en una densitat de potència 50 milions de vegades superior als rajos del Sol.
Cal tenir en compte i considerar el factor d’higiene electromagnètica per a fer front i protegir-nos de la carrera imparable de les grans empreses del món de les telecomunicacions que cada dia proposen fonts emissores de radiofreqüències més potents i amb freqüències més altes per a aparells més sofisticats amb noves i majors prestacions.
A partir d’una freqüència de 300 MHz les ones o radiacions electromagnètiques tenen efectes tèrmics de generació de calor.
El quadre que es presenta compara els nivells o valors de densitat de potència d’exposició màxima a camps electromagnètics d’alta freqüència, segons els països i els organismes internacionals.
A la natura el valor habitual normal és d’una centmil·lèsima part respecte a la recomanada per l’Institut Alemany de Bioconstrucció (IBN) per valors no significatius.
Aquest institut considera que entre 10 i 1.000 µW/m² són valors fortament significatius i per sobre extremadament significatius i superiors en mil milions als de la natura.
L’OMS (Organització Mundial de la Salut) accepta una exposició d’uns valors de 10 milions de microwatts per metre quadrat per al descans i de 50 milions per als treballadors, és a dir, de 10 bilions i 50 bilions per sobre dels valors naturals.
Els mateixos màxims són els acceptats per la Unió Europea.
Les normes Din alemanyes accepten uns màxims de 10 milions per al públic i 100 milions per als treballadors.
Aquest valors són clarament inacceptables avui, amb els coneixements de que disposem.
Rússia  i Suïssa  accepten valors màxims de 100.000 microwatts per metre quadrat. 
I a Catalunya se n’accepten 4,5 milions. 
Els espais exteriors lliures i públics amb Wi-Fi no són recomanables pel grau d’exposició al que s’exposa innecessàriament la majoria de la població.
Igualment passa amb les escoles.
Preveure el seu ús lliure en llocs públics tancats, és una mesura intel·ligent i que s’està introduint avui.
L’accés a Internet ha de ser per cablejat i no per Wi-Fi . I s’han de poder tancar els routers quan no es connecti amb Internet.
El principi de precaució ens exigeix ser prudents, però el principi de responsabilitat social ens obliga a actuar intel·ligentment. I el principi de solidaritat a que ens devem al viure en societat ens reclama aplicar mínims d’higiene electromagnètica per a no exposar als nostres veïns al que no desitgem per nosaltres.
La incorporació de límits d’ús o exigència d’ús de proteccions determinades als particulars dins de les comunitats de propietaris en els seus estatuts ha esdevingut avui una necessitat.
Hem d’acceptar tots els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies però tampoc hem de ser badocs i pensar que totes elles només aporten avantatges i cap inconvenient. Sabem que a la vida això mai és així i ens hem d’espavilar i exigir a cada avançament tecnològic el seu manual de bon ús i protecció per no rebre’n els danys col·laterals que l’ús de les noves tecnologies poden comportar en els inicis per ignorància i mancança de coneixements, per menyspreu del seu risc i per interessos econòmics i no incorporar les proteccions necessàries. 
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari