Projecci de la rotonda de les Salines. Font: Govern d'Andorra
XARXA VIÀRIA
Eixample de la CG3 i construcció de la rotonda de les Salines
 
El Govern ha tret diversos concursos relacionats amb millores de la xarxa viària del Principat. D'entrada, hi ha la licitació
de les obres de la primera fase d’eixample i rectificació de la CG3 i construcció de la rotonda de les Salines, però també de campanyes de reconeixements geològics i geotècnics a la CG2 i a la CG3 i controls de qualitat de treballs a la CG2 i a la CG1.
El primer concurs treu a licitació els treballs de la primera fase d'eixample i rectificació de la CG3 entre els punts quilomètrics PK 15+660 i PK15+880, incloent la construcció del punt rodó de les Salines. El procediment de licitació és obert i la modalitat de contractació urgent. Aquestes obres s’emmarquen en les diverses inversions que ha fet el Govern a la
CG3 entre la Cortinada i el riu Rialb, sota el nucli del Serrat. 
 
Les obres a efectuar inclouen el nou accés a la urbanització de les Salines, millorant significativament l’entrada actual, la construcció d’una nova rotonda en la zona de cruïlla de l’accés anterior amb la CG3, la secció de dos carrils de circulació
de vehicles i vorals adaptats per a vianants i ciclistes i la millora del desguàs de la cascada fins al riu.
 
El cost d'aquests treballs els assumiran entre el Govern i el Comú d'Ordino. Aquest darrer assumirà el pagament del pont d'accés a la urbanització, amb la corresponent part d'urbanització, pel qual ja té reservada una partida de 500.000 euros per fer front a aquests treballs. El Govern, per la seva part, abonarà al Comú el 50% de l'import d'aquestes obres i assumirà el cost de la resta dels treballs. 
 
Per participar en aquest concurs cal disposar de classificació administrativa de contractistes del grup A subgrup A1 i categoria mínima D; del grup C subgrup C2 i categoria mínima D; i grup G, subgrups G1 i G2 amb categoria mínima C. La documentació reguladora, que té un preu de 120 euros, es pot recollir al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Prat del Rull, on també s'hauran de presentar les ofertes, en sobres tancats i lacrats, abans de les 14 hores del proper 2 de desembre. L'obertura dels sobres es realitzarà el dia 9 de desembre a les 9.30 hores.
 
D'altra banda, s'han convocat dos concursos per a la realització de campanyes de reconeixement geològic i geotècnic. Tots dos tenen caràcter d'urgència. Un és en el marc del projecte d'eixample i rectificació de la mateixa CG3, en el tram entre el riu de Ferreroles i les Salines (PK 15+110 a 15+660), i l'altre per a la creació de voravia al costat dret de la CG2, sota la Bartra. En tots dos casos, el preu de la documentació reguladora és de 60 euros, i cal recollir-la al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Prat del Rull. Allà també s'hauran de fer arribar les ofertes, en sobres tancats i lacrats, abans de les 14 hores del proper 18 de novembre. La descoberta de les ofertes tindrà lloc el dia 23 de novembre a les 9 hores les presentades per la campanya de reconeixement per fer la voravia a la CG2, i a les 9.15 hores les relatives a l'eixample de la CG3.
 
Finalment, el Govern ha convocat altres dos concursos, en aquest cas per al control de qualitat d'obres. Concretament, un és per adjudicar el control de qualitat dels treballs de l'eixamplament i rectificació de la CG2 en el tram del pont de Mereig fins a Canillo fase 1A (PK 9+185 a 9+435), i l'altre per al control de qualitat de l'obra d'eixampla i rectificació de la CG1 a la zona Tolse i rotonda al torrent dels Hortells (PK 8+700 aa 8+800). En tots dos casos són concurs amb caràcter urgent. El preu de la documentació reguladora també és de 60 euros per a cadascun dels concursos i es pot recollir al servei de tràmits de l'edifici administratiu del Prat del Rull. Allà també s'hauran de presentar les ofertes, en sobres tancats i lacrats, abans de les 14 hores del dia 18 de novembre. La descoberta de les propostes tindrà lloc el dia 23 de novembre a les 9.30 hores pel primer concurs i a les 9.45 hores pel segon.
 
Informació extreta del comunicat emès pel Govern amb motiu de la celebració del Consell de Ministres del dia 28 d'octubre i del BOPA núm. 74 publicat el 4 de novembre del 2015.
Galeria d'imatges
Comparteix aquesta Notícia
   0 Comentaris 
No hi ha cap comentari sobre aquesta notícia


Enviï el seu comentari