EDIFICI BOLET
De bolet a arbre
En una de les cantonades icòniques del centre d'Andorra la Vella, s'ha realitzat la remunta de l'edifici existent "El Bolet". Aquest es caracteritzava per tenir un xamfrà circular que recorda les làmines d'un bolet i per una façana de fusta tintada. La intervenció consisteix en, una vegada recuperada la fusta de l'edifici existent, afegir-hi 3 noves plantes, amb una estètica lleugera i vidriada, ombrejades per unes fulles metàl·liques, aconseguint un aspecte unitari i sense escala.
Donada la ubicació central on es troba l'edifici i l'orientació Oest, la façana ha estat un dels punts singulars del projecte, tant a nivell energètic com estètic.

En les fases inicials del projecte s'ha analitzat el comportament energètic de l'edifici en les diferents èpoques de l'any, orientacions i per a cada ús per tal d'establir les estratègies climàtiques per reduir la demanada energètica i millorar el confort dels usuaris.

Per tal d'optimitzar el seu funcionament energètic s'han analitzat 3 paràmetres: la mida de les obertures, la composició del vidre i l'ombreig de la protecció solar (superfície i opacitat de la malla) que han acabat determinant l'estètica de la façana. S'han definit per cadascun d'aquests paràmetres entre 2 i 7 variables resultant 140 simulacions.

Aquesta optimització del disseny, a través de la simulació, ha permès un 46% de millora en la demanda de calefacció i un 70% en la refrigeració.

La utilització del disseny paramètric ha permès obtenir una geometria complexa, versàtil, original i energèticament eficient, realitzant una façana de varies capes per resoldre les diferents problemàtiques.

S'ha plantejat una malla en la part exterior, que apart de donar una imatge unitària a l'edifici, filtra part de la radiació solar i ombreja el vidre.

Un espai intermig, amb una passera metàl·lica, que permet el manteniment des de l'exterior, la il·luminació i la neteja dels vidres.

La fulla interior s'ha resolt amb un mur cortina d'elevades prestacions tèrmiques, modulat segons l'estructura de l'edifici que integra unes obertures per ventilar i accedir a la passera exterior.

L'estratègia energètica en l'àtic és diferent, ja que la façana està retranquejada respecte la de les plantes inferiors i l'ús és d'habitatges.

Seguint el procés de disseny paramètric a través de la simulació, s'ha definit una proporció de buit i ple, ben diferent de la de les oficines.

S'han plantejat grans obertures en la façana principal per gaudir de les vistes des de la sala d'estar-menjador maximitzant els guanys solars a l'hivern i incorporant una protecció solar per a l'estiu amb persianes apilables per a l'exterior.

En cada habitatge s'ha realitzat un pati per poder fer ventilació creuada amb la façana principal i així potenciar la ventilació natural per tenir una bona qualitat de l'aire i refrigerar les estances en les èpoques intermitges (primavera-tardor) i a l'estiu.

Aquests habitatges s'han concebut com a casa-pati, un concepte innovador a Andorra que organitza els espais de l'habitatge al seu voltant i estableix visions creuades entre les estances.

Actualment el disseny dels edificis no és un a priori que es basa únicament en l'estètica, sinó que responen a una sèrie de paràmetres i variables inicials (ubicació, orientació, màscara d'ombres...) que condicionen fortament l'arquitectura juntament amb l'entorn, la societat i els costos.
PROJECTE: EDIFICI BOLET
ARQUITECTURA: ALTURA ARQUITECTES
CONSTRUCTORA: AUXINI
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta NotĂ­cia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notĂ­cia


EnviĂŻ el seu comentari